In de nieuwsbrief van vrijdag 29 september staat in het artikel ‘McDonald’s en het bestemmingsplan Oosterwold’ dat de vergunning voor de McDonald’s is verleend. Dit klopt niet. Er is onlangs een vergunning verleend voor een tijdelijk (bouw)bord voor de McDonald’s. De aanvraag omgevingsvergunning is nog in behandeling en dus NIET verstrekt. Er wordt getoetst aan het eerste partiële herziening Chw bestemmingsbestemmingsplan Oosterwold. Dit vraagt meer behandeltijd, daarom is de vergunning uitgesteld.