(Afval)water

De experimentele manier van afvoeren en zuiveren van afvalwater in Oosterwold geeft onvoldoende invulling aan de zorgplicht van de gemeente voor afvalwater. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders van Almere op basis van onafhankelijke juridische adviezen op 5 juli 2022. De bewoners van Oosterwold mogen niet zelf hun afvalwater zuiveren zoals nu gebeurt. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalwaterzorg. Daarom moet de gemeente er voor zorgen dat er zo snel als mogelijk een riool wordt aangelegd tot de perceelgrens (kavel) van de bewoners; net als in de rest van Almere. Dit is dus inclusief het kavelwegriool. Dit geldt in het deelgebied 1A waar nu zo’n 1.250 woningen zijn opgeleverd én 1B en 2, de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold. De huidige bewoners zullen moeten aansluiten zodra het gemeentelijke riool er ligt. Nieuwe initiatiefnemers kunnen niet meer kiezen voor een collectief systeem voor de behandeling van hun afvalwater (CBA) of het zelf plaatsen van een individueel systeem (IBA). Vanaf 7 juli 2022 geldt een verplichte aansluiting op het (gemeentelijk) riool.

Zie voor meer informatie de Nieuwsspecial Beheer en onderhoud bestaande IBA’s en CBA’s in Oosterwold

Vraag en antwoord

Nieuwsspecials:

Beheer en onderhoud IBA’s en CBA’s vanaf 2024

Vanaf 2024 neemt een nieuwe aannemer het basisbeheer en onderhoud van de IBA´s en de CBA´s over van de huidige leveranciers totdat aansluiting op de riolering mogelijk is. Vanaf 1 januari 2024 kun je contact opnemen met Remondis bij meldingen of klachten ten aanzien van het functioneren van het IBA/CBA-systeem. Bij calamiteiten, dus meldingen of klachten ten aanzien van het functioneren van het IBA/CBA-systeem kan je contact opnemen met het gratis storingsnummer 0800-4232233. Indien je een afspraak wilt maken dan kan dit telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 op telefoonnummer 0318-634747 of per mail op planning-iba@remondis.nl.

Tussentijdse voorziening (put)

Initiatiefnemers kunnen, omdat ze niet meer een IBA of CBA mogen aanleggen en het riool er nog niet ligt, gebruikmaken van een tussentijdse voorziening in de vorm van een put. Deze put wordt later aangesloten op het definitieve riool dat later wordt aangelegd. Dit geldt uitsluitend voor initiatieven die een anterieure overeenkomst hebben getekend voor juli 2022. Deze put wordt door de gebiedsorganisatie verzorgd. Wil je een tussentijdse voorziening aanvragen of heb je een andere vraag over je eigen situatie, dan kun je contact opnemen via het emailadres afvalwateroosterwold@almere.nl. Wanneer je een aanvraag indient voor een voorziening ontvangen we graag een voorlopige planning van de opleveringsdatum en wanneer jouw woning aangesloten wordt op water en stroom. Houd er rekening mee dat wij minimaal 10 weken nodig hebben voor het verwerken van jouw aanvraag. Wij zijn uitsluitend verplicht om een tussentijdse voorziening aan te leggen als je daadwerkelijk de woning, die goedgekeurd is door VTH, gaat opleveren én bewonen. Graag ontvangen wij bij de aanvraag het ontwikkelplan dat goedgekeurd is door VTH, zodat wij de locatie van de put kunnen bepalen.

Riool en kavelsplitsing

Kavels die na juli 2022 zijn gesplitst, waar voordien geen afspraken mee zijn gemaakt, komen niet in aanmerking voor een tussentijdse voorziening op kosten van de gemeente. In geval van het splitsen van kavels worden de werkelijke kosten voor de aanleg en aansluiting op de riolering voor de nieuwe kavel(s) volledig doorbelast. Zowel voor de aanleg en plaatsen van een put (verplicht per woning), als voor het eventueel tijdelijk leegzuigen van de put, totdat de woning kan worden aangesloten op de definitieve hoofdriolering. De planning daarvan is nog niet te geven. Het is verstandig om met een extra kostenpost rekening te houden.

Kostenindicatie

De kosten voor het aansluiten op de definitieve riolering zullen per geval verschillen. Bij de aanvraag om aansluiting op het riool voor een kavel die gesplitst is ontvangt u van ons een begroting van de kosten. Indicatief dient in ieder geval rekening gehouden te worden met ca € 5000,- voor de aanleg van een rioolput, verplicht voor iedere woning. Daar bovenop worden de kosten voor het eventueel tijdelijk leegzuigen van de put a € 10.000,- per jaar aan de woningeigenaar doorbelast. Hoe hoog de uiteindelijke kosten zijn hangt af van de voortgang van de aanleg riolering, waarvoor wij afhankelijk zijn van derden. De planning is op dit moment nog niet te geven.

Heb je een voorziening (put) van de gemeente, en heb je vragen over het leegzuigen of lekkages, dan kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) via 14 036. Dus niet meer het emailadres afvalwateroosterwold@almere.nl hiervoor gebruiken!

Riool- , zuivering- en verontreinigingsheffing

Lees hier wat de aanleg van riolering betekent voor de riool-, zuivering- en verontreinigingsheffing in Oosterwold.

 

Klankbordbijeenkomst

Verslag 14 februari 2024 met afvaardiging klankbordbijeenkomsten
Verslag 29 november 2023 en Vragen en antwoorden technische sessie riolering
Presentatie pva IBT 16 maart 2023
Verslag 19 januari 2023
Bespreeklijst 24 oktober 2022
Presentatie 24 oktober 2022
Verslag 19 september 2022
Presentatie 19 september 2022

Informatiebijeenkomsten afvalwater Oosterwold

Bijeenkomst 10 oktober 2022: Videoregistratie en presentatie.

 

Tijdlijn en beschikbare documenten

In de tijdlijn vind je alle relevante besluiten, onderzoeken, (juridische) adviezen en documenten op een rij.

Voor meer informatie zie:

 

Contact

Heb je vragen over afvalwater, bijvoorbeeld over een tijdelijke voorziening (put), neem dan contact op met de gebiedsorganisatie via afvalwateroosterwold@almere.nl. Voeg je initiatiefnummer en locatie op tekening alvast toe. We bekijken de situatie en nemen contact met je op.

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Oosterwold juli 2022 (Afval)water Zuiveren van afvalwater en innovaties via WaterLab Flevoland
Leven Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners