Doorwaadbare zones en publieke ruimtes

Logo De Verbinding Welkomsbord

Wat wil jij in de verbindende stroken en het openbaar groen in Oosterwold terugzien? 

In Oosterwold bouwt iedereen zijn eigen huis. Maar we bouwen ook samen een wijk en we richten samen de publieke ruimte in, zoals met kavelwegen, nutsstroken en de stroken rond je kavel. Als bewoner teken je er voor om daar voor te zorgen. In de praktijk vinden sommige bewoners het moeilijk om het gebied goed in te vullen.

Bezoeker bekijkt expositie Kindje maakt welkomstbordje

Expositie projectkantoor Oosterwold

  • In het projectkantoor Oosterwold aan de Burchard de Volderstraat 14 vind je een expositie over Oosterwold. Ook de doorwaadbare zones hebben hier een plek gekregen.
  • Hier kun je hier inspiratie opdoen over hoogwaardige publieke ruimte, logische routes, speelvoorzieningen, trapveldjes, extra parkeerruimte voor bezoekers, een buurthuis of kleinschalige collectieve voorzieningen.
  • Je ziet er uitgewerkte voorbeelden uit de buurt en kunt leren van de ervaringen die bewoners hebben met het aanleggen en onderhouden van verbindende stroken.
  • Je kan samen met je buurt of veld samen aan de slag. Via de gebiedsorganisatie zijn grote deelkaarten beschikbaar van het gebied dat je met je buren wilt bespreken. Vraag zo’n deelkaart aan via oosterwold@almere.nl.

Kijk je mee?

Bekijk hier een animatie over het samenwerkingsproces van een groep buren die met elkaar de publieke ruimte rond hun kavels inricht.

Buren richten zones in

Maak je eigen welkomstbordje

Steeds meer bewoners maken zelf een welkomstbordje en plaatsen deze in hun verbindende (doorwaadbare) zone en bij andere publieke ruimtes zoals een speeltuin. Ze maken duidelijk dat voetgangers en fietsers welkom zijn. Ook jij kan zo’n welkomstbordje maken. In het gebiedskantoor Oosterwold ligt hout voor je klaar. Hoe meer mensen dat doen hoe meer routes en openbare ruimtes we samen kunnen delen. Zo zorgen we er samen voor dat Oosterwold overal goed bereikbaar wordt. Bekijk in het filmpje hoe bewoners hun eigen welkomstbordjes maken.

Bordjes maken

Pilot Veld G

Veld G was het pilotgebied voor het optimaliseren van de doorwaadbare zones. Veld G ligt tussen de Tureluurweg, Goudplevierweg, het bosperceel van Staatsbosbeheer en de stadsboer. De bewoners bespraken met elkaar hoe ze hun gebied met publieke ruimte willen inrichten.
Lees hier het verslag van de burenbijeenkomst van 31 mei.

Buurtkaart aanvragen

De komende tijd wordt de succesvolle aanpak van Veld G uitgebreid met andere velden. Uit de pilot blijkt dat het belangrijk is om de doorwaadbaarheid eerst kleinschalig in de eigen buurt op te pakken. Dat geeft de meeste kans van slagen. Als jij ook samen met je buurt serieus aan de slag wil, dan kun je een buurtkaart aanvragen via de gebiedsorganisatie realisatieoosterwold@almere.nl. Aanvragen voor een kaart van heel Oosterwold kunnen we niet honoreren. Het is technisch en praktisch onhaalbaar om de aanpak van Veld G in één keer Oosterwold breed te introduceren.

Algemene werkgroep doorwaadbaarheid en publieke ruimte

Naast de pilot Veld G is er een algemene werkgroep doorwaadbaarheid en publieke ruimte in het leven geroepen waarvoor je je kan aanmelden. Deze algemene werkgroep houdt zich onder andere bezig met de uitrol en discussie over heel Oosterwold. Wil je hieraan deelnemen dan kun je je melden via info@platformoosterwold.nl

Ervaringen met verbindende routes.

Een vlinderroute langs verschillende insectenhotels, een trimbaan, jeu de boulebaan, beeldenroute, of plukfruit. Er zijn veel inspirerende voorbeelden voor het inrichten van verbindende routes (doorwaadbare zones) en het ontwikkelen van de publieke ruimtes. Corrie Bosma ging op onderzoek uit en interviewde een tiental bewoners in Oosterwold. De komende maanden delen we hun ervaringen.

Ervaringen delen

Heb je ideeën en inspirerende voorbeelden van het inrichten van de publieke ruimte in Oosterwold? Stuur deze naar oosterwold@almere.nl.
Wij verzamelen de foto’s, plannen en suggesties en gaan die delen op deze pagina.