Werkzaamheden


Werkzaamheden September 2022

Werkzaamheden September 2022

De Mary Ritter Beardweg: Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en te zijner tijd de aanleg van het riool.  Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op...
Reconstructie van de Tureluurweg

Reconstructie van de Tureluurweg

Op maandag 22 augustus 2022 start gemeente Almere met de reconstructie en verbreding van de Tureluurweg. In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarnaast worden de Big Bags naar de Goudplevierweg...
Werkzaamheden September 2022

Werkzaamheden juli 2022

De Mary Ritter Beardweg: Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en ter zijner tijd de aanleg van het riool. Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op...
Vertraging werkzaamheden Goudplevierweg

Vertraging werkzaamheden Goudplevierweg

Op maandag 23 mei 2022 zijn wij gestart met de aanleg van de voorbelasting langs de oostzijde van de Goudplevierweg. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Per fase zal een deel van de Goudplevierweg worden...
Werkzaamheden mei 2022

Werkzaamheden mei 2022

1. De Mary Ritter Beardweg: wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer. 2. Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op diverse locaties geblokkeerd door grond...
Werkzaamheden September 2022

Werkzaamheden in Oosterwold

De Mary Ritter Beardweg: wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer.  Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op diverse locaties geblokkeerd of dichtgeslibd...
Werkzaamheden Tureluurweg

Werkzaamheden Tureluurweg

Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 december 2021 voert gemeente Almere werkzaamheden uit aan de Tureluurweg tussen de A27 en de grens met de gemeente Zeewolde. De weg heeft een groot aantal slechte plekken in het...
Planning van werkzaamheden in Oosterwold

Planning van werkzaamheden in Oosterwold

Hier volgt (onder voorbehoud) de planning van de werkzaamheden in Oosterwold: De voorbelasting voor het toekomstige fietspad tussen Eksterweg en Daniël Goedkoopstraat is aangebracht. Na de zettingsperiode volgt dit...
Omleiding N305 Waterlandseweg

Omleiding N305 Waterlandseweg

De bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de N305 Waterlandseweg en de Hoge Vaart komt in de afrondende fase. Begin juli wordt de brug gemonteerd. Voor het inhijsen van enkele onderdelen is de N305...
Tijdelijk parkeerterrein voor de Floriade

Tijdelijk parkeerterrein voor de Floriade

De gemeente Almere verwelkomt in 2022 bezoekers aan de Floriade in Almere. Die vindt plaats van 14 april – 9 oktober 2022 aan de zuidoever van het Weerwater. De gemeente probeert de gasten zoveel mogelijk te stimuleren...