In Oosterwold wordt sinds kort voor een aantal woningen het afvalwater decentraal gezuiverd. Dat is interessant voor Oosterwold omdat schoon gezuiverd water hergebruikt kan worden. De waterzuivering is een van de initiatieven van het WaterLab Circulair Water en ligt langs het Kathedralenpad ter hoogte van de A27. De pilot geeft invulling aan de ambitie uit de structuurvisie Oosterwold om duurzame systemen en kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. ’t Groene Wold in deelgebied 1B is met circa 400 woningen op de lokale zuivering aangesloten. In 2025 komen daar nog eens 400 woningen bij tot in totaal 800.

Bekijk onderstaande video waarin Sander Berkhout uitleg geeft: 

Sander Berkhout: “Het bijzondere is dat de lokale waterzuivering de mogelijkheid biedt om langdurig op kleine schaal innovatieve circulaire watertechnieken te testen. De technieken richten zich op het zoveel mogelijk verwijderen van microverontreinigingen zoals medicijnresten en vlamvertragers (chemische stoffen in bijvoorbeeld gordijnen en kleding). Bij het terugwinnen van grondstoffen gaat het om cellulose uit wc-papier als grondstof en in de toekomst misschien fosfaat en stikstof als meststoffen. Het water wordt vergaand gezuiverd tot – met als opgave – Kaderrichtlijnwaterniveau (KRW). Deze norm gaat verder dan de huidige normeringen en zorgt ervoor dat het afvalwater schoner is dan de richtlijn voor oppervlaktewater.” 

In het project WaterLab Circulair Water in de provincie Flevoland werken overheden, instanties en bedrijven samen om innovaties het laatste zetje te geven naar de markt. De afvalwaterzuivering in Oosterwold is daar een voorbeeld van:  


De pilot wordt mede mogelijk gemaakt met geld dat vanuit de EFRO-subsidieprogramma ‘Kansen voor West II’ door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is toegekend aan het WaterLab Flevoland. Hierin werken de provincie Flevoland, de 6 Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland samen.