Nieuwsbrieven 2021

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 28 januari 2021

In deze nieuwsbrief Maak Oosterwold van 28 januari 2021 besteden we aandacht aan de onderstaande onderwerpen:

 • Vooruitblik

LAATSTE NIEUWS

 • Windpark Zeewolde: dit jaar komen de turbines langs de A27
 • Subsidieregeling voor groene daken en gevels ter inzage
 • Contact over bouwen en realisatie

NIEUWS VAN PLATFORM OOSTERWOLD

 • Werkgroep pilot doorwaadbaarheid gestart: “het kan ook anders”
 • Beter openbaar vervoer en buurtbus voor Oosterwold en Vogelhorst
 • Deelnemen aan een werkgroep afvalwater

WERKZAAMHEDEN

 • Overzicht van de werkzaamheden
 • Aanleg fietspad Kievitsweg

18e VLOG/BLOG-ESTAFETTE

 • Helga en Waldo Keessen: ‘Ik vertrek’
Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 26 februari 2021

In deze nieuwsbrief Maak Oosterwold van 26 februari 2021 besteden we aandacht aan de onderstaande onderwerpen:

Grote betrokkenheid bij gedachtegoed Oosterwold

LAATSTE NIEUWS

 • Wijzigingen na de AO
 • Stappen en meldingen bij de bouw
 • Maak tijdig een afspraak voor uitzetten kavelgrenzen
 • Wind, bouwmaterialen en zwerfafval
 • Mogelijkheden voor zwembaden en zwemvijvers
 • Onderzoek naar community-vorming in Oosterwold, Wonen tussen gelijkgestemden
 • Zuidhuis in Oosterwold een van de winnaars Architectuurprijs Almere
 • Oosterwold genomineerd voor publieksprijs duurzame gebiedsontwikkeling
 • Nieuwsspecial over (afval)water in voorbereiding
IN DE SPOTLIGHTS
 • Urban Vineyard Almere – Van droom naar realiteit
WERKZAAMHEDEN
 • Overzicht werkzaamheden
 • Bereikbaarheid Paradijsvogelweg
19e VLOG/BLOG-ESTAFETTE
 • Marijke Wentink en Bokke Rypma van Huis aan de Akker: ‘Op je kop in de groene container’

AGENDA

 • 05 maart: IBA-tafel voor kennisuitwisseling (afval)water
 • 12 maart: Werkgroep Aanleg kavelwegriool + alternatieve zuiveringsmethoden + tijdelijke voorzieningen
 • 19 maart: Werkgroep Monitoren IBA’s en watersysteem
 • 26 maart: Werkgroep Verbetering bestaande IBA’s
 • 31 maart: Online ontmoeting over werkgroepen Platform Oosterwold en onderzoek gemeenschapsvorming