(Afval)water

De experimentele manier van afvoeren en zuiveren van afvalwater in Oosterwold geeft onvoldoende invulling aan de zorgplicht van de gemeente voor afvalwater. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders van Almere op basis van onafhankelijke juridische adviezen op 5 juli 2022. De bewoners van Oosterwold mogen niet zelf hun afvalwater zuiveren zoals nu gebeurt. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalwaterzorg. Daarom moet de gemeente er voor zorgen dat er zo snel als mogelijk een riool wordt aangelegd tot de perceelgrens (kavel) van de bewoners; net als in de rest van Almere. Dit is dus inclusief het kavelwegriool. Dit geldt in het deelgebied 1A waar nu zo’n 1.250 woningen zijn opgeleverd én 1B en 2, de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold. De huidige bewoners zullen moeten aansluiten zodra het gemeentelijke riool er ligt. Nieuwe initiatiefnemers kunnen niet meer kiezen voor een collectief systeem voor de behandeling van hun afvalwater (CBA) of het zelf plaatsen van een individueel systeem (IBA). Vanaf 7 juli 2022 geldt een verplichte aansluiting op het (gemeentelijk) riool.

Zie voor meer informatie de nieuwsspecial Afvoer en zuivering van afvalwater in Oosterwold verandert.

Vraag en antwoord

Nieuwsspecials:

Beheer en onderhoud IBA’s en CBA’s

De gebiedsorganisatie neemt het beheer en onderhoud van de IBA’s en CBA’s in Oosterwold over. De huidige leveranciers voeren het basisbeheer en onderhoud uit tot in het najaar van 2023, totdat eind 2023 één partij het beheer en onderhoud overneemt. Met de leveranciers zijn al afspraken gemaakt. Als je een onderhoudscontract of abonnement hebt afgesloten neemt je leverancier contact met je op. Heb je geen contract of abonnement dan vragen we je om zelf contact op te nemen met de leverancier van je IBA of CBA. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via afvalwateroosterwold@almere.nl. Lees voor meer informatie de nieuwsspecial Beheer en onderhoud IBA’s/CBA’s in Oosterwold.

Aanvraag tussentijdse voorziening

Nieuwe initiatiefnemers kunnen, omdat ze niet meer een IBA of CBA mogen aanleggen en het riool er nog niet ligt, gebruikmaken van een tussentijdse voorziening. Deze put wordt door de gebiedsorganisatie verzorgd. Wil je een tussentijdse voorziening aanvragen of heb je een andere vraag over je eigen situatie? Dan kun je contact opnemen met omgevingsmanager André Kamp via afvalwateroosterwold@almere.nl. Wanneer je een aanvraag indient voor een voorziening ontvangen we graag een voorlopige planning van de opleveringsdatum en wanneer jouw woning aangesloten wordt op water en stroom. Wij zijn uitsluitend verplicht om een tussentijdse voorziening aan te leggen indien u daadwerkelijk de woning gaat opleveren én bewonen. Tevens hebben wij het ontwikkelplan nodig zodat de locatie van de put kunnen bepalen.

 

Informatiebijeenkomsten afvalwater Oosterwold

Bijeenkomst 10 oktober 2022: Videoregistratie en presentatie

Klankbordbijeenkomst

Presentatie pva IBT 16 maart 2023
Verslag 19 januari 2023
Bespreeklijst 24 oktober 2022
Presentatie 24 oktober 2022
Verslag 19 september 2022
Presentatie 19 september 2022

Tijdlijn en beschikbare documenten

In de tijdlijn vind je alle relevante besluiten, onderzoeken, (juridische) adviezen en documenten op een rij.

Voor meer informatie zie:

 

Contact

Heb je vragen over afvalwater, bijvoorbeeld over een tijdelijke voorziening (put), neem dan contact op met de gebiedsorganisatie via afvalwateroosterwold@almere.nl. Voeg je initiatiefnummer en locatie op tekening alvast toe. We bekijken de situatie en nemen contact met je op.

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Oosterwold juli 2022 (Afval)water Zuiveren van afvalwater en innovaties via WaterLab Flevoland
Leven Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners