Leven in Oosterwold


Vragen bewonersbijeenkomst

Veranderingen riolering en afvalwaterzuivering Oosterwold (klankbordgroep) Klankbordgroep 11 juli 2022 Herzien: 4 oktober 2022 Op 5 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van...

Verslag Klankbordgroep Afvalwater 19 september

Deelnemers:  Bewoners: Catrinus Egas, Johan Neuts, Marien Abspoel, Barbara Wendt, Tjalf Bloem, Barbara Zijta, John Duynhouwer, Wim Janssen, Maurice Zandbelt, Geo van Dam, Ruud de Haas, Francis Namink, Pieter de Wit...
Brandkranen bereikbaar en vindbaar

Brandkranen bereikbaar en vindbaar

Nu er steeds meer mensen in Oosterwold wonen, vraagt de bereikbaarheid van het gebied voor de nood- en hulpdiensten en ook de vindbaarheid van onder andere brandkranen meer aandacht. Zijn de brandkranen vrij van...

Vragen en antwoorden afvalwaterzuivering verandert

Afvoer en zuivering van afvalwater in Oosterwold verandert Juridisch advies wijst uit dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor afvoer en zuivering van afvalwater. Niet de bewoners zoals nu het geval is in Oosterwold....
Vragen en antwoorden n.a.v. nulmeting IBA’s

Vragen en antwoorden n.a.v. nulmeting IBA’s

In opdracht van de gebiedsorganisatie heeft het waterschap afgelopen zomer 2021 een nulmeting uitgevoerd bij IBA’s die ten tijde van deze meting langer dan een halfjaar functioneren. Deze nulmeting is uitsluitend een...
Vragen en antwoorden n.a.v. nulmeting IBA’s

Vragen en antwoorden n.a.v. de nulmeting

Nulmeting Als mijn IBA/CBA bij één of meer van de stoffen een overschrijding op de vergunde norm laat zien is deze dan afgekeurd door het waterschap? Nee, de nulmeting is uitsluitend een referentiemeting, geen...