Wil jij meehelpen aan het toekomstbestendig maken van Oosterwold op het gebied van water? Meld je dan uiterlijk 21 april aan voor de Waterwerkateliers! Na 21 april gaan we loten uit alle aanmeldingen. Dan hoor je of je bent ingeloot en mee mag doen aan de waterwerkateliers.

Wat is het doel van deze Waterwerkateliers?

Iedereen kent wel de verhalen uit de wijk van kavels die blank staan in de winter. Evenals de droogstaande sloten en vijvers in de zomer waardoor er geen water is om je groente te beregenen. Tijdens de waterwerkateliers vragen we aan bewoners van Oosterwold om te kijken waardoor dit komt en welke oplossingen er bedacht kunnen worden. Het doel van de waterwerkateliers is om een toekomstbestendig en breed gedragen waterplan met een uitvoeringsprogramma voor Oosterwold op te stellen.

Bureau EMMA is als onafhankelijke partner ingehuurd voor de begeleiding van dit proces in 2024. Als bewoners bepalen jullie zelf hoe jullie plan er uit zal zien en wat je wil afspreken om dit te realiseren.

Waarom een waterplan?

In Oosterwold zijn de bewoners/ondernemers verantwoordelijk voor het waterbeheer van de watergangen. In de praktijk komt dit in het al ontwikkelde deel van Oosterwold (deelgebied 1A) nog niet overal van de grond en kampen kaveleigenaren met wateroverlast of een tekort. Kaveleigenaren zijn zelf aan zet om hier oplossingen voor te bedenken en te realiseren.

Wat staat er te gebeuren?

Elk huishouden in Almere Oosterwold krijgt deze uitnodiging. Per huishouden mag 1 persoon zich aanmelden voor de waterwerkateliers. Als je je aanmeldt maak je kans om deel te nemen aan 4 waterwerkateliers en 1 feedbackmoment voor je medebewoners, om samen de basis te leggen voor een toekomstbestendige waterhuishouding in Oosterwold. De werkateliers en inspraakavond vinden plaats in mei, juni en begin juli van dit jaar.

Brede inspraak

Tijdens het feedbackmoment in juni worden de tot dan toe uitgewerkte problemen, oplossingen en maatregelen voorgelegd aan andere Oosterwolders. De kaders, of afspraken en ideeën, die hieruit volgen, vormen handvatten voor het te maken waterplan.

Wie doen er mee aan de Waterwerkateliers?

Door middel van een loting, op basis van postcode, aanwezigheid en de demografische kenmerken leeftijd en gender stellen we een diverse groep van 30 tot 50 kaveleigenaren samen die een afspiegeling vormen van de bewoners van Oosterwold.

‘Schrijfclub’

Na de zomer gaat een aantal deelnemers samen aan de slag met het uitwerken en daadwerkelijk schrijven van het waterplan Oosterwold. Deze ‘schrijfclub’ wordt in de loop van de waterwerkateliers gevormd.

Wanneer vinden de Waterwerkateliers plaats?

De waterwerkateliers vinden plaats in Oosterwold of grenzend aan Oosterwold. De locatie van de feedback avond wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief Maak Oosterwold. Om deel te nemen is het wenselijk dat je bij alle werkateliers aanwezig bent. Voor alle werkateliers wordt natuurlijk het eten en drinken verzorgd; we zijn blij met je komst.

Dinsdag 7 mei 17:45 tot 22:00u: waterwerkatelier
Zaterdag 25 mei 09:30 tot 14:00u: waterwerkatelier
Zaterdag 15 juni 09:30 tot 14:00u: waterwerkatelier
Dinsdag 25 juni 18:30 tot 21:00u feedbackavond
Zaterdag 6 juli 09:30 tot 14:00u: waterwerkatelier

Vragen over de Waterwerkateliers?

Voor vragen over de waterwerkateliers kun je contact opnemen met waterwerkatelier@almere.nl.

Doe je mee? We hopen je binnenkort te zien bij de waterwerkateliers.