Voor het eerst sinds 2 jaar hebben nieuwe initiatiefnemers op 25 juli 2023 weer gestipt voor woonkavels in Oosterwold. Hier ging een lange voorbereiding aan vooraf en deze ronde krijgt opvolging met verkooprondes voor andere functies. 

Sinds de verkoopronde van april 2021 moesten we de balans opmaken en wat afspraken met het Rijk opschudden. De woningen en voorzieningen waren immers ‘uitverkocht’, terwijl de behoefte aan die functies onverminderd groot is. Het duurde langer dan verwacht, maar de trein met nieuwe verkooprondes is gaan rijden. Te beginnen met de standaardkavels wonen, waarvoor mensen zich in februari 2023 hebben ingeschreven. Op basis van de spelregels en loting hebben collectieven die met elkaar ‘sociale koopwoningen’ gaan realiseren mogen starten met stippen. Binnenkort worden de stippen zichtbaar op de initiatievenkaart. Na de zomervakantie volgt een groep individuen die ‘sociale koopwoningen’ willen ontwikkelen.  

Ligt er nog meer in het verschiet? 

Er ligt zeker meer in het verschiet. Fysieke ruimte is er in deelgebied 1 nog voldoende. Team Oosterwold bereidt ook nog de volgende verkooprondes voor: 

  • Voorzieningen & buitenruimteprojecten in de blauwe zone of op de grotere nog beschikbare percelen 
  • Zogenaamde archeologiepercelen 
  • Bedrijven en kantoren in de blauwe zone  
  • Eventueel woon/werk-combikavels op de grenzen van de blauwe zones 

Van sommige specifieke percelen onderzoeken we nog (met bewoners) wat passend is en voldoet aan de maatschappelijke opgaves die de opdrachtgevers van Oosterwold hebben. Voor alles geldt dat de verkoop openbaar gepubliceerd wordt om te voldoen aan de eisen van mededinging. Eén en ander moet per ronde nog worden uitgewerkt. Houd de nieuwsbrief in de gaten, want dat is de officiële manier waarop we geïnteresseerden informeren. Omdat de roep om (maatschappelijke) voorzieningen groot is, concentreren we ons eerst daarop. We hopen in het najaar van 2023 de selectiecriteria uitgedacht te hebben.