Nieuwsbrieven 2024

Nieuwsflits Nieuwe Grondprijzen 2024

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 31 januari

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Agenda

 • Inloopmomenten mogelijke locatie Beschermd Wonen Plus voorziening in Oosterwold 3 februari en 5 februari
 • Zadenmiddag met lezing ‘zelf je zaden telen’ 17 februari
 • Oosterwold-inloop in de Kavelwinkel

Laatste nieuws

 • Vergunning voor tijdelijke woningen in Oosterwold
 • Interview Wethouder Froukje de Jonge over Beschermd Wonen Plus
 • Enquête wijkteam Almere Hout
 • Lid worden van coörporatie Stadslandbouw
 • Riool- en verontreinigings-/zuiveringsheffing in Oosterwold in 2024
 • Ondanks veel regen weinig problemen in Oosterwold

Werkzaamheden

 

In de Spotlights

 • Ideeën voor een levendige voedselhub

45e Blog-estafette met Daan en Elske

 • ”In Oosterwold wonen voelt nog onwerkelijk, alsof we ‘de loterij’ hebben gewonnen.”