Het stroomnet in Flevoland is vol. Ook in Almere is de totale gevraagde transportcapaciteit aan elektriciteit groter dan de aanwezige transportcapaciteit. Dat noemen ze netcongestie. Er wordt meer van het elektriciteitsnet gevraagd dan het aankan. In november 2023 bleek het probleem nog groter dan gedacht. Je kan in een deel van Almere geen nieuwe stroomaansluiting voor je huis aanvragen. Nieuwe bedrijven en maatschappelijke voorzieningen moeten in Almere al tot 2029 wachten voordat ze elektriciteit krijgen.

Groot deel van Oosterwold wordt nog niet geraakt door de netcongestie

Een onderstation zet de hoogspanning om naar stroom voor gebruik binnenshuis. Alleen in het gebied dat stroom krijgt via het ‘onderstation Almere’ kunnen geen nieuwe aansluitingen meer komen, als die aansluitingen nu nog niet zijn aangevraagd. Bekijk op de kaart om welk gebied het gaat. Voor Oosterwold gaat het om een beperkt gebied. De rest van Oosterwold is aangesloten op het onderstation Zeewolde, waar nog beperkt ruimte is voor nieuwe aansluitingen.

Heb je vragen, neem dan contact op met de netwerkbeheerder Liander via 088 – 54 26 444. Voor meer informatie kijk op almere.nl/vol-stroomnet.