(Afval)water en waterkwaliteit

De experimentele manier van afvoeren en zuiveren van afvalwater in Oosterwold geeft onvoldoende invulling aan de zorgplicht van de gemeente voor afvalwater. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders van Almere op basis van onafhankelijke juridische adviezen op 5 juli 2022. De bewoners van Oosterwold mogen niet zelf hun afvalwater zuiveren zoals nu gebeurt. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalwaterzorg. Daarom moet de gemeente er voor zorgen dat er zo snel als mogelijk een riool wordt aangelegd tot de perceelgrens (kavel) van de bewoners; net als in de rest van Almere. Dit is dus inclusief het kavelwegriool. Dit geldt in het deelgebied 1A waar nu zo’n 1.250 woningen zijn opgeleverd én 1B en 2, de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold. De huidige bewoners zullen moeten aansluiten zodra het gemeentelijke riool er ligt. Nieuwe initiatiefnemers kunnen niet meer kiezen voor een collectief systeem voor de behandeling van hun afvalwater (CBA) of het zelf plaatsen van een individueel systeem (IBA). Vanaf 7 juli 2022 geldt een verplichte aansluiting op het (gemeentelijk) riool.

Zie voor meer informatie de nieuwsspecial Afvoer en zuivering van afvalwater in Oosterwold verandert.

Vraag en antwoord

Nieuwsspecials:

Informatiebijeenkomsten afvalwater Oosterwold

Bijeenkomst 10 oktober 2022: Videoregistratie en presentatie

Klankbordgroep

Verslag 19 januari 2023
Bespreeklijst 24 oktober 2022
Presentatie 24 oktober 2022
Verslag 19 september 2022
Presentatie 19 september 2022

Tijdlijn Afvalwater

 

Tijdlijn en beschikbare documenten

In de tijdlijn vind je alle relevante besluiten, onderzoeken, (juridische) adviezen en documenten op een rij.

Voor meer informatie zie:

 

Spreekuren en contact

Heb je vragen over afvalwater, bijvoorbeeld over een tijdelijke voorziening, dan kun je gebruikmaken van de online spreekuren, elke maandag van 17.00 tot 18.30 uur. Je kunt hier kijken of er nog plek is en je aanmelden.
Daarnaast is er iedere maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur een inloopspreekuur bij Live-to-Be aan de Ubuntulaan 31 in Oosterwold. Je kunt je ook hiervoor aanmelden via afvalwateroosterwold@almere.nl, onder vermelding van je voorkeursdatum en tijdstip.
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de gebiedsorganisatie via afvalwateroosterwold@almere.nl. Voeg je initiatiefnummer en locatie op tekening alvast toe. We bekijken de situatie en nemen contact met je op.

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Oosterwold juli 2022 (Afval)water en waterkwaliteit Zuiveren van afvalwater en innovaties via WaterLab Flevoland
Leven Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners