Het college van burgemeesters en wethouders heeft eind juni ingestemd met de voorstellen voor de verdere ontwikkeling van deelgebied 1. Een van de bijlagen is het rapport Oosterwold – Het Vervolg. ‘Zij maken Oosterwold, wij helpen ze op weg’. Hierin staat alle achterliggende informatie waarop deze verbetervoorstellen zijn gebaseerd.

Bekijk het rapport via: Oosterwold – Het Vervolg. ‘Zij maken Oosterwold, wij helpen ze op weg’

Dit rapport is het resultaat van de doorontwikkeling van Oosterwold in 2022, waarbij de vraag centraal stond hoe de vervolgfase van Oosterwold eruit gaat zien en welke verbeteringen al in deel 1 kunnen worden doorgevoerd. Via een enquête, gesprekken, bijeenkomsten en terugkoppelingen (Grote Oplopen) is veel informatie opgehaald, die samen met de resultaten van enkele onderzoeken nu is opgeschreven.

In het eerste deel van dit rapport zijn de geleerde lessen voor deel 1 van Oosterwold gebundeld. De besluitvorming in de raad gaat over die voorstellen. De keuzes over de ontwikkelstrategie voor deel 2 schuiven op in de tijd. De onderzoeksresultaten en inzichten die we inmiddels vergaard hebben over deel 2, staan in het laatste deel van het rapport, de annex Agenda voor de toekomst. Nu het rapport bij de raad ligt en openbaar is, delen we het ook graag met de nieuwsbrieflezers. De Raad van Almere zal het raadsvoorstel in het najaar behandelen.