Nieuwsbrieven 2023

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 22 december

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Agenda

 • Spreekuren in Oosterwold

Laatste nieuws

 • Raadsbesluit Verbetervoorstellen Oosterwold deel 1
 • Nieuwe aannemer beheer en onderhoud IBA’s en CBA’s 
 • Onderzoek naar zuiverende werking bodem bij afvalwaterlozingen 
 • Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Verantwoord stoken van hout

Terugblik

 • Informatiemarkt over iepen in Oosterwold, 28 november
 • Klankbordbijeenkomst Afvalwater, 29 november

 

Werkzaamheden

44e Blog-estafette

 

met Wout Walraven en Neeltje de Vree aan de Pompoenweg:
”In Oosterwold blijven de mogelijkheden oneindig en de creativiteit groots.”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 24 november

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Agenda 

 • Informatiemarkt 28 november: iepen Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg(pad)
 • Klankbordbijeenkomst 29 november: financiële verrekening afvalwater
 • Spreekuur Oosterwold
 • Bereikbaarheid gebiedsteam tijdens de decembermaand

Laatste nieuws  

 • Netcongestie: wat is het en wat betekent het voor Oosterwold?
 • Nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Diemen – Lelystad – Ens
 • Raadsbesluit 3 afvalwater
 • Lokale waterzuivering Oosterwold test innovatieve circulaire watertechnieken
 • Initiatiefnemers, opgelet! Wie de omgevingsvergunning na 31 december 2023 aanvraagt, krijgt te maken met nieuwe wetten.

Werkzaamheden

43e blog-estafette

Wim Janssen: ”Vierkants Hoeve en twee families”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 31 oktober 2023

In deze nieuwsbrief lees je meer over: 

Agenda 

 • Ateliers iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg: ontwerpideeën inrichting en beplanting ter vervanging van de bomen, 3 dinsdagen vanaf 7 november
 • Inloopavond iepen in Oosterwold, 28 november
 • Gebiedskantoor Oosterwold; je bent op afspraak van harte welkom
 • Plantdag voedselbos Eemvallei Zuid, 4 en 5 november

Laatste nieuws  

 • Huisvuilcontainer aanbieden

Werkzaamheden

 

 

42e blogestafette

Thomas Janssen ” Het gaat niet per se snel als je alles zelf wilt doen maar het is wel enorm plezierig en leerzaam om iets te creëren met eigen kennis en kunde.”

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 29 september 2023

​In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Laatste nieuws  

 • Uitgifte percelen bedrijven Oosterwold tijdelijk stopgezet
 • McDonald’s en het bestemmingsplan Oosterwold
 • Landmeters in Oosterwold. Meten is weten
 • Actualisatie taxatiewijze grondprijzen Oosterwold
 • Toekomstig Centrum voor Stadslandbouw

Terugblik 

 • Stippenbijeenkomst, 25 juli
 • Plekberaad Toekomst Oosterwold in Groene Kathedraal, 9 september
 • Growing Music, 9 en 10 september
 • Bijeenkomst Iepen aan de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg, 26 september

Werkzaamheden

 

In de Spotlight
Flexibele Opslag met lokale energie-uitwisseling Duurzame Energie Oosterwold (Fodeo)

 

41e Vlog/blog-estafette 


Peter de Boer en Judith Lodewijks:  ”De groene toekomst straalt ons tegemoet”

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 21 juli 2023

​In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Agenda  

 • Growing Music, 9 en 10 september
 • Start openbare basisschool De Pauw, 4 september
 • Rondleiding Vlierveldenpluktuin, 17 september

Laatste nieuws  

 • Mogelijk 200 tijdelijke woningen in Oosterwold
 • Vervangen iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg
 • Zorgen bij bewoners over droogte en waterbeschikbaarheid
 • Fasering, verrekening en kosten aanleg riolering in Oosterwold
 • Eerste kavelwegriool aangesloten op hoofdriool
 • Rapport Oosterwold – Het Vervolg beschikbaar

Terugblik 

 • Fotoreportage evenementen in Oosterwold: – Open dag archeologische opgravingen, 17 juni  – Commissaris van de Koning Leen Verbeek op bezoek in Oosterwold, 29 juni – Zomerfair ‘t Groene Wold, 1 juli

Werkzaamheden 

Estafette blog  

40e Estafette-blog met Robert Verhoeve en Madelon Schaap: ”Ik wil graag leuke buren”

 

Nieuwsflits Iepen aan de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg - 5 juli 2023

In deze nieuwsflits lees je meer over het vervangen van de iepen aan de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 6 juni 2023

In de nieuwsbrief van 6 juni  lees je meer over:

Agenda

 • Bijeenkomst strokenteelt Stichtse lijn, 14 juni
 • Open dag archeologische opgraving in Oosterwold, 17 juni
 • Growing music, 9 en 10 september

In de spotlights

Arie-Willem stelt zich nader voor als gebiedsregisseur van Oosterwold.
Wie is hij en wat is zijn kijk op Oosterwold?

Laatste nieuws

  • Jaarrapportage Oosterwold 2022

Afvalwater

 • Voorbereiding werk en uitvoering aanleg riolering
 • Beheer en onderhoud IBA’s en CBA’s
 • Aandachtspunten bij correct gebruik van IBA’s en CBA’s

 

39e Vlog/blog-estafette

 • Myka Engels: ”De vrijheid kan overweldigend zijn”

 

Werkzaamheden

 • Werkzaamheden juni 2023
 • Werkzaamheden aan de Goudplevierweg
 • Voorbereidende werkzaamheden Nobelhost fase 4
 • Zandwagens over de Grote Denkersdreef

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 8 mei 2023

In de nieuwsbrief van 8 mei  lees je meer over:

Agenda

 • Koffieconcert mantelzorgers, 12 mei
 • Bewonersbijeenkomst inrichtingsplannen Stadsbos Almeerderhout, 15 mei
 • Avond4daagse, 6 t/m 9 juni
 • Bijeenkomst strokenteelt Stichtse lijn, 14 juni
 • Growing music 9 en 10 september

Laatste nieuws

  • Afscheid Jan Lagerweij: “Wat me vooral zal bijblijven zijn de mensen die Oosterwold maken!”
  • Plan van aanpak invulling afvalwaterzorg Oosterwold
  • Denk mee over dorpsplein Oosterwold

38e Vlog/blog-estafette

 • Karine van der Zon: ”Oosterwold paste perfect bij wat we wilden”

In de Spotlights

  • Herlancering Oosterwold.info

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 31 maart 2023

In de nieuwsbrief van 31 maart  lees je meer over:

Agenda

 • E-learning Fondswerving
 • Crowdfunding voor een buurtproject


Laatste nieuws

 • Nieuws van gebiedsregisseur Jan Lagerweij
 • Tijdelijke lokale afvalwaterzuivering
 • Beheer en onderhoud IBA’s en CBA’s
 • Adri Duivesteijn, grondlegger van Oosterwold, overleden
 • Stand van zaken verkoop nog beschikbare percelen deelgebied 1A Oosterwold
 • Juridische scan biedt meer duidelijkheid over gemeentelijke zorgplichten in Oosterwold

Terugblik

 • Informatieavond ontwikkeling fase 4 Nobelhorst 14 maart
 • Klankbordbijeenkomst afvalwater 16 maart

Werkzaamheden


37e Vlog/blog-estafette

 • Jessie Straathof en Tom Veldhuizen

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 28 februari 2023

In de nieuwsbrief van 28 februari lees je meer over:

Agenda 

 • Meet en Greet collectieven facebook groep
 • Jongerenwerkers De Schoor in Oosterwold gestart
 • De Verbinding open op afspraak

Nieuws 

 • Besproken in de Raad: riool Oosterwold
 • Bezoek wethouder Lindenbergh aan Oosterwold
 • Eerste 142 woningen in Oosterwold sluiten binnenkort aan op riolering
 • Nieuws van de gebiedsregisseur
 • We stellen je graag voor aan Aleida van Doornum
 • Ontwikkeling Fase 4 Nobelhorst
 • Wilde bloemen en een bomenlaan langs Hippias van Elisweg
 • Basisschool de Verbeelding geopend

Werkzaamheden 


36e Vlog/blog-estafette

 • Patrick van Strien aan de Pompoenweg ”Stap voor stap”

In the Spotlights 

 • Eerste groene moskee in Oosterwold

Nieuwsspecial Beheer en onderhoud IBA's en CBA's - 20 februari

De gebiedsorganisatie neemt het beheer en onderhoud van de IBA’s en CBA’s in Oosterwold over. De huidige leveranciers voeren het basisbeheer en onderhoud uit tot in het najaar van 2023, vervolgens neemt eind 2023 één partij het beheer en onderhoud over.

Lees voor meer informatie de nieuwsspecial Beheer en onderhoud IBA’s/CBA’s in Oosterwold

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 26 januari 2023

In de nieuwsbrief van 26 januari lees je meer over:

Agenda 

 • Update verkoopronde standaardkavels wonen
 • Enquête sport en bewegingsactiviteiten 55+
 • Overzicht (jeugd)voorzieningen in Oosterwold
 • Informatiecentrum De Verbinding open op afspraak

Laatste nieuws 

 • Dialoog duo-gebiedsregisseurs Jan en Fike: “Ik zie veel commitment en inventiviteit”
 • Bereikbaarheid brandkranen in Oosterwold

Terugblik 

 • Informatieavond verkoopronde standaardkavels wonen Oosterwold 19 januari
 • Klankbordgroep afvalwater 24 januari
 • Bevindingen uit de lezersenquête ‘Maak Oosterwold’

Werkzaamheden 


35e Vlog/blog-estafette

Janno Bulten: ”Geen twijfel, dit gaan we doen!”

In the Spotlights 

 • Basisschool De Verbeelding definitief gevestigd in Oosterwold

Nieuwsflits Verkoop standaardkavels wonen - 31 januari 2023

Team Oosterwold geeft weer een aantal percelen vrij voor verkoop, zodat de bestaande buurten afgerond kunnen worden. De inschrijftermijn loopt van 1 tot en met 28 februari 2023.
Lees hier de nieuwsflits Verkoopronde standaardkavels wonen in deelgebied 1A van Oosterwold.