Contact

Gebiedsteam Oosterwold is gevestigd in het stadhuis van Almere.

Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
(036) 52777 52

Oosterwold@almere.nl

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
Op vrijdag zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Heb je interesse in Oosterwold en wil je meer weten? Stuur een mail naar oosterwold@almere.nl.

Houd er rekening mee dat er een tijdelijke stop is op aanmeldingen voor Oosterwold. Als er weer voldoende gronden beschikbaar zijn, stelt het gebiedsteam Oosterwold de aanmelding weer (gedoseerd) open. Een aankondiging daarvoor wordt tijdig gedaan via de reguliere kanalen.

Contact met adviseur initiatieven

Ben je initiatiefnemer en heb je een informatiebijeenkomst bijgewoond, dan ontvang je per mail nadere informatie van je toegewezen persoonlijke adviseur initiatieven Oosterwold. 

Om het proces goed te laten verlopen verzoeken wij je om eventuele inhoudelijke vragen zoveel mogelijk per mail te stellen via oosterwold@almere.nl. Kom waar mogelijk eerder tot het indienen van stukken dan op grond van de uiterste termijnen vereist. Dit draagt bij aan een zorgvuldige beantwoording, een goede vastlegging van afspraken en voorkomt interpretatieverschillen achteraf.

Telefonische spreekuren aangepast:
De telefonische spreekuren zijn vanwege het thuiswerken van de adviseurs initiatieven door de corona richtlijnen stop gezet.

  • Vragen beantwoorden wij via oosterwold@almere.nl zoals je dat van ons gewend bent. Vermeld je initiatiefnummer in het onderwerp van je mail.
  • Mocht je aanvraag toch tot vragen leiden dan nemen de adviseurs telefonisch contact met jou op.

Het algemene nummer van gebiedsteam Oosterwold is (036) 52777 52.

 

 

Contact met gronduitgifte medewerker

In het laatste stadium van het verkoopproces volgt het contact met de gronduitgiftemedewerker.

Door de corona richtlijnen werken de gronduitgiftemedewerkers vanuit huis. Daarom zijn de telefonische spreekuren tijdelijk stop gezet.
Vragen beantwoorden wij via mail: gronduitgifteoosterwold@almere.nl. Vermeld je initiatiefnummer in het onderwerp van je mail.

Mocht je aanvraag toch tot vragen leiden dan nemen de gronduitgiftemedewerkers telefonisch contact met jou op.

Contact met coördinator kavelwegverenigingen
Vertegenwoordigers van kavelwegverenigingen kunnen contact opnemen met de coördinator Sander Berkhout via:

sberkhout@almere.nl of
algemene nummer (036) 52777 52

Inloopspreekuur vergunningen

Vragen voor vergunningen en ontwikkelplannen voor Oosterwold kun je mailen naar: spreekuuroosterwoldVTH@almere.nl.

Liever een telefonische afspraak voor uw ontwikkelplan Oosterwold? Je kunt een afspraak inplannen op de woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 in de oneven weken.

Het inloopspreekuur Oosterwold op het Ondernemersplein VTH in Stadhuis Almere is tijdelijk gesloten vanwege de beperkte dienstverlening door het coronavirus.

Spreekuur Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland organiseert regelmatig een inloopspreekuur op gemaal De Blocq van Kuffeler om samen met de bewoners naar hun waterplan en de vergunningaanvraag te kijken. De actuele data staan in de activiteitenkalender

Laat het waterschap tijdig weten als je van het telefonisch spreekuur gebruik wilt maken, want het waterschap belt jou! Zie voor meer informatie zuiderzeeland.nl.

Ga je het land op? Neem dan contact op met biologische landbouwbedrijf ​ERF.
Heb je vragen aan Staatsbosbeheer? Mail naar oosterwold@staatsbosbeheer.nl.

Agenda

zo 20

Growing Music 2020 gaat door

20 september | 15:00 - 18:00