Ontwikkelen


Hertaxatie grondprijzen in Oosterwold

Hertaxatie grondprijzen in Oosterwold

In de zomer heeft de gebiedsorganisatie Oosterwold aan taxateurs van BaseValue de opdracht gegeven om de grondprijzen opnieuw te taxeren. Dit doen wij jaarlijks in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente...