Nieuws 2023


Terugblik Klankbordgroep afvalwater 16 maart  

Klankbord bijeenkomst afvalwater 16 maart  16 maart was de klankboard bijeenkomst afvalwater. Er is een aantal onderwerpen besproken waaronder het plan van aanpak IBT. Deze is nader toegelicht aan de hand van een...
Adri Duivesteijn, grondlegger van Oosterwold overleden

Adri Duivesteijn, grondlegger van Oosterwold overleden

Op 17 maart bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-wethouder Adri Duivesteijn is overleden. Zie almere.nl/Actueel. Als bestuurder heeft hij een grote stempel gedrukt op de ontwikkeling van de stad. Adri...