Geen categorie


Vragen en antwoorden afvalwater Oosterwold

N.a.v. de bijeenkomsten voor IBA-eigenaren Oosterwold op 18 november 2020.   VERBETEREN BESTAANDE IBA’S Wat zijn de meest voorkomende bronnen van fosfaten en stikstof in de IBA’s? Hoe zit het met nutriënten...
Handhavers voor Oosterwold

Handhavers voor Oosterwold

Vanaf begin 2021 kunnen initiatiefnemers regelmatig Simone Hazewinkel en Christian Mulder in Oosterwold aantreffen. Zij gaan toezien op de gemaakte afspraken en handhaven in de geest van de omgevingswet en Oosterwold....
Eigen beleid voor slagschaduwhinder windturbines

Eigen beleid voor slagschaduwhinder windturbines

Het College heeft op 29 september 2020 de Beleidsregel slagschaduw voor Almere Oosterwold vastgesteld (fase 1). Almere is de eerste gemeente die van de huidige wettelijke regeling voor slagschaduw van windturbines...
Honden aan de lijn in Oosterwold

Honden aan de lijn in Oosterwold

Foto: Celina Polane Mogen honden nu wel of niet los in Oosterwold? In de nieuwsbrief van juli 2019 stond dat Staatsbosbeheer van plan was om vanaf 1 oktober 2019 in één bosstrook honden (los) toe te staan. Het ging om...
Drone-opnames Oosterwold

Drone-opnames Oosterwold

Zo nu en dan cirkelt er een drone in opdracht van de gemeente Almere boven Oosterwold. Waarvoor dienen die opnames? De beelden voorzien de gemeente van informatie voor het beheer van de openbare ruimte, het toetsen van...
Nieuwsbrief Maak Oosterwold 19 maart 2020

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 19 maart 2020

De maart editie van de nieuwsbrief Maak Oosterwold is uit. We starten met een voorwoord van de gebiedsregisseur over samenwerken en het op peil houden van de dienstverlening onder een extreme situatie m.b.t. het...
Maatregelen m.b.t. het coronavirus

Maatregelen m.b.t. het coronavirus

De huidige situatie met het coronavirus vraagt ook in Almere om maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Dit is in het belang van de volksgezondheid. We vertellen je graag over wat het gebiedsteam...
Onderwijs in Oosterwold

Onderwijs in Oosterwold

In Oosterwold zijn er al particuliere initiatieven voor onderwijs. Regulier onderwijs, door de overheid gefinancierd, is er nog niet. Het is de bedoeling dat in 2022 de eerste reguliere school in Oosterwold van start...