Over Oosterwold

Landschap van Initiatieven

Oosterwold is een groen gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier heb je alle ruimte om op eigen initiatief en naar eigen wens vorm te geven aan je droom en overtuiging. Je bepaalt niet alleen je eigen woning, maar gaat ook over aanleg en beheer van wegen, paden, groen, water en de openbare ruimte. Dat moet je allemaal zelf realiseren, samen met anderen. Je vindt hier de ultieme vorm van ‘doe-het-zelf’-gebiedsontwikkeling. Behalve een aantal spelregels zijn er weinig beperkingen. Samen met toekomstige buren vormgeven aan een groene en duurzame leefomgeving staat voorop. Dat is uniek in Nederland.

Per 1-1-2023 zijn er 3610 personen geregistreerd in Oosterwold. Op de gronden die door Team Oosterwold worden uitgegeven zijn 1412 woningen opgeleverd. We hebben voor 1643 woningen kavels verkocht; er zijn dus nog 231 woningen in aanbouw/nog niet opgeleverd.

Kavel kopen in Oosterwold

Wil je bouwen, wonen en stadslandbouw bedrijven in Oosterwold? Onlangs werd een aantal percelen vrijgegeven voor verkoop zodat de bestaande buurten in deelgebied 1A afgerond kunnen worden.

  • Iets verder in de toekomst ligt de uitgifte van Perceel P van het Rijksvastgoedbedrijf in deelgebied 1B in het verschiet.
  • De blauwe zone, de geluidszone van snelweg en windmolens, is bedoeld voor bedrijven en kantoren, zonder (bedrijfs-) woningen. Zodra het vestigingsbeleid voor bedrijven in Oosterwold is vastgesteld vermelden we dit op maakoosterwold.nl en heropenen we de inschrijving.

Naast individuele initiatieven zijn er collectieven die een project in Oosterwold realiseren. We hebben voor je op een rijtje gezet welke projecten als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kunnen worden aangemerkt.
Geïnteresseerd in Oosterwold? Schrijf je in voor de nieuwsbrief Maak Oosterwold om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het gebied. Of bekijk het handboek Oosterwold dat je stap voor stap meeneemt van idee naar eigen kavel.

Naslag

Almere Oosterwold, Ontwikkelstrategie Land-Goed voor Initiatieven
Structuurvisie Oosterwold
1e partiële herziening bestemmingsplan Oosterwold en Viewer ruimtelijke plannen
Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht Rijksgronden Oosterwold en bijlagen: Plangebied, Ontwikkelvoorraad plattegrond en Ontwikkelvoorraad cijfers

Naslag doorontwikkeling Oosterwold

Het adviesrapport Trouw aan de bedoeling van Andersson Elffers Felix (AEF) verscheen in 2019. In 2020 volgden het onderzoek naar community-vorming in Oosterwold van Ivan Nio en de Evaluatie Oosterwold, het Koersdocument van OverMorgen/Pau. De onderzoeken van H+N+S (ontwerpend onderzoek) en van Ravenkop (filosofie en spelregels) zijn voor de zomer van 2022 verschenen. Inmiddels zijn er ook adviezen van TwynstraGudde over de governance, van Bureau Metafoor over het kostenverhaal en een analyse van Bureau Stedelijke Planning van effecten van Oosterwold. In de zomer van 2023 verscheen het rapport Oosterwold – Het Vervolg. ‘Zij maken Oosterwold, wij helpen ze op weg’.

Bekijk alle adviesrapporten die door de jaren heen zijn verschenen door te klikken op de Tijdlijn.

 

Na elke vergadering van het Bestuurlijk Overleg maken we de agenda en een besluitenlijst openbaar.

 

Partners

In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland samen aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

Oosterwold van bovenaf