Nieuwsbrieven 2021

Enquete waterverbruik Oosterwold - 23 juni 2021

Vraag je je wel eens af of je IBA beter werkt als je je langer doucht? Wat het effect is als je thuis je haar verft? Of in hoeverre je IBA frituurvet kan verwerken? Als dagelijkse gebruiker van je IBA kun je ongemerkt effect hebben op het functioneren van je zuiveringssysteem. Daarom heeft de Werkgroep Verbeteren IBA’s aan onderzoeks- en adviesbureau LeAF gevraagd om dit te onderzoeken. De vraag van het gebiedsteam Oosterwold is of alle bewoners van Oosterwold deze enquête naar waterverbruik in Oosterwold willen invullen. 

Bewonersenquête waterverbruik Oosterwold fase 1A

 

Nieuwsspecial Water en Oosterwold - 11 juni 2021

Nieuwsspecial Water en Oosterwold 11 juni 2021

 • Hoe zit het ook alweer?
 • Werkgroepen afvalwaterzuivering
  • Interactieve routekaart afvalwater
  • Hoe verder? In 3 sporen: aan de slag + IBA-tafel/begeleidingsgroep + bijzondere pilots
  • Enquête drinkwaterverbruik
  • Structureren werkgroepen
  • Agenda werkgroepen en IBA-kennistafel
  • Verslagen werkgroepen
 • Nulmeting IBA’s Oosterwold is geen handhavingsmeting
 • IBA-coach stelt zich voor: werkwijze en kenniscentrum IBA’s
 • Vragen en antwoorden afvalwater

Interview Afscheid Werner Brouwer - 28 mei 2021

‘Het belangrijkste is dat het oorspronkelijk idee van Oosterwold overeind blijft’

Werner Brouwer heeft 3 jaar lang als gebiedsregisseur het reilen en zeilen in Oosterwold op zich genomen. Op 1 juni stopt hij bij de gemeente Almere.

Lees hier het interview waarin hij terugkijkt op deze periode.

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 30 april 2021

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 30 april 2021 lees je over de volgende onderwerpen:

 • Overweldigende belangstelling uitgifte 1A

Laatste nieuws

 • Ambities en resultaten op een rij in de Jaarrapportage 2020
 • Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht Oosterwold van kracht
 • Transparantie vergaderstukken Bestuurlijk Overleg
 • Nulmeting IBA’s Oosterwold is startpunt van verbeterperiode van twee jaar
 • De IBA-coach helpt en begeleidt
 • Subsidie groene daken en gevels
 • Werner Brouwer draagt stokje over van gebiedsregisseur

Berichten van Platform Oosterwold

 • Terugblik bewonersbijeenkomst 31 maart
 • Plannen voor een datacentrum in Oosterwold

In the spotlights

 • Coöperatie zoekt enthousiaste stadslandbouwers!

Werkzaamheden

 • Overzicht werkzaamheden

21e Vlog & blog-estafette

 • Petie Zantvoort: “Voor een deel zelfvoorzienend zijn heeft ons vanaf het begin aangesproken”

Agenda

 • 21 mei: Werkgroep verbeteren bestaande IBA’s + alternatieve zuiveringsmethoden
 • 25 mei: Ontmoeting met 6 stadslandbouwinitiatieven
 • 28 mei: IBA-tafel voor kennisuitwisseling (afval)water

Werner Brouwer neemt afscheid als gebiedsregisseur Oosterwold

Per 1 juni 2021 draagt Werner Brouwer na ruim tweeëneenhalf jaar het stokje over van gebiedsregisseur Oosterwold. We gaan op zoek naar een vervanger. Werner volgde in september 2018 Ivonne de Nood op. Samen met bewoners en initiatiefnemers heeft hij gepionierd met het zelf vormgeven van de eigen leefomgeving en het samenspel daarbij met de lokale en regionale overheid. De dynamiek van Oosterwold, de visie, de initiatiefnemers en het enthousiasme van alle betrokkenen pakten hem vanaf het eerste moment.

Werner: “Oosterwold is voor mij nog steeds een fantastisch en krachtig concept. Maar Oosterwold heeft ook een kwetsbare kant. Die kwetsbaarheid komt vooral tot uiting waar individuele belangen en collectieve verantwoordelijkheden elkaar raken. Waar Oosterwold in de praktijk wordt gevormd en niet vanaf de tekentafel komt, doet dat een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit van alle betrokkenen. Het leerproces rond Oosterwold is nog lang niet ten einde en de wereld om ons heen staat niet stil. Dat zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe uitdagingen en bijstellingen in de toekomst. Ik ben er van overtuigd dat Oosterwold die uitdaging aankan.”

Lees hier de nieuwsflits over het Afscheid van de gebiedsregisseur Oosterwold.

Nieuwe inschrijfmogelijkheden en loting voor fase 1A - 31 maart 2021

Tot en met 15 april 2021 is het weer mogelijk om aan te melden voor een (collectief) initiatief in Oosterwold! Tot nu toe is 253 ha uitgegeven voor standaardkavels wonen in fase 1A. Dat betekent dat er volgens het bestemmingsplan nog 87.000 m2 beschikbaar is voor woonkavels in fase 1A. Naar verwachting komt dit overeen met circa 75 initiatieven. Hierna is het maximum bereikt voor de nu nog beschikbare gronden. Lees meer in de nieuwsflits nieuwe inschrijfmogelijkheden.

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 29 maart 2021

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 29 maart 2021 lees je over de volgende onderwerpen:

 • Grote stap voorwaarts

Laatste nieuws

 • Vanaf 31 maart 2021 nieuwe inschrijfmogelijkheden en loting voor fase 1A
 • Oosterwold in de gemeenteraad: evaluatie en exploitatiebegroting
 • Ter inzage: Ontwerp Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Berichten van platform Oosterwold

 • Platform organiseert ‘online ontmoeting Oosterwold’ op 31 maart 2021
 • Stand van zaken werkgroepen Oosterwold

In the sportlights

 • VoKo Oosterwold – verse biologische en lokale groenten en fruit

Werkzaamheden

 • Overzicht alle werkzaamheden
 • Zandtransport naar Kievitsweg
 • Tijdelijk parkeerterrein voor de Floriade

20e Vlog/Blog-estafette

 • Mariken de Vries: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik weet zeker dat ik het kan!”

Agenda

 • 26 maart: Werkgroep Verbeteren bestaande IBA’s
 • 31 maart: Online ontmoeting over werkgroepen Platform Oosterwold en onderzoek gemeenschapsvorming
 • 09 april: Werkgroep Aanleg kavelwegriool + Tijdelijke voorzieningen
 • 23 april: Werkgroep Monitoren IBA’s en watersysteem
 • 30 april: IBA-tafel voor kennisuitwisseling (afval)water
 • 07 mei: Werkgroep Verbeteren bestaande IBA’s + Alternatieve zuiveringsmethoden

Nieuwsspecial Water en Oosterwold - 11 maart 2021

In deze nieuwsspecial Water en Oosterwold lees je over de voortgang in de werkgroepen afvalwaterzuivering, de IBA-tafel en de resultaten van het WaterLab Flevoland.

 • Hoe zit het ook al weer?
 • Themawerkgroepen en IBA-tafel voor kennisuitwisseling
 • Wat leveren de werkgroepen afvalwater op?
 • Voortgang van de werkgroepen:

  –  Werkgroep alternatieve zuiveringsmethoden + aanleg kavel(weg)riool +
  tijdelijke voorzieningen
  –   Werkgroep Monitoren IBA’s en watersysteem
  –   Werkgroep Verbetering bestaande IBA’s

 • Hoe meld ik me aan voor een werkgroep?
 • Informatie en bijeenkomsten: werk in uitvoering
 • Eerste resultaten WaterLab Flevoland

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 26 februari 2021

In deze nieuwsbrief Maak Oosterwold van 26 februari 2021 besteden we aandacht aan de onderstaande onderwerpen:

 • Grote betrokkenheid bij gedachtegoed Oosterwold

Laatste nieuws

 • Wijzigingen na de AO
 • Stappen en meldingen bij de bouw
 • Maak tijdig een afspraak voor uitzetten kavelgrenzen
 • Wind, bouwmaterialen en zwerfafval
 • Mogelijkheden voor zwembaden en zwemvijvers
 • Onderzoek naar community-vorming in Oosterwold, Wonen tussen gelijkgestemden
 • Zuidhuis in Oosterwold een van de winnaars Architectuurprijs Almere
 • Oosterwold genomineerd voor publieksprijs duurzame gebiedsontwikkeling
 • Nieuwsspecial over (afval)water in voorbereiding

In de spotlights

 • Urban Vineyard Almere – Van droom naar realiteit

Werkzaamheden

 • Overzicht werkzaamheden
 • Bereikbaarheid Paradijsvogelweg

19e vlog/blog-estafette

 • Marijke Wentink en Bokke Rypma van Huis aan de Akker: ‘Op je kop in de groene container’

Agenda

 • 05 maart: IBA-tafel voor kennisuitwisseling (afval)water
 • 12 maart: Werkgroep Aanleg kavelwegriool + alternatieve zuiveringsmethoden + tijdelijke voorzieningen
 • 19 maart: Werkgroep Monitoren IBA’s en watersysteem
 • 26 maart: Werkgroep Verbetering bestaande IBA’s
 • 31 maart: Online ontmoeting over werkgroepen Platform Oosterwold en onderzoek gemeenschapsvorming

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 28 januari 2021

In deze nieuwsbrief Maak Oosterwold van 28 januari 2021 besteden we aandacht aan de onderstaande onderwerpen:

 • Vooruitblik

Laatste nieuws

 • Windpark Zeewolde: dit jaar komen de turbines langs de A27
 • Subsidieregeling voor groene daken en gevels ter inzage
 • Contact over bouwen en realisatie

Nieuws van platform oosterwold

 • Werkgroep pilot doorwaadbaarheid gestart: “het kan ook anders”
 • Beter openbaar vervoer en buurtbus voor Oosterwold en Vogelhorst
 • Deelnemen aan een werkgroep afvalwater

Werkzaamheden

 • Overzicht van de werkzaamheden
 • Aanleg fietspad Kievitsweg

18e Vlog/blog-estafette

 • Helga en Waldo Keessen: ‘Ik vertrek’