Over Oosterwold

Landschap van Initiatieven

Oosterwold is een groen gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier heb je alle ruimte om op eigen initiatief en naar eigen wens vorm te geven aan je droom en overtuiging. Je bepaalt niet alleen je eigen woning, maar gaat ook over aanleg en beheer van wegen, paden, groen, water en de openbare ruimte. Dat moet je allemaal zelf realiseren, samen met anderen. Je vindt hier de ultieme vorm van ‘doe-het-zelf’-gebiedsontwikkeling. Behalve een aantal spelregels zijn er weinig beperkingen. Samen met toekomstige buren vormgeven aan een groene en duurzame leefomgeving staat voorop. Dat is uniek in Nederland.

Sinds 2016 zijn ruim 1.600 initiatieven buiten aan de slag met de realisatie van hun project in dit groene, agrarische landschap. Inmiddels wonen en werken er zo’n 4.600 Oosterwolders.

Naslag

Almere Oosterwold, Ontwikkelstrategie Land-Goed voor Initiatieven
Structuurvisie Oosterwold
1e partiële herziening bestemmingsplan Oosterwold en Viewer ruimtelijke plannen
Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht Rijksgronden Oosterwold en bijlagen: Plangebied, Ontwikkelvoorraad plattegrond, Ontwikkelvoorraad cijfers en Verlenging SOK grond
Jaarrapportage Oosterwold 2022
Rapport: Wonen tussen gelijkgestemden

 

Naslag doorontwikkeling Oosterwold

Het adviesrapport Trouw aan de bedoeling van Andersson Elffers Felix (AEF) verscheen in 2019. In 2020 volgden het onderzoek naar community-vorming in Oosterwold van Ivan Nio en de Evaluatie Oosterwold, het Koersdocument van OverMorgen/Pau. De onderzoeken van H+N+S (ontwerpend onderzoek) en van Ravenkop (filosofie en spelregels) zijn voor de zomer van 2022 verschenen. Inmiddels zijn er ook adviezen van TwynstraGudde over de governance, van Bureau Metafoor over het kostenverhaal en een analyse van Bureau Stedelijke Planning van effecten van Oosterwold. In de zomer van 2023 verscheen het rapport Oosterwold – Het Vervolg. ‘Zij maken Oosterwold, wij helpen ze op weg’.

Bekijk alle adviesrapporten die door de jaren heen zijn verschenen door te klikken op de Tijdlijn.

 

Na elke vergadering van het Bestuurlijk Overleg maken we de agenda en een besluitenlijst openbaar.

 

Partners

In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland samen aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

Oosterwold van bovenaf