De iepenlaan is niet te handhaven vanwege het risico op afbreken van de bomen. Dat was de voornaamste boodschap van onderzoeksbureau Groenadvies Amsterdam tijdens een bewonersavond op 26 september 2023.

De ent-onderstamproblematiek van de iepen aan Goudplevierweg en Paradijsvogelweg is niet te verhelpen. Hoe ouder en groter de bomen worden hoe groter de kans is dat de bomen op de ent afbreken en omvallen. Alle iepen zullen op termijn  vervangen moeten worden.

De omwonenden van de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg waren uitgenodigd om meer te horen over de ent-onderstamproblematiek. Vooraf heeft een bewoner de gelegenheid gehad zijn bevindingen suggesties en aanbevelingen te doen. Zie hiervoor zijn presentatie: Behoud bomen Paradijsvogelweg en Goudplevierweg. De omwonenden spraken in over de verschillende vervangingsscenario’s en het toevoegen van groen, water en biodiversiteit. Ook is opgehaald hoe de bewoners aankijken tegen vervanging in één keer of meer gefaseerd. De gemeente onderzoekt nog welke scenario’s er zijn om (een deel) van de bestaande iepen tijdelijk te handhaven, maar dat betekent wel dat deze bomen drastisch gesnoeid en/of getuid (met kabels verstevigd) moeten worden. Ook deze Iepen zullen op termijn (5 – 10 jaar) vervangen moeten worden. Bij alle scenario’s ligt naast de noodzakelijke vervanging van de bermbomen de nadruk ook op het toevoegen van groen, water en biodiversiteit. Aan de hand van de suggesties werken we de ontwerpideeën, planning en fasering uit. Deze presenteren we tijdens de 2e bijeenkomst op 28 november. De gemeenteraad wordt separaat uitgenodigd voor een veldbezoek en toelichting ter plaatse.

Aan het eind van de informatieavond ontstond verwarring of het vervangen van de bomen al definitief is besloten. Zoals blijkt uit de brief van het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdD, staat het college achter het advies om de iepen te vervangen. Hoewel dit een rigoureuze ingreep is, is het de enige maatregel waarbij de veiligheidsrisico’s voor omwonenden en weggebruikers in voldoende mate worden beheerst. Het officiële besluit hierover moet nog door het college genomen worden. Het college besluit hierover.

Opname Bijeenkomst 26 september 2023

Er is, zoals vooraf aangekondigd, geen verslag gemaakt maar een videoregistratie.

Extra Informatie

Bekijk op maakoosterwold.nl/Iepen alle onderzoeksrapporten en achtergrondinformatie.