Nieuws


Veelgestelde vragen Verkoopronde standaardkavels wonen 1A

Algemeen: Waarom zoveel regels? Er staan twee doelen centraal: het af kunnen maken van de in ontwikkeling zijnde velden en een kans geven (hoe klein wellicht ook) aan de mensen die op basis van hun inkomen enkel in...
Nieuwsspecial verkoopronde standaardkavels wonen

Nieuwsspecial verkoopronde standaardkavels wonen

Wil je bouwen, wonen en stadslandbouw bedrijven in Oosterwold? Team Oosterwold geeft weer een aantal percelen vrij voor verkoop, zodat de bestaande buurten in deelgebied 1A afgerond kunnen worden. Er zijn minimaal 4...
Plantdagen Voedselbos Eemvallei Zuid, 29 en 30 oktober

Plantdagen Voedselbos Eemvallei Zuid, 29 en 30 oktober

In het weekend van 29 en 30 oktober 2022 organiseert Stichting Voedselbosbouw Nederland het eerste van vijf plantweekenden van het nieuwe plantseizoen. In Voedselbos Eemvallei Zuid wordt dit jaar 6 hectare (van de 30...
Vertraging reconstructie Tureluurweg

Vertraging reconstructie Tureluurweg

Op maandag 27 augustus 2022 is gestart met de reconstructie en verbreding van de Tureluurweg. In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarnaast worden de Big Bags naar de Goudplevierweg verplaatst en...
Terugblik informatieavond afvalwater

Terugblik informatieavond afvalwater

De bijeenkomst over afvalwater Oosterwold op 10 oktober jl. trok live en online meer dan 200 belangstellenden. Deze aanwezigen zijn bijgepraat over de stappen die worden gezet om van IBA’s naar riolering te...
Afvoer en zuivering afvalwater in Oosterwold

Afvoer en zuivering afvalwater in Oosterwold

Op 5 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere op basis van verschillende onafhankelijke juridische adviezen geconstateerd dat de experimentele omgang met de afvalwaterzorg in Oosterwold door de...