Ingeklemd tussen de reservering van de HOV-lijn, de prieelvogelweg en een bosperceel van Staatsbosbeheer ligt Perceel E1, ofwel in de volksmond het spruitjesveld genoemd. De bewoners van de Paradijsvogelweg kijken erop uit. In co-creatie praat een vertegenwoordiging van de 5 omliggende straten over de toekomst van dit veld. Doel is tot een voorkeursscenario te komen dat zij ter besluitvorming kunnen voorleggen aan de eigenaar van het veld, gemeente Almere. Lees hier meer over de Verkenning toekomst spruitjesveld.