Voorkom natte voeten: maak jouw sloot schoon van begroeiing

Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Waterplanten in sloten – zoals riet – belemmeren die doorstroming en dat is niet wenselijk. In Oosterwold zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor het maaien en weghalen van de begroeiing uit hun sloten.

Je bent als bewoner van Oosterwold onderhoudsplichtig

Dit is het geval als je eigenaar bent van een kavel die grenst aan een sloot. Het gaat om de sloten (watergangen) met een groene kleur op de schouwkaart. Je vindt de kaart ook op de website van het waterschap. Voor een optimale waterafvoer adviseren wij je om het onderhoud aan de sloot zoveel mogelijk gezamenlijk uit te voeren.

Op 3 juli controleren medewerkers van het waterschap of de sloten schoon zijn

Dat heet de zomerschouw. Bij het maaien van de sloot moet je rekening houden met de aanwezige flora en fauna. Zorg ervoor dat de sloot op 3 juli schoon is. Als je op deze datum geen of onvoldoende onderhoud aan jouw sloot hebt uitgevoerd, dan ontvang je een schouwbrief van het waterschap. Daarmee krijg je vier weken de tijd om jouw sloot alsnog schoon te maken.

Heb je vragen?

Of wil je weten wat je moet doen als het niet lukt om jouw sloot op tijd schoon van begroeiing te krijgen, neem dan contact op met Waterschap Zuiderzeeland via schouw-oosterwold@zuiderzeeland.nl.