Agenda

Laden Evenementen

Aanstaande Evenementen

List of Evenementen

Vervolg werkgroep Aanleg kavelwegriool + alternatieve zuiveringsmethoden + tijdelijke voorzieningen

12 maart | 09:30 - 12:00
|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

One event on 12 maart 2021 at 09:30

Acties op het gebied van afvalwater in Oosterwold

Vervolg werkgroep Monitoren IBA’s en watersysteem

19 maart | 09:30 - 12:00

Het Platform Oosterwold en individuele initiatiefnemers zijn in de werkgroep afvalwater nauw betrokken geweest bij alle onderzoeken en vervolgacties op het gebied van afvalwater in Oosterwold. Inmiddels zijn er drie nieuwe werkgroepen afvalwater gestart. De werkgroep ‘Monitoren IBA’s en watersysteem heeft twee doelen: Praktische invulling geven aan het besluit om bestaande IBA’s te monitoren; Invulling geven aan het monitoren van het oppervlaktewater in Oosterwold. Deelnemers: bewoners, waterschap, gemeente/gebiedsorganisatie. Trekker namens het Platform: Tjalf Bloem. Participatievorm: de overheid vraagt advies aan…

Vervolg werkgroep Verbetering bestaande IBA’s

26 maart | 09:30 - 12:00

Het Platform Oosterwold en individuele initiatiefnemers zijn in de werkgroep afvalwater nauw betrokken geweest bij alle onderzoeken en vervolgacties op het gebied van afvalwater in Oosterwold. Inmiddels zijn er drie nieuwe werkgroepen afvalwater gestart. Werkgroep 3 'Verbetering bestaande IBA's heeft als doel: Verbeteren van de werking van bestaande IBA's zodat ze minimaal aan de norm IBA-3b voldoen. Deelnemers: bewoners, waterschap, gemeente/gebiedsorganisatie, externe deskundigen (zoals LeAf, Universiteit Wageningen), leveranciers IBA’s en een onafhankelijke IBA-coach. Trekker namens het Platform: Tjalf Bloem. Participatievorm:…

Het Platform organiseert ‘online ontmoeting Oosterwold’

31 maart | 19:30 - 21:00

Het Platform Oosterwold van, voor en door bewoners nodigt je uit om op woensdagavond 31 maart 2021 mee te doen aan een online ontmoeting. Het Platform praat je bij over de laatste stand van zaken uit de verschillende werkgroepen, zoals doorwaadbaarheid, waterzuivering en stadslandbouw. Verder is Ivan Nio te gast. Hij spreekt over zijn uitgebreide onderzoek naar de gemeenschapsvorming in Oosterwold. Uiteraard kun je ook vragen stellen en opmerkingen maken en contacten leggen. En misschien wil je daarna zelf ook…

+ Exporteer Evenementen