Contact

Gebiedsteam Oosterwold is gevestigd in het stadhuis van Almere.

Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
(036) 52777 52

Oosterwold@almere.nl

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
Op vrijdag zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Kerstperiode
De adviseurs van het team initiatieven en uitgifte houdt van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 geen telefonisch spreekuur. Uiteraard zijn vragen of opmerkingen per mail mogelijk. Deze mails worden echter beperkt gelezen in deze periode. Vanaf maandag 6 januari 2020 gaan de adviseurs weer actief aan de slag met de vragen en opmerkingen van de initiatiefnemers.

Heb je interesse in Oosterwold en wil je meer weten? Stuur een mail naar oosterwold@almere.nl.

Houd er rekening mee dat er een tijdelijke stop is op aanmeldingen voor Oosterwold. Als er weer voldoende gronden beschikbaar zijn, stelt het gebiedsteam Oosterwold de aanmelding weer (gedoseerd) open. Een aankondiging daarvoor wordt tijdig gedaan via de reguliere kanalen.

Contact met adviseur initiatieven

Ben je initiatiefnemer en heb je een informatiebijeenkomst bijgewoond, dan ontvang je per mail nadere informatie van je toegewezen persoonlijke adviseur initiatieven Oosterwold. 

Om het proces goed te laten verlopen verzoeken wij je om eventuele inhoudelijke vragen zoveel mogelijk per mail te stellen via oosterwold@almere.nl. Kom waar mogelijk eerder tot het indienen van stukken dan op grond van de uiterste termijnen vereist. Dit draagt bij aan een zorgvuldige beantwoording, een goede vastlegging van afspraken en voorkomt interpretatieverschillen achteraf.

  • Mail: oosterwold@almere.nl. Vermeld je initiatiefnummer in het onderwerp van je mail.
  • Telefonische spreekuren:
    ma, di, do tussen 10.00 – 11.00 uur en ma, do tussen 14.00 – 15.00 uur (vraag naar de desbetreffende adviseur)

Ben je nog niet bij een informatiebijeenkomst geweest? Bel dan het algemene nummer (036) 52777 52.

Contact met gronduitgifte medewerker
In het laatste stadium van het verkoopproces volgt het contact met de gronduitgifte medewerker.

Mail: gronduitgifteoosterwold@almere.nl .Vermeld je initiatiefnummer in het onderwerp van je mail.

Is het toch noodzakelijk de gronduitgiftemedewerker telefonisch te spreken, dan is deze bereikbaar op (036) 539 99 67 tijdens telefonische spreekuren. Deze zijn:
Maandag            13.00 – 15.00 uur
Dinsdag              10.00 – 12.00 uur
Donderdag         14.00 – 15.00 uur

Contact met coördinator kavelwegverenigingen
Vertegenwoordigers van kavelwegverenigingen kunnen contact opnemen met de coördinator Sander Berkhout via:

sberkhout@almere.nl of
algemene nummer (036) 52777 52

Inloopspreekuur vergunningen

Voor vragen over de vergunningaanvraag is er een inloopspreekuur op donderdag in de even weken van 9.00 tot 11.00 uur. Locatie: Ondernemersplein Balie VTH Stadhuis Almere

Inloopspreekuur Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Zuiderzeeland heeft iedere woensdag van 13-16 uur een inloopspreekuur op gemaal De Blocq van Kuffeler.

Hier kun je terecht met vragen over het aanleggen van een watersysteem, het zuiveren van huishoudelijk afvalwater in Oosterwold, of het aanvragen van een watervergunning.
Medewerkers van het waterschap staan klaar om samen met initiatiefnemers naar hun waterplan en vergunningsaanvraag te kijken.

Actuele data van de inloopmiddagen vind je op de kalender van het waterschap.

Gaat u het land op? Neem dan contact op met ERF.

Inspiratie

Doe meer inspiratie op ...