Nieuwsbrieven 2022

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 29 april 2022

In de nieuwsbrief van 29 april 2022 lees je meer over:

 

Agenda

 

Laatste nieuws

 • Fike van der Burght en Jan Lagerweij: tussen plangebied en kavels
 • Terugblik bijeenkomst invulling Stichtse lijn
 • Resultaten nulmeting IBA’s/CBA’s online
 • Vacature: analiste Minilab
 • Met je hond aan de lijn voorkom je ongelukken
 • Gratis inbraakpreventieadvies voor iedereen in Almere
 • In the spotlights

Berichten van Platform Oosterwold

 • Inspiratie- en informatiecentrum De Verbinding weer open

Werkzaamheden

 

Estafette

 • Hanneke de Witte: “Dit hadden we van tevoren niet kunnen bedenken”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 25 maart 2022

In de nieuwsbrief van 25 maart 2022 lees je meer over:

 

Agenda

 

Laatste nieuws

 • Fike van der Burght en Jan Lagerweij: Groter appèl op de overheid
 • Enquêteresultaten doorontwikkeling Oosterwold: een rijke bron aan informatie
 • Toekomstscenario’s voor stadslandbouw in Oosterwold
 • Advies ‘Trouw aan de bedoeling’ beschrijft kern huidige handhavingskoers
 • Nieuws over afvalwater
  • Laatste kans om je aan te melden voor verbetertraject IBA: maak gebruik van opschorting handhaving
  • Resultaten eerste nulmeting statistisch in beeld
  • Meting IBA’s/CBA’s verbeterperiode II
  • Tussentijds en over langere periode zelf meten in Minilab
  • Fosfaatverwijdering of toevoeging enzymen als nazuivering
  • Raadsbrief december 2021 invulling alternatieve zorgplicht voor deze zomer
  • Meer weten over (afval)water en waterkwaliteit?
 • Neerslag in Oosterwold tijdens februaristormen
 • Doorwaadbare zones: al 7 buurtkaarten aangevraagd
 • Ervaringen met verbindende routes
 • Windpark Zeewolde, duurzaam en lokaal investeren

Berichten van Platform Oosterwold

 • Problemen met teruglevering wegens ondercapaciteit van het net

Werkzaamheden

 

Estafette

 • Petra Meirink: “Onze droom in Oosterwold”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 25 februari 2022

In de nieuwsbrief van 25 februari 2022 lees je meer over:

Agenda

Laatste nieuws

 • Jan en Fike over de “pressure cooker”
 • Herziening bestemmingsplan naar de raad
 • Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) in revisie
 • Maaike Veeningen in gesprek met bewoners van het eerste uur
 • Melding openbare ruimte
 • Jij en jouw stadslandbouw op de Floriade
 • Meedoen aan de buitenexpositie op de Floriade
 • Ecologische basisschool De Verbeelding (Oosterwold) is gestart
 • Wegwijzer Almere Hout: denk mee over de invulling

Berichten van Platform Oosterwold

Rijke schakering plannen en ideeën bewoners voor resterende kavels gebied 1A

Werkzaamheden

Estafette

Barbara Wendt: ‘wáár gaan jullie wonen?’

Nieuwsflits enquete en vervolgsessies doorontwikkeling Oosterwold - 9 februari 2022

In de nieuwsflits van 9 februari 2022 lees je meer over:

 1. Enquête toekomstige ontwikkeling van Oosterwold.
 2. Schrijf je in voor vervolgsessies doorontwikkeling Oosterwold.
 3. Vrijwilligers gezocht die willen meehelpen aan een succesvolle Floriade.

 

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 28 januari 2022

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 28 januari 2022 de volgende onderwerpen:

 

Agenda

 • Online informatieavonden voor buren van Staatsbosbeheer
 • Oosterwold Ontkiemt – Save the date
 • Oosterwold met thema’s stadslandbouw en cyclisch hergebruik op de Floriade

Waar staan we met Oosterwold?

 • Gesprek tussen gebiedsregisseurs Fike van der Burght en Jan Lagerweij

Laatste nieuws

 • Europese aanbesteding archeologisch onderzoek Oosterwold deelgebied 1B
 • Stand van zaken kaveluitgifte in Oosterwold
 • Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold is 6 januari in werking getreden
 • Pilot doorwaadbaarheid veld G: kleinschalige aanpak biedt meeste kans op succes
 • Ervaringen met verbindende routes. Kijk je mee?
 • Schrijf je in: nieuwe nieuwsbrief Het Almeerderhout
 • Terugblik: wethouders Roelie Bosch en Jan Hoek op ‘Stadslandbouw-safari’
 • Wilgentenen af te halen

Berichten van Platform Oosterwold

 • Van Pilot doorwaadbare zones naar invulling restpercelen met voornamelijk archeologie in Oosterwold 1A

Werkzaamheden

 • Overzicht alle werkzaamheden

26e blog & vlog-estafette

 • Noël Ebbing en Joyce Goede: Boerder-ei aan de Zeebodemkolonistenweg