Nieuwsbrieven 2024

Nieuwsflits informatiebijeenkomst zorgverleners en huisartsen 11 juni

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 6 juni 2024

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Agenda

 • Stadslandbouw MatchMarkt, 8 juni
 • Inloop Kavelwinkel, 13 juni
 • Inloop initiatiefnemers, 18 juni
 • Feedbackmoment waterwerkateliers, 27 juni
 • Controle sloten door medewerkers van het waterschap, 1 juli

Laatste nieuws

 • Oosterwold op de foto
 • Aanleg riool en kavelsplitsingen
 • Riool krijgt 6 vacuüm- persgemalen

Werkzaamheden

 

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 6 mei 2024

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Agenda

 • Inloopspreekuur initiatiefnemers, dinsdag 7 mei
 • Inloop kavelwinkel, donderdag 23 mei
 • Stadslandbouw MatchMarkt, zaterdag 8 juni
 • Maandelijks spreekuur bewoners/ondernemers in Oosterwold

Laatste nieuws

 • Besproken in de raad: Beschermd Wonen Plus (BW+)
 • Update omgevingsvergunning McDonald’s
 • Nieuwe verkooprondes
 • Update verkoopronde 2023
 • Nieuwe exploitatiebijdragen
 • Buurtbus

Werkzaamheden

47e Blog-estafette met Wim en Magda

 • “We hebben gemerkt, dat we met heel veel plezier in die (moes)tuin werken, ondanks onze zeer geringe groenervaring.”

 

Nieuwsflits Waterwerkateliers 22 april

Nieuwsflits: Waterwerkateliers

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 2 april 2024

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Agenda

 • Informatiemarkt Nobelhorst, 8 april
 • Inloopspreekuur initiatiefnemers, 9 april van 13.00 tot 15.00 uur
 • Oosterwold inloopavond Kavelwinkel, 18 april
 • Maandelijks spreekuur bewoners/ondernemers in Oosterwold

Terugblik

 • Voedselhubmarkt, 16 maart
 • Stippenbijeenkomst, 19 maart

Laatste nieuws

 • Toekomstbestendige waterhuishouding in Oosterwold
 • Besproken in de raad: Beschermd Wonen Plus (BW+)
 • Inrichting perceel gebiedskantoor Oosterwold krijgt vorm
 • Maak je eigen welkomstbordje voor je paden
 • Aanvragen wijkbudget

Werkzaamheden in april

 

46e blog-estafette met Rosalie
“De mensen om ons heen zijn meer dan alleen gewone buren”

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 1 maart 2024

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Agenda

 • Oosterwold inloopavond in Kavelwinkel, 14 maart
 • Landelijke Opschoondag, 23 maart

Laatste nieuws

 • Hergebruik schoon gezuiverd water in Oosterwold
 • Werkbezoek demissionair minister Hugo de Jonge aan Oosterwold
 • Besproken in de raad: Beschermd Wonen Plus (BW+)
 • Ervaringen met verbindende routes: vraag een buurtkaart aan

Werkzaamheden

Nieuwsflits Nieuwe Grondprijzen 2024

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 31 januari

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Agenda

 • Inloopmomenten mogelijke locatie Beschermd Wonen Plus voorziening in Oosterwold 3 februari en 5 februari
 • Zadenmiddag met lezing ‘zelf je zaden telen’ 17 februari
 • Oosterwold-inloop in de Kavelwinkel

Laatste nieuws

 • Vergunning voor tijdelijke woningen in Oosterwold
 • Interview Wethouder Froukje de Jonge over Beschermd Wonen Plus
 • Enquête wijkteam Almere Hout
 • Lid worden van coörporatie Stadslandbouw
 • Riool- en verontreinigings-/zuiveringsheffing in Oosterwold in 2024
 • Ondanks veel regen weinig problemen in Oosterwold

Werkzaamheden

 

In de Spotlights

 • Ideeën voor een levendige voedselhub

45e Blog-estafette met Daan en Elske

 • ”In Oosterwold wonen voelt nog onwerkelijk, alsof we ‘de loterij’ hebben gewonnen.”