Kavels voor ondernemen

Ondernemen in Oosterwold

Naast de enorme belangstelling voor Oosterwold als woongebied, komen ook steeds meer aanmeldingen van initiatiefnemers die graag in het gebied een bedrijf of voorziening willen vestigen.

Vanwege het speciale karakter van de wijk is er wel een ander vestigingsbeleid dan elders in Almere en moet ook op bedrijfskavels minimaal 50% van de kavel voor stadslandbouw worden gebruikt. Met ingang van 2024 stellen we daarom vooraf eisen aan dat deel van je plannen, voorafgaand aan het kunnen kiezen van een kavel.

Stadslandbouw, Plan van Aanpak
Bedrijven zijn welkom in Oosterwold al vinden we grootschalige bedrijventerreinen niet passend in de huidige fase. Ook voor bedrijven geldt dat 50% stadslandbouw voor voedselproductie ingepast moet worden in de bedrijfsvoering. Dat is een opgave als het niet je corebusiness is en daarom kijken we graag mee naar oplossingen die toch voldoen aan de eis voor voedselproductie op de helft van je kavel.

Het is namelijk een voorwaarde om voor een kavel in aanmerking te komen en zal – in tegensteling tot afgelopen jaren – niet meer als ‘sluitpost’ geaccepteerd worden. Een doortimmerd Plan van Aanpak met bijvoorbeeld een (pacht-)overeenkomst met een plaatselijke stadsboer is voorwaarde. De reeds gevestigde agrarische bedrijven en diverse andere initiatieven in het gebied willen graag meedenken over oplossingen en de invulling van de stadslandbouw samen met of in opdracht van de ondernemers uitvoeren.

Dit ‘voorwerk’ kan je dus al doen vooruitlopend op een nieuwe gronduitgifteronde, aangezien het op alle nieuw uit te geven locaties als voorwaarde zal gelden. Je komt dan goed beslagen ten ijs, en hoef je je alleen nog maar te focussen op je bedrijfsvestiging.

MatchMarkt Stadslandbouw
Binnenkort organiseren we een ‘Matchmarkt voor Stadslandbouw’. Dit wordt een ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod voor iedereen die van de stadslandbouw in Oosterwold een succes wil maken. We nodigen (stadslandbouw)boeren en andere initiatiefnemers uit het gebied uit om met elkaar in contact te komen.

 • Boeren en andere partijen die hulp kunnen bieden bij de uitvoering van de stadslandbouw in het gebied. Zij hebben de kennis, de expertise en materiaal.
 • Ondernemers en bewoners in Oosterwold (nieuws of bestaand) die hulp en advies kunnen gebruiken. Zij hebben de grond.

Hou de nieuwsbrief in de gaten voor deze MatchMarkt Stadslandbouw want hier kun je inspiratie opdoen en oplossingen vinden om aan je verplichting tot stadslandbouw te kunnen voldoen.

Inschrijven hoe werkt dat?
Zodra een locatie voor uitgifte opengesteld wordt, kan je je inschrijven. Hoe dat werkt lees je op dat moment, maar je kan voorwerk doen want dit is wat je moet aanleveren.

 1. Inschrijfformulier. Volledig en naar waarheid, vergezeld van KvK uittreksel.
 2. Plan van Aanpak Stadslandbouw, zie aparte toelichting.
  Als bovenstaande is goedgekeurd, kom je in aanmerking voor toetsing van je business case.
 3.  Intakeformulier en aanleveren Business Case
  De voorbereiding voor je Business Case kan je hier teruglezen. Als die is akkoord bevonden is, ben je een stap verder en kom je in aanmerking voor een kavel.
 4. Stip je kavel
  De procedure voor het ‘stippen’ van een kavel, lees je in de uitgiftevoorwaarden, het zal veelal loting worden met een voorrangsregeling voor bepaalde bedrijven/sectoren)

Na het stippen van je kavel start de uitwerking van je Ontwikkelplan. Gebruik daarvoor het ‘Format Ontwikkelplan Ondernemers’. De rest van het proces zie in onderstaande afbeelding schematisch weergegeven.

Wonen en werken
Op dit moment is er (nog) geen mogelijkheid / beleid om wonen en werken te combineren. Daar wordt aan gewerkt en zodra er duidelijkheid over is, kunt u daar hier meer informatie over terugvinden.

Bedrijfswoningen
In het verleden is het mogelijk geweest om een bedrijfswoning te realiseren in Oosterwold. Dit is niet meer mogelijk.

Bedrijfscategorieën
In Oosterwold is obv het Bestemmingplan, een aantal categorieën  bedrijven toegestaan, dat is hier terug te vinden (link naar BP).

Locaties
In de beginjaren van Oosterwold was het mogelijk voor bedrijven op iedere locatie te vestigen in het gebied, net als bij woningen. Met het volwassener worden van de wijk en schaarser worden van voor woningen geschikte grond, is in 2023 besloten om het vestigen van bedrijven alleen nog toe te laten in de zogenaamde ‘hinderzones’ (ook wel Blauwe zones genoemd). Dat zijn de zones waar, door belemmeringen door wegen en windmolens, het niet is toegestaan om te wonen. Voor het vestigen van bedrijven is het geen belemmering.

Uitgiften voor bedrijven zullen zich dus beperken tot de hinderzones, met de uitzondering dat voor sommige maatschappelijke voorzieningen (zoals bv huisartsen) wel ‘in’ de wijk locaties beschikbaar gesteld zullen worden. Dat zijn aparte uitgifterondes en de criteria worden specifiek vermeld.

Planning
Zodra uitgiften gepland zijn wordt dat op de website en in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Abonneer je op de nieuwsbrief, dan mis je niks.

Uitgiftebeleid
Het uitgiftebeleid zal per locatie gepubliceerd worden.

Grondprijs
Zodra er percelen opengesteld worden voor uitgifte zullen de voorwaarden gecommuniceerd worden evenals de prijzen.

Initiatieven in kaart

Initiatievenkaart