Nieuwsbrieven 2023

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 6 juni 2023

In de nieuwsbrief van 6 juni  lees je meer over:

Agenda

 • Bijeenkomst strokenteelt Stichtse lijn, 14 juni
 • Open dag archeologische opgraving in Oosterwold, 17 juni
 • Growing music, 9 en 10 september

In de spotlights

Arie-Willem stelt zich nader voor als gebiedsregisseur van Oosterwold.
Wie is hij en wat is zijn kijk op Oosterwold?

 

Laatste nieuws

  • Jaarrapportage Oosterwold 2022

39e Vlog/blog-estafette

 • Myka Engels: ”De vrijheid kan overweldigend zijn”
 •  

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 8 mei 2023

In de nieuwsbrief van 8 mei  lees je meer over:

Agenda

 • Koffieconcert mantelzorgers, 12 mei
 • Bewonersbijeenkomst inrichtingsplannen Stadsbos Almeerderhout, 15 mei
 • Avond4daagse, 6 t/m 9 juni
 • Bijeenkomst strokenteelt Stichtse lijn, 14 juni
 • Growing music 9 en 10 september

Laatste nieuws

  • Afscheid Jan Lagerweij: “Wat me vooral zal bijblijven zijn de mensen die Oosterwold maken!”
  • Plan van aanpak invulling afvalwaterzorg Oosterwold
  • Denk mee over dorpsplein Oosterwold

38e Vlog/blog-estafette

 • Karine van der Zon: ”Oosterwold paste perfect bij wat we wilden”

In de Spotlights

  • Herlancering Oosterwold.info

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 31 maart 2023

In de nieuwsbrief van 31 maart  lees je meer over:

Agenda

 • E-learning Fondswerving
 • Crowdfunding voor een buurtproject


Laatste nieuws

 • Nieuws van gebiedsregisseur Jan Lagerweij
 • Tijdelijke lokale afvalwaterzuivering
 • Beheer en onderhoud IBA’s en CBA’s
 • Adri Duivesteijn, grondlegger van Oosterwold, overleden
 • Stand van zaken verkoop nog beschikbare percelen deelgebied 1A Oosterwold
 • Juridische scan biedt meer duidelijkheid over gemeentelijke zorgplichten in Oosterwold

Terugblik

 • Informatieavond ontwikkeling fase 4 Nobelhorst 14 maart
 • Klankbordbijeenkomst afvalwater 16 maart

Werkzaamheden


37e Vlog/blog-estafette

 • Jessie Straathof en Tom Veldhuizen

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 28 februari 2023

In de nieuwsbrief van 28 februari lees je meer over:

Agenda 

 • Meet en Greet collectieven facebook groep
 • Jongerenwerkers De Schoor in Oosterwold gestart
 • De Verbinding open op afspraak

Nieuws 

 • Besproken in de Raad: riool Oosterwold
 • Bezoek wethouder Lindenbergh aan Oosterwold
 • Eerste 142 woningen in Oosterwold sluiten binnenkort aan op riolering
 • Nieuws van de gebiedsregisseur
 • We stellen je graag voor aan Aleida van Doornum
 • Ontwikkeling Fase 4 Nobelhorst
 • Wilde bloemen en een bomenlaan langs Hippias van Elisweg
 • Basisschool de Verbeelding geopend

Werkzaamheden 


36e Vlog/blog-estafette

 • Patrick van Strien aan de Pompoenweg ”Stap voor stap”

In the Spotlights 

 • Eerste groene moskee in Oosterwold

Nieuwsspecial Beheer en onderhoud IBA's en CBA's - 20 februari

De gebiedsorganisatie neemt het beheer en onderhoud van de IBA’s en CBA’s in Oosterwold over. De huidige leveranciers voeren het basisbeheer en onderhoud uit tot in het najaar van 2023, vervolgens neemt eind 2023 één partij het beheer en onderhoud over.

Lees voor meer informatie de nieuwsspecial Beheer en onderhoud IBA’s/CBA’s in Oosterwold

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 26 januari 2023

In de nieuwsbrief van 26 januari lees je meer over:

Agenda 

 • Update verkoopronde standaardkavels wonen
 • Enquête sport en bewegingsactiviteiten 55+
 • Overzicht (jeugd)voorzieningen in Oosterwold
 • Informatiecentrum De Verbinding open op afspraak

Laatste nieuws 

 • Dialoog duo-gebiedsregisseurs Jan en Fike: “Ik zie veel commitment en inventiviteit”
 • Bereikbaarheid brandkranen in Oosterwold

Terugblik 

 • Informatieavond verkoopronde standaardkavels wonen Oosterwold 19 januari
 • Klankbordgroep afvalwater 24 januari
 • Bevindingen uit de lezersenquête ‘Maak Oosterwold’

Werkzaamheden 


35e Vlog/blog-estafette

Janno Bulten: ”Geen twijfel, dit gaan we doen!”

In the Spotlights 

 • Basisschool De Verbeelding definitief gevestigd in Oosterwold

Nieuwsflits Verkoop standaardkavels wonen - 31 januari 2023

Team Oosterwold geeft weer een aantal percelen vrij voor verkoop, zodat de bestaande buurten afgerond kunnen worden. De inschrijftermijn loopt van 1 tot en met 28 februari 2023.
Lees hier de nieuwsflits Verkoopronde standaardkavels wonen in deelgebied 1A van Oosterwold.