Nieuws Almere Oosterwold


Nieuwe exploitatiebijdragen 

Nieuwe exploitatiebijdragen 

In april 2024 hebben de gemeenteraden van Almere en Zeewolde de nieuwe exploitatiebijdragen voor verschillende kavels in Oosterwold vastgesteld. De investeringen van de verschillende overheden in Oosterwold worden...
Update verkoopronde 2023

Update verkoopronde 2023

Begin vorig jaar hebben we een uitgifteronde opengesteld voor standaardkavels wonen. We geven graag een korte update. Kort samengevat zijn in de loting 136 lotnummers door de notaris toegekend. Inmiddels zijn er 53...
Nieuwe verkooprondes

Nieuwe verkooprondes

Deel 1 is volop in ontwikkeling, grotendeels door doe-het-zelfgebiedsontwikkelaars (mensen die hun eigen woon-, werk- of voorzieningenkavel ontwikkelen) en deels door professionele projectontwikkelaars die al grond in...
Verkenning Toekomst Perceel E1, spruitjesveld

Verkenning Toekomst Perceel E1, spruitjesveld

Ingeklemd tussen de reservering van de HOV-lijn, de prieelvogelweg en een bosperceel van Staatsbosbeheer ligt Perceel E1, ofwel in de volksmond het spruitjesveld genoemd. De bewoners van de Paradijsvogelweg kijken erop...
Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2024

Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2024

De nieuwe grondprijzen in Oosterwold voor het jaar 2024 zijn bekend. Jaarlijks wordt de marktwaarde van de verschillende kavels opnieuw getaxeerd. Hiermee waarborgen Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Almere de...
Update verkoopronde 2023

Beschermd Wonen Plus locatie besproken in de raad

Tijdens de politieke markt van 8 februari, 15 februari, 7 maart, 21 maart en 4 april 2024 is het raadsvoorstel over de criteria voor een Beschermd Wonen Plus besproken. Tijdens de plenaire vergadering van 11 april...
Alle seinen staan op groen voor de aanleg rioolstelsel

Alle seinen staan op groen voor de aanleg rioolstelsel

Donderdag 23 november heeft de gemeenteraad unaniem een besluit genomen over de aanleg van een rioolstelsel in Oosterwold. Alle seinen staan op groen voor de aanleg. Wat is er precies besloten: De aanleg van de...
Verkeersroutes in Almere Hout

Verkeersroutes in Almere Hout

De komende jaren groeien Nobelhorst, Oosterwold en Vogelhorst verder door als woongebied. De groei van deze drie wijken levert een belangrijke bijdrage aan de Almeerse nieuwbouwopgave. Om verder te kunnen met de...