Hoe ziet de toekomst eruit van Perceel E1, ofwel ‘het spruitjesveld’ genoemd?

Met een vertegenwoordiging van 5 omliggende straten – de Prieelvogelweg, Paradijsvogelweg, Meanderlaan, David Humeweg en  Spinozalaan worden in een uitgebreid co-creatie proces diverse ideeën in beeld gebracht. Doel van deze verkenning is tot een shortlist van voorkeursscenario’s te komen.

Als alles volgens planning verloopt is in november 2024 de bredere participatie tijdens een inloop-/informatieavond. Eind 2024 of begin 2025 wordt de opbrengst uitgewerkt tot een advies aan het college.

Achtergrondinformatie:

Procesplan doorstart Verkenning, 26 maart 2024
Bewonersbrief doorstart en herbenoeming ambassadeurs, 27 maart 2024

Overige binnengekomen ideeën, suggesties etc

Verslag De Bondt ivm participatie en inhoudelijke inbreng