De iepen (bomen) aan de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg worden door de gemeente vervangen. Bomenexperts hebben, na zorgvuldige inspectie en onderzoek, vastgesteld dat de iepen last hebben van zwakke verbindingen tussen stam en wortels. Hierdoor zijn ze vatbaar voor breuk en omvallen. De bomen kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor weg- en fietspadgebruikers, direct omwonenden en hun eigendommen. Tot onze grote spijt betekent dit dat alle 800 iepen aan de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg uit voorzorg worden vervangen. In deze brief informeren we je hierover.

Oorzaak

De oorzaak van de zwakke verbindingen bij de iepen is het ”enten”. Dat is een teeltmethode waarbij een bovenstam (het bovengrondse deel) op een onderstam (het wortelgestel) is samengevoegd. Deze methode gaat meestal goed, maar kan ook leiden tot ‘uitgestelde onverenigbaarheid’. Dit is bij de iepen aan de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg het geval. De ent-combinaties stoten elkaar na verloop van tijd af. Hierdoor kunnen bomen uiteindelijk omvallen of afbreken op de entplaats. De entplaats zit onder de grond en is daardoor niet zichtbaar. Op het oog lijkt er niets mis met de iepen, maar door dit probleem zijn de afgelopen jaren al verschillende bomen omgewaaid.

Nieuwe bomen 

We willen benadrukken dat er nieuwe bomen voor de iepen in de plaats komen. Daarnaast voegen we aan de andere kant van waar de bomen nu staan extra groen, water en biodiversiteit toe. Deze plannen worden momenteel uitgewerkt. We gaan ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat iedereen in de toekomst weer van mooie, gezonde bomen kan genieten.

Informatiebijeenkomsten 26 september 2023

Over de uiteindelijke inrichting en beplanting zijn we met omwonenden van de Paradijsvogelweg en Goudplevierweg in gesprek. Op 26 september 2023 zijn al veel ontwerpideeën aangedragen. Op dinsdag 28 november 2023 is de vervolgbijeenkomst gepland.

Een bewoner heeft op 26 september de gelegenheid gehad zijn bevindingen suggesties en aanbevelingen te doen. Bekijk hier zijn presentatie en onderzoeken:
Behoud bomen Paradijsvogelweg en Goudplevierweg – presentatie
Onderzoek beschadiging Iepen Paradijsvogelweg door maaien
Onderzoek ontbrekende Iepen Paradijsvogelweg en Goudplevierweg
Opname bijeenkomst 26 september Iepen in Oosterwold
Terugblik bijeenkomst 26 september 2023

Meer informatie

Veel gestelde vragen over vervanging van de iepen aan de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg

Rapport Groenadvies Amsterdam – iepen Paradijsvogel- en Goudplevierweg

Vervolgonderzoek van Groenadvies Amsterdam

Onderzoeksrapport van Pius Floris

De video ‘Uitgestelde onverenigbaarheid’ laat zien wat de oorzaak en gevolgen zijn van de ent-onderstam problematiek bij deze iepen.