Nieuwsbrieven 2021

Nieuwsspecial afvalwater - 17 december 2021

De nieuwsspecial afvalwater van 17 december 2021 gaat over het inzamelen van afvalwater en afvalwaterzuivering in deelgebied 1A.

Nieuwsflits Maak Oosterwold - 1 december 2021

Lees in de nieuwsflits van 1 december 2021 over:

 • Nieuwe grondprijzen Oosterwold per 1 januari 2022
 • Vastgesteld Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold en besluit hogere waarden Wet geluidhinder
 • Pilot betaalbare woningbouw
 • De Verbinding:
  – Start algemene werkgroep doorwaadbaarheid
  – Informatiecentrum open op afspraak
  – Vraag een buurtkaart met doorwaadbare zones aan
  – 2e Atelier De Verbinding gemist? Bekijk de bijeenkomst.

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 29 oktober 2021

Lees in de nieuwsbrief van 29 oktober 2021 over actuele ontwikkelingen in Oosterwold, de werkzaamheden, diverse bijeenkomsten en de 25e blog.

Laatste nieuws

 • Oosterwold in tv-programma Reizen Waes op 31 oktober
 • Najaarschouw op 15 november: zijn de sloten schoon?
 • Voucher voedselondernemers voor onderzoek en innovatie
 • Let op: aanmelden verbeter-/vervolgtraject IBA kan nog tot en met 15 november
 • Wat houdt het verbeter-/vervolgtraject in?
 • Ervaringen met verbindende routes. Kijk je mee?
 • Historie van Oosterwold, in gesprek met Daan Fröger
 • Toekomst en verdere invulling deelgebied 2 Oosterwold

Berichten van Platform Oosterwold

 • Start algemene werkgroep doorwaadbaarheid en publieke ruimte
 • Heb je wensen of plannen met archeologische vindplaatsen?

Werkzaamheden

 • Overzicht alle werkzaamheden

In the spotlights

• Oogsterwold – werkplaats voor ecologische stadslandbouw

Agenda

 • Informatiecentrum De Verbinding op zaterdagen geopend
 • Eerste aanzet ontwikkelstrategie en governance, 16 november 2021
 • 2e Atelier De Verbinding, 22 november 2021

25e vlog & blog-estafette

 • Marc Kauffman “It takes a village to build a house”

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 29 september 2021

Lees in de nieuwsbrief van 29 september 2021 over actuele ontwikkelingen in Oosterwold, de werkzaamheden, diverse bijeenkomsten en de 24e blog.

Laatste nieuws

 • Resultaten nulmeting waterschap van IBA’s/CBA’s in Oosterwold
 • Hildegard van Bingenweg start met aanleg kavelwegriool
 • Geluid windturbines A27 in onderzoek
 • Informatieve raadssessies Oosterwold
 • Inspiratie- en informatiecentrum De Verbinding open op zaterdag
 • Maak je eigen welkomstbordje
 • Vraag tijdig nutsvoorzieningen aan
 • Maaien van bermen is ‘zware bevalling’

Berichten van Platform Oosterwold

 • Start algemene werkgroep doorwaadbaarheid en publieke ruimte
 • Bestuurlijke inrichting Oosterwold
 • Pilot archeologie
 • Werkgroep stadslandbouw

Werkzaamheden

 • Overzicht alle werkzaamheden

Agenda

 • Growing Music zet unieke stempel in muzikale landschap
 • 5 oktober: Hoe ziet de stadslandbouwgemeenschap Oosterwold eruit in 2030?
 • 6 oktober: Webinar nulmeting IBA/CBA
 • 9 oktober: Informatiebijeenkomst Voedselbos Eemvallei Zuid
 • 24 oktober: Busrondrit Windpark Zeewolde
 • 25 oktober: 2e Atelier De Verbinding

24e vlog & blog-estafette

 • Barbera van Schaik ‘Een volkstuin, maar dan een beetje groter’

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 27 juli 2021

In de nieuwsbrief van 27 juli 2021 hebben we een uitgebreide mix van nieuws, diverse bijeenkomsten en de 23e blog. 

Laatste nieuws

 • Reservering Stichtse lijn krijgt combinatie van natuur met landbouw en water
 • Uitslag nulmeting waterschap in tweede helft augustus
 • Werkwijze IBA-coaches
 • Onderwijs in Oosterwold krijgt vorm
 • Ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiele herziening ter inzage
 • Hoe zit het met verbindende routes en erfafscheidingen
 • Duurzame supermarkt Lidl Zero kiest voor educatieve wandelroute
 • Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 8 juli 2021

Berichten van Platform Oosterwold

 • Vrijwilligers gezocht voor activiteiten van de Speelwildernis Oosterwold
 • Start werkgroep stadslandbouw Oosterwold
 • Op zoek naar Verbinders! Help een handje mee bij het inrichten van belevingscentrum De Verbinding

Werkzaamheden

 • Overzicht alle werkzaamheden

In de spotlights

 • Het sociale netwerk oosterwolders.nl.
  Van Oosterwolders, voor Oosterwolders

Agenda

 • Voorbereiding drie informatieve raadssessies op 1 september
 • Aug/sept: Growing Music 2021 – Voedsel voor ziel, hart en geest
 • 3 sept: IBA-kennistafel
 • 4 sept: Opening belevingscentrum De Verbinding
 • 17 sept: Vervolg werkgroep Monitoren IBA’s en watersysteem
 • 20 sept: 2e Atelier De Verbinding Veld G
 • 21 sept en 5 okt: Hoe ziet de stadslandbouw gemeenschap van Oosterwold eruit in 2030?

23e vlog & blog-estafette

 • Gevecht met de wind. Door Bart Corduwener

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 25 juni 2021

In de zomeruitgave van de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 25 juni 2021 maak je kennis met de nieuwe gebiedsregisseurs.

Laatste nieuws

 • Samen aan de slag als gebiedsregisseur: Jan Lagerweij en Fike van der Burght
 • Loting sociale en betaalbare huur, commerciële/overige voorzieningen, kantoren en bedrijven
 • Start campagne De Verbinding: werken aan logische verbindingen en publieke ruimte in Oosterwold
 • Omgaan met archeologische vindplaatsen:
 • Aanleg weg over een archeologische vindplaats
 • Bouwen in bufferzone archeologische vindplaats
 • Bouw turbines langs A27 begonnen

Berichten van gemeente Almere

 • Ken je buurtsportcoach Ricardo Brouwer al?
 • Wijkteam Almere Haven en Almere Hout

Berichten van Platform Oosterwold

 • Zomeractiviteiten voor de jeugd in Oosterwold
 • Afvalinzameling
 • Wijkvoorzieningen
 • Handhaving
 • Betaalbaar wonen
 • Datacenter-hub in Oosterwold?

Werkzaamheden

 • Overzicht alle werkzaamheden
 • Omleiding N305 Waterlandseweg

In de spotlights

 • Vragenlijst over deelauto’s in Oosterwold

Agenda

 • 26 juni: Kris kras door Almere Hout
 • 6 juli: Atelier De Verbinding voor bewoners van veld G
 • Aug/sept: Growing Music 2021 – Voedsel voor ziel, hart en geest

22e vlog & blog-estafette

 • Wat doet een ‘Asfaltboer’ in Oosterwold? Door Erik Kijne

 

Enquete waterverbruik Oosterwold - 23 juni 2021

Vraag je je wel eens af of je IBA beter werkt als je je langer doucht? Wat het effect is als je thuis je haar verft? Of in hoeverre je IBA frituurvet kan verwerken? Als dagelijkse gebruiker van je IBA kun je ongemerkt effect hebben op het functioneren van je zuiveringssysteem. Daarom heeft de Werkgroep Verbeteren IBA’s aan onderzoeks- en adviesbureau LeAF gevraagd om dit te onderzoeken. De vraag van het gebiedsteam Oosterwold is of alle bewoners van Oosterwold deze enquête naar waterverbruik in Oosterwold willen invullen. 

Bewonersenquête waterverbruik Oosterwold fase 1A

Nieuwsspecial Water en Oosterwold - 11 juni 2021

Nieuwsspecial Water en Oosterwold 11 juni 2021

 • Hoe zit het ook alweer?
 • Werkgroepen afvalwaterzuivering
  • Interactieve routekaart afvalwater
  • Hoe verder? In 3 sporen: aan de slag + IBA-tafel/begeleidingsgroep + bijzondere pilots
  • Enquête drinkwaterverbruik
  • Structureren werkgroepen
  • Agenda werkgroepen en IBA-kennistafel
  • Verslagen werkgroepen
 • Nulmeting IBA’s Oosterwold is geen handhavingsmeting
 • IBA-coach stelt zich voor: werkwijze en kenniscentrum IBA’s
 • Vragen en antwoorden afvalwater

Interview Afscheid Werner Brouwer - 28 mei 2021

‘Het belangrijkste is dat het oorspronkelijk idee van Oosterwold overeind blijft’

Werner Brouwer heeft 3 jaar lang als gebiedsregisseur het reilen en zeilen in Oosterwold op zich genomen. Op 1 juni stopt hij bij de gemeente Almere.

Lees hier het interview waarin hij terugkijkt op deze periode.

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 30 april 2021

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 30 april 2021 lees je over de volgende onderwerpen:

 • Overweldigende belangstelling uitgifte 1A

Laatste nieuws

 • Ambities en resultaten op een rij in de Jaarrapportage 2020
 • Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht Oosterwold van kracht
 • Transparantie vergaderstukken Bestuurlijk Overleg
 • Nulmeting IBA’s Oosterwold is startpunt van verbeterperiode van twee jaar
 • De IBA-coach helpt en begeleidt
 • Subsidie groene daken en gevels
 • Werner Brouwer draagt stokje over van gebiedsregisseur

Berichten van Platform Oosterwold

 • Terugblik bewonersbijeenkomst 31 maart
 • Plannen voor een datacentrum in Oosterwold

In the spotlights

 • Coöperatie zoekt enthousiaste stadslandbouwers!

Werkzaamheden

 • Overzicht werkzaamheden

21e Vlog & blog-estafette

 • Petie Zantvoort: “Voor een deel zelfvoorzienend zijn heeft ons vanaf het begin aangesproken”

Agenda

 • 21 mei: Werkgroep verbeteren bestaande IBA’s + alternatieve zuiveringsmethoden
 • 25 mei: Ontmoeting met 6 stadslandbouwinitiatieven
 • 28 mei: IBA-tafel voor kennisuitwisseling (afval)water

Werner Brouwer neemt afscheid als gebiedsregisseur Oosterwold

Per 1 juni 2021 draagt Werner Brouwer na ruim tweeëneenhalf jaar het stokje over van gebiedsregisseur Oosterwold. We gaan op zoek naar een vervanger. Werner volgde in september 2018 Ivonne de Nood op. Samen met bewoners en initiatiefnemers heeft hij gepionierd met het zelf vormgeven van de eigen leefomgeving en het samenspel daarbij met de lokale en regionale overheid. De dynamiek van Oosterwold, de visie, de initiatiefnemers en het enthousiasme van alle betrokkenen pakten hem vanaf het eerste moment.

Werner: “Oosterwold is voor mij nog steeds een fantastisch en krachtig concept. Maar Oosterwold heeft ook een kwetsbare kant. Die kwetsbaarheid komt vooral tot uiting waar individuele belangen en collectieve verantwoordelijkheden elkaar raken. Waar Oosterwold in de praktijk wordt gevormd en niet vanaf de tekentafel komt, doet dat een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit van alle betrokkenen. Het leerproces rond Oosterwold is nog lang niet ten einde en de wereld om ons heen staat niet stil. Dat zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe uitdagingen en bijstellingen in de toekomst. Ik ben er van overtuigd dat Oosterwold die uitdaging aankan.”

Lees hier de nieuwsflits over het Afscheid van de gebiedsregisseur Oosterwold.

Nieuwe inschrijfmogelijkheden en loting voor fase 1A - 31 maart 2021

Tot en met 15 april 2021 is het weer mogelijk om aan te melden voor een (collectief) initiatief in Oosterwold! Tot nu toe is 253 ha uitgegeven voor standaardkavels wonen in fase 1A. Dat betekent dat er volgens het bestemmingsplan nog 87.000 m2 beschikbaar is voor woonkavels in fase 1A. Naar verwachting komt dit overeen met circa 75 initiatieven. Hierna is het maximum bereikt voor de nu nog beschikbare gronden. Lees meer in de nieuwsflits nieuwe inschrijfmogelijkheden.

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 29 maart 2021

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 29 maart 2021 lees je over de volgende onderwerpen:

 • Grote stap voorwaarts

Laatste nieuws

 • Vanaf 31 maart 2021 nieuwe inschrijfmogelijkheden en loting voor fase 1A
 • Oosterwold in de gemeenteraad: evaluatie en exploitatiebegroting
 • Ter inzage: Ontwerp Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Berichten van platform Oosterwold

 • Platform organiseert ‘online ontmoeting Oosterwold’ op 31 maart 2021
 • Stand van zaken werkgroepen Oosterwold

In the sportlights

 • VoKo Oosterwold – verse biologische en lokale groenten en fruit

Werkzaamheden

 • Overzicht alle werkzaamheden
 • Zandtransport naar Kievitsweg
 • Tijdelijk parkeerterrein voor de Floriade

20e Vlog/Blog-estafette

 • Mariken de Vries: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik weet zeker dat ik het kan!”

Agenda

 • 26 maart: Werkgroep Verbeteren bestaande IBA’s
 • 31 maart: Online ontmoeting over werkgroepen Platform Oosterwold en onderzoek gemeenschapsvorming
 • 09 april: Werkgroep Aanleg kavelwegriool + Tijdelijke voorzieningen
 • 23 april: Werkgroep Monitoren IBA’s en watersysteem
 • 30 april: IBA-tafel voor kennisuitwisseling (afval)water
 • 07 mei: Werkgroep Verbeteren bestaande IBA’s + Alternatieve zuiveringsmethoden

Nieuwsspecial Water en Oosterwold - 11 maart 2021

In deze nieuwsspecial Water en Oosterwold lees je over de voortgang in de werkgroepen afvalwaterzuivering, de IBA-tafel en de resultaten van het WaterLab Flevoland.

 • Hoe zit het ook al weer?
 • Themawerkgroepen en IBA-tafel voor kennisuitwisseling
 • Wat leveren de werkgroepen afvalwater op?
 • Voortgang van de werkgroepen:
  •   Werkgroep alternatieve zuiveringsmethoden + aanleg kavel(weg)riool +
   tijdelijke voorzieningen
  •  Werkgroep Monitoren IBA’s en watersysteem
  •  Werkgroep Verbetering bestaande IBA’s

 • Hoe meld ik me aan voor een werkgroep?
 • Informatie en bijeenkomsten: werk in uitvoering
 • Eerste resultaten WaterLab Flevoland

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 26 februari 2021

In deze nieuwsbrief Maak Oosterwold van 26 februari 2021 besteden we aandacht aan de onderstaande onderwerpen:

 • Grote betrokkenheid bij gedachtegoed Oosterwold

Laatste nieuws

 • Wijzigingen na de AO
 • Stappen en meldingen bij de bouw
 • Maak tijdig een afspraak voor uitzetten kavelgrenzen
 • Wind, bouwmaterialen en zwerfafval
 • Mogelijkheden voor zwembaden en zwemvijvers
 • Onderzoek naar community-vorming in Oosterwold, Wonen tussen gelijkgestemden
 • Zuidhuis in Oosterwold een van de winnaars Architectuurprijs Almere
 • Oosterwold genomineerd voor publieksprijs duurzame gebiedsontwikkeling
 • Nieuwsspecial over (afval)water in voorbereiding

In de spotlights

 • Urban Vineyard Almere – Van droom naar realiteit

Werkzaamheden

 • Overzicht werkzaamheden
 • Bereikbaarheid Paradijsvogelweg

19e vlog/blog-estafette

 • Marijke Wentink en Bokke Rypma van Huis aan de Akker: ‘Op je kop in de groene container’

Agenda

 • 05 maart: IBA-tafel voor kennisuitwisseling (afval)water
 • 12 maart: Werkgroep Aanleg kavelwegriool + alternatieve zuiveringsmethoden + tijdelijke voorzieningen
 • 19 maart: Werkgroep Monitoren IBA’s en watersysteem
 • 26 maart: Werkgroep Verbetering bestaande IBA’s
 • 31 maart: Online ontmoeting over werkgroepen Platform Oosterwold en onderzoek gemeenschapsvorming

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 28 januari 2021

In deze nieuwsbrief Maak Oosterwold van 28 januari 2021 besteden we aandacht aan de onderstaande onderwerpen:

 • Vooruitblik

Laatste nieuws

 • Windpark Zeewolde: dit jaar komen de turbines langs de A27
 • Subsidieregeling voor groene daken en gevels ter inzage
 • Contact over bouwen en realisatie

Nieuws van platform oosterwold

 • Werkgroep pilot doorwaadbaarheid gestart: “het kan ook anders”
 • Beter openbaar vervoer en buurtbus voor Oosterwold en Vogelhorst
 • Deelnemen aan een werkgroep afvalwater

Werkzaamheden

 • Overzicht van de werkzaamheden
 • Aanleg fietspad Kievitsweg

18e Vlog/blog-estafette

 • Helga en Waldo Keessen: ‘Ik vertrek’