Nieuwsbrieven 2022

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 19 juli 2022

In de nieuwsbrief van 19 juli 2022 lees je meer over:

 

 

Agenda

Laatste nieuws

 • Dialoog duo-gebiedsregisseurs: ‘Oosterwold blijft verrassen!’
 • Akkoord op herzien bestemmingsplan
 • Afvoer en zuivering afvalwater verandert
  Online spreekuur afvalwater
 • Voorbereiding nieuwe uitgifterondes nog beschikbare percelen in deelgebied 1A
 • Vliervelden verwelkomt Oekraïense vluchtelingen
 • Inzameling huishoudelijk afval wijzigt
 • Ervaringen met verbindende routes. Kijk je mee?

 

Terugblik

 

 • Bijeenkomst verbindende routes Pilot Veld G
 • Burgemeester op toer

 

In the spotlights

 

 • Almeerse Weelde gaat oogsten. Dat smaakt naar meer

 

Werkzaamheden

 

 • Overzicht alle werkzaamheden 
 • 30 km zone borden geplaatst
 • Brandkranen bereikbaar en vindbaar

31e vlog/blog-estafette

 • Niko Sinnige: “Dan schrijf je je toch gewoon in”

Bereikbaarheid vakantieperiode

Nieuwsspecial Afvoer en zuivering afvalwater in Oosterwold verandert - 7 juli 2022

Lees hier de nieuwsspecial Afvoer en zuivering afvalwater Oosterwold verandert van 6 juli 2022.

De manier van afvoeren en zuiveren van afvalwater in Oosterwold geeft onvoldoende invulling aan de zorgplicht van de gemeente voor afvalwater. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders van Almere op basis van onafhankelijke juridische adviezen op 5 juli 2022.

De bewoners van Oosterwold mogen niet zelf hun afvalwater zuiveren zoals nu gebeurt. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalwaterzorg. Daarom moet de gemeente er voor zorgen dat er zo snel mogelijk een riool wordt aangelegd tot de perceelgrens (kavel) van de bewoners; net als in de rest van Almere. Dit is dus inclusief het kavelwegriool. Dit geldt in het deelgebied 1A waar nu zo’n 1.250 woningen zijn opgeleverd én 1B en2, de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold. De huidige bewoners zullen moeten aansluiten zodra het gemeentelijke riool er ligt. Nieuwe initiatiefnemers kunnen niet meer kiezen voor een collectief systeem voor de behandeling van hun afvalwater (CBA) of het zelf plaatsen van een individueel systeem (IBA). Vanaf 7 juli 2022 geldt een verplichte aansluiting op het (gemeentelijk) riool.

 

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 31 mei 2022

In de nieuwsbrief van 31 mei 2022 lees je meer over:

 

Agenda

 

Laatste nieuws

 • Resultaten onderzoek afvalwater begin juli verwacht
 • Publieksversie jaarrapportage Oosterwold 2021
 • Herzien bestemmingsplan Oosterwold
 • Duocontainer wordt gewisseld voor twee monocontainers

Terugblik

 • 2e Grote Oploop ‘Samen werken we door aan Oosterwold’
 • Meedenkavond uitgifte nog beschikbare percelen 1A
 • Op excursie met Raad van Zeewolde
 • Oosterwold Ontkiemt: een kijkje in de keuken

Werkzaamheden

 

30e vlog/blog-estafette

 • Mirja Bons: “Met z’n allen bouw je een huis”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 29 april 2022

In de nieuwsbrief van 29 april 2022 lees je meer over:

 

Agenda

 

Laatste nieuws

 • Fike van der Burght en Jan Lagerweij: tussen plangebied en kavels
 • Terugblik bijeenkomst invulling Stichtse lijn
 • Resultaten nulmeting IBA’s/CBA’s online
 • Vacature: analiste Minilab
 • Met je hond aan de lijn voorkom je ongelukken
 • Gratis inbraakpreventieadvies voor iedereen in Almere
 • In the spotlights

Berichten van Platform Oosterwold

 • Inspiratie- en informatiecentrum De Verbinding weer open

Werkzaamheden

 

Estafette

 • Hanneke de Witte: “Dit hadden we van tevoren niet kunnen bedenken”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 25 maart 2022

In de nieuwsbrief van 25 maart 2022 lees je meer over:

 

Agenda

 

Laatste nieuws

 • Fike van der Burght en Jan Lagerweij: Groter appèl op de overheid
 • Enquêteresultaten doorontwikkeling Oosterwold: een rijke bron aan informatie
 • Toekomstscenario’s voor stadslandbouw in Oosterwold
 • Advies ‘Trouw aan de bedoeling’ beschrijft kern huidige handhavingskoers
 • Nieuws over afvalwater
  • Laatste kans om je aan te melden voor verbetertraject IBA: maak gebruik van opschorting handhaving
  • Resultaten eerste nulmeting statistisch in beeld
  • Meting IBA’s/CBA’s verbeterperiode II
  • Tussentijds en over langere periode zelf meten in Minilab
  • Fosfaatverwijdering of toevoeging enzymen als nazuivering
  • Raadsbrief december 2021 invulling alternatieve zorgplicht voor deze zomer
  • Meer weten over (afval)water en waterkwaliteit?
 • Neerslag in Oosterwold tijdens februaristormen
 • Doorwaadbare zones: al 7 buurtkaarten aangevraagd
 • Ervaringen met verbindende routes
 • Windpark Zeewolde, duurzaam en lokaal investeren

Berichten van Platform Oosterwold

 • Problemen met teruglevering wegens ondercapaciteit van het net

Werkzaamheden

 

Estafette

 • Petra Meirink: “Onze droom in Oosterwold”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 25 februari 2022

In de nieuwsbrief van 25 februari 2022 lees je meer over:

Agenda

Laatste nieuws

 • Jan en Fike over de “pressure cooker”
 • Herziening bestemmingsplan naar de raad
 • Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) in revisie
 • Maaike Veeningen in gesprek met bewoners van het eerste uur
 • Melding openbare ruimte
 • Jij en jouw stadslandbouw op de Floriade
 • Meedoen aan de buitenexpositie op de Floriade
 • Ecologische basisschool De Verbeelding (Oosterwold) is gestart
 • Wegwijzer Almere Hout: denk mee over de invulling

Berichten van Platform Oosterwold

Rijke schakering plannen en ideeën bewoners voor resterende kavels gebied 1A

Werkzaamheden

Estafette

Barbara Wendt: ‘wáár gaan jullie wonen?’

Nieuwsbrief Maak Oosterwold - 28 januari 2022

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 28 januari 2022 de volgende onderwerpen:

 

Agenda

 • Online informatieavonden voor buren van Staatsbosbeheer
 • Oosterwold Ontkiemt – Save the date
 • Oosterwold met thema’s stadslandbouw en cyclisch hergebruik op de Floriade

Waar staan we met Oosterwold?

 • Gesprek tussen gebiedsregisseurs Fike van der Burght en Jan Lagerweij

Laatste nieuws

 • Europese aanbesteding archeologisch onderzoek Oosterwold deelgebied 1B
 • Stand van zaken kaveluitgifte in Oosterwold
 • Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold is 6 januari in werking getreden
 • Pilot doorwaadbaarheid veld G: kleinschalige aanpak biedt meeste kans op succes
 • Ervaringen met verbindende routes. Kijk je mee?
 • Schrijf je in: nieuwe nieuwsbrief Het Almeerderhout
 • Terugblik: wethouders Roelie Bosch en Jan Hoek op ‘Stadslandbouw-safari’
 • Wilgentenen af te halen

Berichten van Platform Oosterwold

 • Van Pilot doorwaadbare zones naar invulling restpercelen met voornamelijk archeologie in Oosterwold 1A

Werkzaamheden

 • Overzicht alle werkzaamheden

26e blog & vlog-estafette

 • Noël Ebbing en Joyce Goede: Boerder-ei aan de Zeebodemkolonistenweg

Nieuwsflits enquete en vervolgsessies doorontwikkeling Oosterwold - 9 februari 2022

In de nieuwsflits van 9 februari 2022 lees je meer over:

 1. Enquête toekomstige ontwikkeling van Oosterwold.
 2. Schrijf je in voor vervolgsessies doorontwikkeling Oosterwold.
 3. Vrijwilligers gezocht die willen meehelpen aan een succesvolle Floriade.