Over Oosterwold

Landschap van Initiatieven

Oosterwold is een groen gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier heb je alle ruimte om op eigen initiatief en naar eigen wens vorm te geven aan je droom en overtuiging. Je bepaalt niet alleen je eigen woning, maar gaat ook over aanleg en beheer van wegen, paden, groen, water en de openbare ruimte. Dat moet je allemaal zelf realiseren, samen met anderen. Je vindt hier de ultieme vorm van ‘doe-het-zelf’-gebiedsontwikkeling. Behalve een aantal spelregels zijn er geen beperkingen. Samen met toekomstige buren vormgeven aan een groene en duurzame leefomgeving staat voorop. Dat is uniek in Nederland.

Collectief als initiatief

Naast individuele initiatieven zijn er collectieven die een project in Oosterwold realiseren. We hebben voor je op een rijtje gezet welke projecten als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kunnen worden aangemerkt.

Geïnteresseerd in Oosterwold? Het handboek Oosterwold neemt je stap voor stap mee van idee naar eigen kavel.

Naslag

Almere Oosterwold, Ontwikkelstrategie Land-Goed voor Initiatieven
Structuurvisie
Chw bestemmingsplan Oosterwold
Chw bestemmingsplan Oosterwold – bijlagen
Kaart bij Chw bestemmingsplan Oosterwold
Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht Rijksgronden Oosterwold en bijlagen: Plangebied, Ontwikkelvoorraad plattegrond en Ontwikkelvoorraad cijfers

 

In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland samen aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

 
Oosterwold van bovenaf

Agenda