Geen categorie


Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring Laatste NieuwsVraag tijdig nutsvoorzieningen aan27 september 2021Informatieve raadssessies Oosterwold27 september 2021Een volkstuin, maar dan een beetje groter23 september 2021Nieuwsbrief...

Verklaring toegankelijkheid www.maakoosterwold.nl

Gemeente Almere is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. De status van deze website is: A – voldoet volledig?- Ga naar de informatie over de...
Afvalinzameling

Afvalinzameling

Het Platform voerde overleg met Janneke Strater, beleidsadviseur stadsreiniging met bijzondere aandacht voor Oosterwold. Er is een nieuw afvalsysteem in voorbereiding maar de raad heeft daar nog geen besluit over...
Zomeractiviteiten voor de jeugd in Oosterwold

Zomeractiviteiten voor de jeugd in Oosterwold

Het mooie weer is eindelijk aangebroken en voor je het weet rollen we alweer de vakantieperiode in. In zo’n periode willen veel kinderen hun eigen huis (hut) bouwen, lekker voetballen of andere spelletjes doen. Veel...
Bouw turbines langs A27 begonnen

Bouw turbines langs A27 begonnen

De funderingen van de 17 turbines langs de A27 zijn zo goed als klaar en de eerste delen zijn op hun plek gezet. Het opbouwen van de turbines is sterk afhankelijk van het weer. Bij harde wind kan er niet gehesen...
De Verbinding

De Verbinding

Wat wil jij in de verbindende stroken en het openbaar groen in Oosterwold terugzien? Daar gaan bewoners van Veld G deze zomer mee bezig. Ze werken samen aan De Verbinding. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 6 juli van...
Nieuwe inschrijfmogelijkheden en loting voor fase 1A

Nieuwe inschrijfmogelijkheden en loting voor fase 1A

Tot en met 15 april 2021 is het weer mogelijk om je aan te melden voor een (collectief) initiatief in Oosterwold! Tot nu toe is 253 ha uitgegeven voor standaardkavels wonen in fase 1A. Dat betekent dat er volgens het...
Handhavers voor Oosterwold

Handhavers voor Oosterwold

Vanaf begin 2021 kunnen initiatiefnemers regelmatig Simone Hazewinkel en Christian Mulder in Oosterwold aantreffen. Zij gaan toezien op de gemaakte afspraken en handhaven in de geest van de omgevingswet en Oosterwold....