Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg

In het Bestuurlijk Overleg van 8 april 2021 is afgesproken om voortaan na elke vergadering de agenda en een besluitenlijst met een publiekssamenvatting openbaar te maken. Inzage in de vergaderstukken geeft initiatiefnemers en bewoners de mogelijkheid om eerder op de hoogte te zijn van plannen en ontwikkelingen. Het laat zien op basis van welke achterliggende informatie uiteindelijk tot besluiten wordt gekomen. 

 

Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 8 juli 2021

 

Agenda

1 Brief Platform Oosterwold: inzet exploitatiemiddelen Oosterwold Bijlage 1a–1d
2 Stand van zaken Eemvallei en voorstellen voor vervolg  
3 Eemvallei Stad – woordvoeringslijn Bijlage 3a–3c
4 Water  
5 Taxatie grondprijzen  

 

Besluitenlijst

Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 8 april 2021

 

Besluitenlijst

Agenda