Over Oosterwold

Landschap van Initiatieven

Oosterwold is een groen gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier heb je alle ruimte om op eigen initiatief en naar eigen wens vorm te geven aan je droom en overtuiging. Je bepaalt niet alleen je eigen woning, maar gaat ook over aanleg en beheer van wegen, paden, groen, water en de openbare ruimte. Dat moet je allemaal zelf realiseren, samen met anderen. Je vindt hier de ultieme vorm van ‘doe-het-zelf’-gebiedsontwikkeling. Behalve een aantal spelregels zijn er geen beperkingen. Samen met toekomstige buren vormgeven aan een groene en duurzame leefomgeving staat voorop. Dat is uniek in Nederland.

Inschrijven tijdelijk alleen mogelijk voor bedrijven en kantoren in de blauwe zone

De inschrijving voor wooninitiatieven in het gebied dat momenteel in ontwikkeling is, is gesloten. Datzelfde geldt voor voorzieningen (commercieel en/of maatschappelijk). We openen zo snel mogelijk verschillende verkooprondes voor de nog beschikbare percelen in deelgebied 1A. Daarna, naar verwachting in de loop van 2023 kunnen we in deelgebied 1B de eerste kavels verkopen voor de ontwikkeling van een gemengd woon/werkgebied met stadslandbouw als groene drager. Op dit moment is nog niets bekend over de uitgifte voor deelgebied 1B, maar naar verwachting komen eind 2023 weer gronden beschikbaar. Zie voor meer informatie aanmelden.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief Maak Oosterwold om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het gebied. Naast individuele initiatieven zijn er collectieven die een project in Oosterwold realiseren. We hebben voor je op een rijtje gezet welke projecten als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kunnen worden aangemerkt. Geïnteresseerd in Oosterwold? Het handboek Oosterwold neemt je stap voor stap mee van idee naar eigen kavel.

Naslag

Almere Oosterwold, Ontwikkelstrategie Land-Goed voor Initiatieven
Structuurvisie
1e partiële herziening bestemmingsplan Oosterwold
Kaart bij Chw bestemmingsplan Oosterwold
Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht Rijksgronden Oosterwold en bijlagen: Plangebied, Ontwikkelvoorraad plattegrond en Ontwikkelvoorraad cijfers

 

Naslag doorontwikkeling Oosterwold

Het adviesrapport Trouw aan de bedoeling van Andersson Elffers Felix (AEF) verscheen in 2019. In 2020 volgenden het onderzoek naar community-vorming in Oosterwold van Ivan Nio en de Evaluatie Oosterwold, het Koersdocument van OverMorgen/Pau. De onderzoeken van H+N+S (ontwerpend onderzoek) en van Ravenkop (filosofie en spelregels) zijn voor de zomer van 2022 verschenen. Inmiddels zijn er ook adviezen van TwynstraGudde over de governance, van Bureau Metafoor over het kostenverhaal en een analyse van Bureau Stedelijke Planning van effecten van Oosterwold. Bekijk alle adviesrapporten die door de jaren heen zijn verschenen door te klikken op de Tijdlijn.

Tijdlijn doorontwikkeling

 

 

In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland samen aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

 
Oosterwold van bovenaf