Contact

Gebiedsteam Oosterwold is gevestigd in het stadhuis van Almere.

Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
(036) 52777 52

Oosterwold@almere.nl

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
Op vrijdag zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Heb je interesse in Oosterwold en wil je meer weten? Stuur een mail naar oosterwold@almere.nl.

Houd er rekening mee dat er een tijdelijke stop is op aanmeldingen voor Oosterwold. Als er weer voldoende gronden beschikbaar zijn, stelt het gebiedsteam Oosterwold de aanmelding weer (gedoseerd) open. Een aankondiging daarvoor wordt tijdig gedaan via de reguliere kanalen.

Contact met adviseur initiatieven

Ben je initiatiefnemer en heb je een informatiebijeenkomst bijgewoond, dan ontvang je per mail nadere informatie van je toegewezen persoonlijke adviseur initiatieven Oosterwold. 

Om het proces goed te laten verlopen verzoeken wij je om eventuele inhoudelijke vragen zoveel mogelijk per mail te stellen via oosterwold@almere.nl. Kom waar mogelijk eerder tot het indienen van stukken dan op grond van de uiterste termijnen vereist. Dit draagt bij aan een zorgvuldige beantwoording, een goede vastlegging van afspraken en voorkomt interpretatieverschillen achteraf.

  • Mail: oosterwold@almere.nl. Vermeld je initiatiefnummer in het onderwerp van je mail.
  • Telefonische spreekuren:
    ma, di, do tussen 10.00 – 11.00 uur en ma, do tussen 14.00 – 15.00 uur (vraag naar de desbetreffende adviseur)

Telefonische spreekuren tijdelijk aangepast:
Het beleid voor de telefonische spreekuren is tijdelijk aangepast:

  • Initiatiefnemers die in de coulance- en overgangsregeling zitten kunnen – gezien de gestelde deadlines – gebruik blijven maken van de telefonische spreekuren;
  • Voor andere initiatiefnemers buiten deze regeling worden de telefonische spreekuren tijdelijk stop gezet. Vragen beantwoorden wij via oosterwold@almere.nl zoals je dat van ons gewend bent.

Ben je nog niet bij een informatiebijeenkomst geweest? Bel dan het algemene nummer (036) 52777 52.

 

 

Contact met gronduitgifte medewerker
In het laatste stadium van het verkoopproces volgt het contact met de gronduitgifte medewerker.

Mail: gronduitgifteoosterwold@almere.nl .Vermeld je initiatiefnummer in het onderwerp van je mail.

Is het toch noodzakelijk de gronduitgiftemedewerker telefonisch te spreken, dan is deze bereikbaar op (036) 539 99 67 tijdens telefonische spreekuren. Deze zijn:
Maandag            13.00 – 15.00 uur
Dinsdag              10.00 – 12.00 uur
Donderdag         14.00 – 15.00 uur

Contact met coördinator kavelwegverenigingen
Vertegenwoordigers van kavelwegverenigingen kunnen contact opnemen met de coördinator Sander Berkhout via:

sberkhout@almere.nl of
algemene nummer (036) 52777 52

Inloopspreekuur vergunningen

///// Het inloopspreekuur gaat van 16 maart tot en met 28 april 2020 niet door /////

Vragen voor vergunningen en ontwikkelplannen voor Oosterwold kun je mailen naar: spreekuuroosterwoldVTH@almere.nl.

Het inloopspreekuur Oosterwold op donderdag in de even weken van 9.00 tot 11.00 uur is tijdelijk gesloten vanwege de beperkte dienstverlening door het coronavirus.
Locatie: Ondernemersplein VTH Stadhuis Almere.

Spreekuur Waterschap Zuiderzeeland

Het inloopspreekuur van Waterschap Zuiderzeeland op gemaal De Blocq van Kuffeler kan vanwege het coronavirus niet doorgaan.

In plaats daarvan is er een telefonisch spreekuur, iedere woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. 
Hier kun je terecht met vragen over het aanleggen van een watersysteem, het zuiveren van huishoudelijk afvalwater in Oosterwold, of het aanvragen van een watervergunning.

Laat het waterschap tijdig weten als je van het telefonisch spreekuur gebruik wilt maken, want het waterschap belt jou! Zie voor meer informatie zuiderzeeland.nl.

Gaat u het land op? Neem dan contact op met biologische landbouwbedrijf ​ERF.