oosterwold-almere-kavels-bouwen-in-oosterwold

Beschikbare kavels in Oosterwold

Oosterwold ligt voor een deel in Almere en een deel in Zeewolde. Op dit moment geven wij alleen kavels uit in het Almeerse deel van Oosterwold. Wij werken met een inschrijving en een loting. De laatste ronde loopt nog. Op de initiatievenkaart zie je de huidige stand van zaken. In de legenda zie je de betekenis van de kleuren. (paars is verkocht, geel is anterieure overeenkomst, oranje is intentie overeenkomst en geen kleur zijn velden voor uitgifte).

Op dit moment zijn er geen kavels beschikbaar. Via de nieuwsbrief zullen wij je informeren wanneer er een nieuwe inschrijving start.

Type kavels

Oosterwold is een gemengd gebied, waarbij er kavels uitgegeven worden voor wonen, bedrijven en voorzieningen. De maat, vorm en inrichting van de kavels bepaal je zelf. Alle type kavels moeten zich aan dezelfde regels houden.

Prijzen

De gronden zijn niet bouwrijp en wijken af van elders in Almere waar de gronden wel bereikbaar zijn en gereed zijn om te starten met de bouw. Het bouwrijp maken regel en betaal je zelf, denk aan de grond op hoogte brengen, maar ook het bereikbaar maken met een weg en de waterberging realiseren etc. Behalve het riool (dat de gemeente aanlegt) ben je wel zelf verantwoordelijk voor alle nutsaanleg. Dat gaat dus verder dan een aansluiting, het gaat om alle kabels en leidingen. Deze kosten moet je bij de kale grondprijs optellen. Bovendien moet je 4 keer zoveel grond kopen voor hetzelfde huis elders in Almere. Voor 2024 is de grondprijs:

Marktwaarde grondprijs per m2
Standaardkavel wonen € 167,67
Standaardkavel bedrijven € 31,19
Standaardkavel voorzieningen (maatschappelijk) € 30,59
Standaardkavel voorzieningen (commercieel) € 36,02

 

Bouwen

Oosterwold wordt ontwikkeld door initiatiefnemers met weinig regels dus maximale vrijheid. De helft van je kavel is bestemd voor stadslandbouw, dit is een verplichting. Denk hierbij aan het hebben van een moestuin, fruitstruiken, notenbomen, kippen, schapen en/of geiten.

In Oosterwold betekent veel vrijheid ook dat je alles zelf regelt. Iedereen in Oosterwold zorgt zelf voor de energievoorziening. In Oosterwold bouw je samen aan de nieuwe leefomgeving. Het groen en de wegen leg je samen aan. Hiervoor ben je als individu (PO) of samen als collectief (CPO) lid van een vereniging.

Spelregels

De ontwikkelregels zijn van toepassing uit het Bestemmingsplan Oosterwold. In de ontwikkelregels staan de vaste indeling van functies die van toepassing zijn op alle standaard kavels (wonen, werken en voorzieningen) De functie verdeling van de kavel houdt in:

  • 50% stadslandbouw (minimaal)
  • 25% roodkavel (bouw erf waarvan je maximaal 50% mag bebouwen in BVO’s)
  • 11% verharding/infra (inclusief de kavelweg)
  • 7% groen (openbaar groen, langs de randen van de kavel)
  • 2% water (het opvangen van hemelwater dien je zelf op de kavel op te vangen)
  • 5% voor extra groen, water of stadslandbouw

Proces

In Oosterwold verkopen we geen losse kavels, maar we bieden percelen aan waar je je voor kan inschrijven. Op volgorde van loting kan je dan de gewenste kavel intekenen, waarbij een aantal regels gelden. Als voor het hele perceel de kopers bekend zijn, start je samen met toekomstige bewoners aan het landschapsplan.

In het landschapsplan bepaal je samen hoe de wegen van de buurt wordt ingericht, waar de kavelweg komt, de nuts, het parkeren, hoe jullie omgaan met het verspreide groen, de doorwaadbare zones, en ook hoe het oppervlaktewater aangesloten wordt op het water in de rest van de wijk. In de fase van het Landschapsplan teken je samen de individuele kavels in. Ook regel je in deze fase hoe jullie de Kavelwegvereniging opzetten, dit is noodzakelijk en alle bewoners zijn daar verplicht lid van.

Als het landschapsplan is afgerond, start je met je individuele ontwikkelplan. Hiermee leg je op kavelniveau de indeling vast, rekening houdend met de functieverdelingspercentages. Als het ontwikkelplan is goedgekeurd kan je de anterieure overeenkomst tekenen en kan je de volgende stap zetten: het ontwerp van je woning.

Interesse in een kavel?

Heb je interesse in bouwen in Oosterwold en wil je op de hoogte blijven van het kavelaanbod en het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief.

In het handboek lees je hoe je in Oosterwold stap voor stap toe werkt naar je eigen plek en je eigen manier om te wonen, werken en leven.

Initiatieven in kaart

Initiatievenkaart

Initiatieven in kaart

ABCD kaart

Vragenlijst voor koop en verkoop