Waterberging

Bij Atelier De Ambachtelijke Korf loopt de kruidentuin als een sliert langs de waterberging.

Op je eigen erf moet een waterberging komen, zoals een vijver, greppel, kavelsloot of alternatieve vorm van berging. Met die waterberging vang je water op als het (hard) heeft geregend. Zo voorkom je overstromingen. De regen die op de verharding op jouw kavel valt kan op die plekken niet de bodem in. Het grotere watersysteem van het gebied kan niet al het water in één keer verwerken. Daarom moet je deze regen opvangen op je eigen kavel en dit verbinden met bestaande waterlopen en/of waterberging. Zo kan het water via de bestaande sloten worden afgevoerd.

Michiel de Vries 8e blog Michiel de Vries Toen ik in Oosterwold kwam wonen, in december 1996, was ik 11 jaar.
Waterberging Zo voorkom je overstromingen
Zicht op archeologisch verleden Reis aan de hand van een indrukwekkende tijdlijn door het gebied
De rijke oogst van stadslandbouw Stadslandbouw verrijkt je wijk en je leven.
Groen: laat je inspireren Kansen voor originele en creatieve oplossingen
Steentijdwildernis Toolbox voor inrichten en visualiseren van steentijdvindplaatsen.
Duurzaam: aardgasvrij ecohuis Je kunt grote of kleine stapjes zetten in de richting van een duurzaam huis.
De spelers van Oosterwold Het bijzondere proces van bottum-up gebiedsontwikkeling. Een film van Marit Geluk.