Initiatievenkaart

​In Oosterwold ontwikkel je je initiatief tegelijkertijd met anderen. Het is belangrijk om te weten wat er in welk gebied gebeurt. Controleer daarom regelmatig de initiatievenkaart. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.

Op de kaart zie je de beschikbare percelen die nog niet zijn uitgegeven. Je ziet ook welke percelen gereserveerd zijn (een stip op is gezet) of waar al een overeenkomst voor is gesloten. Ook verkochte gronden zijn vermeld. Al deze percelen zijn niet meer beschikbaar.

Naast de initiatievenkaart hebben we ook een ABCD-kaart met een overzicht van alle velden.

Meer informatie:

Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

​Wat doen die zwart/grijs en groen gearceerde vlakken?

De zwart/grijs gearceerde vlakken die tegen de snelweg aan liggen zijn rijksgronden waar een reguliere – langjarige – pacht op zit. Deze zijn nu niet uitgeefbaar voor initiatieven in Oosterwold. Ze liggen wel in de eerste fase. Het RVB verpacht de grond die we in Oosterwold aan initiatiefnemers verkopen nu nog aan Exploitatie Reservegronden Flevoland BV (ERF). Dit is een bedrijf dat de zogenaamde reservegrond tijdelijk gebruikt voor biologische landbouw. Deze pacht is geliberaliseerd en kan jaarlijks worden opgezegd.

De groen gearceerde gebieden binnen de eerste fase zijn in eigendom van ontwikkelaars of corporaties. Verkoop van deze gronden verloopt niet via de gebiedsregisseur. Wel vindt afstemming en gesprek plaats over ontwikkelplannen en wordt een anterieure overeenkomst gesloten voor de exploitatiebijdrage.