Nieuwsbrieven 2022

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 23 december 2022

In de nieuwsbrief van 23 december 2022 lees je meer over:

Lezersenquête

Deel je mening over de nieuwsbrief Maak Oosterwold

Agenda

 • Verkoopronde standaardkavels wonen Oosterwold
 • Kwartiermakers gezocht voor realisatie cultuurhotspot Oosterwold
 • Informatiecentrum De Verbinding open op afspraak
 • Training positief en prettig gesprek

Laatste nieuws

 • Dialoog duo-gebiedsregisseurs Jan en Fike: “Een bijzonder en intensief jaar”
 • Indienen stikstofberekeningen weer nodig voor bouw-, sloop- en aanlegfase
 • Riolering in Oosterwold: stap voor stap naar de Raad
 • Buurtbemiddeling: begeleiding bij het oplossen van een (dreigend) conflict

Terugblik

 • Informatieavond invulling Stichtse lijn 30 november

Werkzaamheden

 

34e-vlog/blog-estafette met Tjalf Bloem

”Oosterwold; experiment van extremen, hollen en stilstaan. Wij bouwen ook wel huizen, maar voornamelijk bouwen wij aan onszelf.”

In the Spotlights

 • Lidl Zero Almere Oosterwold

 

Nieuwsspecial verkoopronde standaardkavels wonen - 15 december 2022

Wil je bouwen, wonen en stadslandbouw bedrijven in Oosterwold? Team Oosterwold geeft weer een aantal percelen vrij voor verkoop, zodat de bestaande buurten in deelgebied 1A afgerond kunnen worden. Er zijn minimaal 4 duurdere kavels en maximaal 32 goedkopere kavels in te passen. In de loting geven we voorrang aan mensen die afhankelijk zijn van woningen met betaalbaar prijsniveau. Droom jij ervan om zelf je huis te bouwen en je eigen voedsel te verbouwen? Dan is dit je kans. Bereid je – eventueel met anderen in groepsverband – voor op de inschrijving en loting!

Bekijk hier de nieuwsspecial Verkoopronde standaardkavels wonen Oosterwold.

Nieuwsflits Nieuwe Grondprijzen Oosterwold 2023 - 1 december 2022

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 30 november 2022

In de nieuwsbrief van 30 november 2022 lees je meer over:

Lezersenquête

 • Deel je mening over de nieuwsbrief ”Maak Oosterwold”

Agenda

 • Almere ontmoet Flevo Campus op 26 januari: Vraag de voucher aan.
 • Informatiecentrum De Verbinding open op afspraak

Laatste nieuws

 • Dialoog duo-gebiedsregisseurs Jan en Fike: ”Eerst de basis op orde in deel 1”
 • Herzien bestemmingsplan Oosterwold grotendeels in werking, nog niet onherroepelijk
 • Plan van aanpak Interbestuurlijk Toezicht afvalwater Oosterwold
 • Mededingingsregels zetten ideeën voor nog beschikbare percelen op scherp
 • Archeologisch onderzoek in Oosterwold gaat verder
 • ’t Groene Wold en De Groene Eem: projectontwikkelaar en bewoners aan het woord
 • Mantelzorg: voor een ander zorgen, dat is toch heel gewoon?

Terugblik

 • 3e oploop doorontwikkeling Oosterwold 29 november: Het Vervolg – Toen Nu Dan

Werkzaamheden in Oosterwold

 

33e vlog/blog-estafette

 • Kirsten de Wit; ”Het was onze droom om aan het bos te wonen en een eigen natuurgebied te creëren, dat is gelukt.”

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 27 oktober 2022

In de nieuwsbrief van 27 oktober 2022 lees je meer over:

Agenda

 • Plantdagen Voedselbos Eemvallei Zuid, 29 en 30 oktober
 • 3e oploop toekomst van Oosterwold, 29 november:
  Het Vervolg – Toen Nu Dan
 • Bewonersavond Stichtse lijn, 30 november
 • Informatiecentrum De Verbinding open op afspraak

Laatste nieuws

 • Dialoog duo-gebiedsregisseurs: nieuwe wethouders, nieuwe rondes
 • Herzien bestemmingsplan Oosterwold nog niet in werking: vergunningaanvragen aangehouden
 • Op de thee bij omgevingsmanager André Kamp
 • Oosterwold paviljoen Floriade komt naar Oosterwold
 • Samen op zoek naar een ontwerp voor ”Het Koeland”
 • 50.000 euro voor voedsel van dichtbij
 • Najaarsschouw Waterschap Zuiderzeeland 15 november

Terugblik

 • Bijeenkomst afvalwater en klankbordgroep: wat staat er te doen? 

Werkzaamheden in Oosterwold

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 27 september 2022

In de nieuwsbrief van 27 september 2022 lees je meer over:

Agenda

 • Laatste kans: bezoek Oosterwold The World of Urban Farming op de Floriade
 • Informatiecentrum De Verbinding open op afspraak
 • Informatieavond afvalwater, 10 oktober
 • Klankbordgesprek afvalwaterzorg, 24 oktober
 • Online en inloopspreekuren afvalwater op maandagen

Laatste nieuws

 • Dialoog duo-gebiedsregisseurs: ‘kennismaking met de nieuwe wethouders’
 • Tijdelijke en definitieve opstelplaatsen huiscontainers
 • Hertaxatie grondprijzen van Oosterwold
 • Projectontwikkelaars in Oosterwold: ontwikkeling De kreekvelden
 • Herzien bestemmingsplan voor Oosterwold
 • Afvoer en zuivering afvalwater
 • Stadslandbouw in de doorontwikkeling van Oosterwold
 • Ally bloeit verder, groene vingers gezocht!

Terugblik

 • Muziekfestival Growing Music in Oosterwold trekt honderden bezoekers

In the spotlights

 • Live-to-Be: ”Leven in een community op een helende plek”
 • Bewonersinitiatief 110% Oosterwold stelt zich voor!

Werkzaamheden in Oosterwold

 

32e-vlog/blog-estafette met Joost Fluitsma:

”We hadden de behoefte aan ruimte en frisse lucht. Oosterwold bood ons de kans om te ontspullen en parttime boer te worden”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 19 juli 2022

In de nieuwsbrief van 19 juli 2022 lees je meer over:

 

 

Agenda

Laatste nieuws

 • Dialoog duo-gebiedsregisseurs: ‘Oosterwold blijft verrassen!’
 • Akkoord op herzien bestemmingsplan
 • Afvoer en zuivering afvalwater verandert
  Online spreekuur afvalwater
 • Voorbereiding nieuwe uitgifterondes nog beschikbare percelen in deelgebied 1A
 • Vliervelden verwelkomt Oekraïense vluchtelingen
 • Inzameling huishoudelijk afval wijzigt
 • Ervaringen met verbindende routes. Kijk je mee?

 

Terugblik

 

 • Bijeenkomst verbindende routes Pilot Veld G
 • Burgemeester op toer

 

In the spotlights

 

 • Almeerse Weelde gaat oogsten. Dat smaakt naar meer

 

Werkzaamheden

 

 • Overzicht alle werkzaamheden
 • 30 km zone borden geplaatst
 • Brandkranen bereikbaar en vindbaar

31e vlog/blog-estafette

 • Niko Sinnige: “Dan schrijf je je toch gewoon in”

Bereikbaarheid vakantieperiode

Nieuwsspecial Afvoer en zuivering afvalwater in Oosterwold verandert - 7 juli 2022

Lees hier de nieuwsspecial Afvoer en zuivering afvalwater Oosterwold verandert van 6 juli 2022.

De manier van afvoeren en zuiveren van afvalwater in Oosterwold geeft onvoldoende invulling aan de zorgplicht van de gemeente voor afvalwater. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders van Almere op basis van onafhankelijke juridische adviezen op 5 juli 2022.

De bewoners van Oosterwold mogen niet zelf hun afvalwater zuiveren zoals nu gebeurt. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalwaterzorg. Daarom moet de gemeente er voor zorgen dat er zo snel mogelijk een riool wordt aangelegd tot de perceelgrens (kavel) van de bewoners; net als in de rest van Almere. Dit is dus inclusief het kavelwegriool. Dit geldt in het deelgebied 1A waar nu zo’n 1.250 woningen zijn opgeleverd én 1B en2, de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold. De huidige bewoners zullen moeten aansluiten zodra het gemeentelijke riool er ligt. Nieuwe initiatiefnemers kunnen niet meer kiezen voor een collectief systeem voor de behandeling van hun afvalwater (CBA) of het zelf plaatsen van een individueel systeem (IBA). Vanaf 7 juli 2022 geldt een verplichte aansluiting op het (gemeentelijk) riool.

 

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 31 mei 2022

In de nieuwsbrief van 31 mei 2022 lees je meer over:

 

Agenda

 

Laatste nieuws

 • Resultaten onderzoek afvalwater begin juli verwacht
 • Publieksversie jaarrapportage Oosterwold 2021
 • Herzien bestemmingsplan Oosterwold
 • Duocontainer wordt gewisseld voor twee monocontainers

Terugblik

 • 2e Grote Oploop ‘Samen werken we door aan Oosterwold’
 • Meedenkavond uitgifte nog beschikbare percelen 1A
 • Op excursie met Raad van Zeewolde
 • Oosterwold Ontkiemt: een kijkje in de keuken

Werkzaamheden

 

30e vlog/blog-estafette

 • Mirja Bons: “Met z’n allen bouw je een huis”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 29 april 2022

In de nieuwsbrief van 29 april 2022 lees je meer over:

 

Agenda

 

Laatste nieuws

 • Fike van der Burght en Jan Lagerweij: tussen plangebied en kavels
 • Terugblik bijeenkomst invulling Stichtse lijn
 • Resultaten nulmeting IBA’s/CBA’s online
 • Vacature: analiste Minilab
 • Met je hond aan de lijn voorkom je ongelukken
 • Gratis inbraakpreventieadvies voor iedereen in Almere
 • In the spotlights

Berichten van Platform Oosterwold

 • Inspiratie- en informatiecentrum De Verbinding weer open

Werkzaamheden

 

Estafette

 • Hanneke de Witte: “Dit hadden we van tevoren niet kunnen bedenken”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 25 maart 2022

In de nieuwsbrief van 25 maart 2022 lees je meer over:

 

Agenda

 

Laatste nieuws

 • Fike van der Burght en Jan Lagerweij: Groter appèl op de overheid
 • Enquêteresultaten doorontwikkeling Oosterwold: een rijke bron aan informatie
 • Toekomstscenario’s voor stadslandbouw in Oosterwold
 • Advies ‘Trouw aan de bedoeling’ beschrijft kern huidige handhavingskoers
 • Nieuws over afvalwater
  • Laatste kans om je aan te melden voor verbetertraject IBA: maak gebruik van opschorting handhaving
  • Resultaten eerste nulmeting statistisch in beeld
  • Meting IBA’s/CBA’s verbeterperiode II
  • Tussentijds en over langere periode zelf meten in Minilab
  • Fosfaatverwijdering of toevoeging enzymen als nazuivering
  • Raadsbrief december 2021 invulling alternatieve zorgplicht voor deze zomer
  • Meer weten over (afval)water en waterkwaliteit?
 • Neerslag in Oosterwold tijdens februaristormen
 • Doorwaadbare zones: al 7 buurtkaarten aangevraagd
 • Ervaringen met verbindende routes
 • Windpark Zeewolde, duurzaam en lokaal investeren

Berichten van Platform Oosterwold

 • Problemen met teruglevering wegens ondercapaciteit van het net

Werkzaamheden

 

Estafette

 • Petra Meirink: “Onze droom in Oosterwold”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 25 februari 2022

In de nieuwsbrief van 25 februari 2022 lees je meer over:

Agenda

Laatste nieuws

 • Jan en Fike over de “pressure cooker”
 • Herziening bestemmingsplan naar de raad
 • Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) in revisie
 • Maaike Veeningen in gesprek met bewoners van het eerste uur
 • Melding openbare ruimte
 • Jij en jouw stadslandbouw op de Floriade
 • Meedoen aan de buitenexpositie op de Floriade
 • Ecologische basisschool De Verbeelding (Oosterwold) is gestart
 • Wegwijzer Almere Hout: denk mee over de invulling

Berichten van Platform Oosterwold

Rijke schakering plannen en ideeën bewoners voor resterende kavels gebied 1A

Werkzaamheden

Estafette

Barbara Wendt: ‘wáár gaan jullie wonen?’

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 28 januari 2022

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 28 januari 2022 de volgende onderwerpen:

 

Agenda

 • Online informatieavonden voor buren van Staatsbosbeheer
 • Oosterwold Ontkiemt – Save the date
 • Oosterwold met thema’s stadslandbouw en cyclisch hergebruik op de Floriade

Waar staan we met Oosterwold?

 • Gesprek tussen gebiedsregisseurs Fike van der Burght en Jan Lagerweij

Laatste nieuws

 • Europese aanbesteding archeologisch onderzoek Oosterwold deelgebied 1B
 • Stand van zaken kaveluitgifte in Oosterwold
 • Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold is 6 januari in werking getreden
 • Pilot doorwaadbaarheid veld G: kleinschalige aanpak biedt meeste kans op succes
 • Ervaringen met verbindende routes. Kijk je mee?
 • Schrijf je in: nieuwe nieuwsbrief Het Almeerderhout
 • Terugblik: wethouders Roelie Bosch en Jan Hoek op ‘Stadslandbouw-safari’
 • Wilgentenen af te halen

Berichten van Platform Oosterwold

 • Van Pilot doorwaadbare zones naar invulling restpercelen met voornamelijk archeologie in Oosterwold 1A

Werkzaamheden

 • Overzicht alle werkzaamheden

26e blog & vlog-estafette

 • Noël Ebbing en Joyce Goede: Boerder-ei aan de Zeebodemkolonistenweg

Nieuwsflits enquete en vervolgsessies doorontwikkeling Oosterwold - 9 februari 2022

In de nieuwsflits van 9 februari 2022 lees je meer over:

 1. Enquête toekomstige ontwikkeling van Oosterwold.
 2. Schrijf je in voor vervolgsessies doorontwikkeling Oosterwold.
 3. Vrijwilligers gezocht die willen meehelpen aan een succesvolle Floriade.