Landmeters van de gemeente zijn regelmatig actief in Oosterwold om het openbaar toegankelijk gebied in kaart te brengen. Door sommige bewoners van Oosterwold worden de landmeters tijdens meetwerkzaamheden aangesproken: “Wat doen jullie hier, het is particulier terrein”.

De meetwerkzaamheden zijn veelal topografische en soms hoogtemetingen en vinden plaats op openbaar toegankelijk terrein. De meetgegevens worden onder andere vastgelegd in de wettelijke basisregistratie topografie (BGT). Deze wordt ook gebruikt voor de aanleg van de riolering. Goede informatie is onontbeerlijk voor tal van gemeentelijke activiteiten, beleid en werkprocessen.

Het is open data, dus voor iedereen toegankelijk en wordt landelijk ontsloten:  https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt-