Een succesvolle voedselhub markt vraagt om uitbreiding en herhaling. Wij gaan daarom op korte termijn de ruimte creëren om jullie bij elkaar te brengen tijdens een tweede editie!

Wij willen Creabitat, de Boerderij met Maten, Rabarbera, Plantage Nieuwland, de Coöperatie Stadlandbouw Oosterwold en FlevoVelt bedanken voor hun aanwezigheid en medecreatie van een interactieve zaterdag. We nodigen andere partijen en initiatieven nu al uit de volgende markt tot een groot succes te maken.

Tijdens de tweede editie maken we wederom graag gebruik van de energie van de partijen die zich bij deze eerste spontane markt hebben gemeld. We willen nadrukkelijk dan ook andere partijen en boeren uit het gebied uitnodigen om aan te haken. Daarnaast willen we in de volgende markt ook specifiek inzetten op het bereiken van bedrijven die zich willen vestigen in Oosterwold. Zij hebben een serieuze vraag voor hulp bij invulling van hun stadslandbouw.