Werner Brouwer neemt afscheid als gebiedsregisseur Oosterwold

Werner Brouwer neemt afscheid als gebiedsregisseur Oosterwold

Per 1 juni 2021 draagt Werner Brouwer na ruim tweeëneenhalf jaar het stokje over van gebiedsregisseur Oosterwold. We gaan op zoek naar een vervanger. Werner volgde in september 2018 Ivonne de Nood op. Samen met bewoners en initiatiefnemers heeft hij gepionierd met het...
Tijdelijke openstelling woonkavels Fase 1A is nu gesloten.

Tijdelijke openstelling woonkavels Fase 1A is nu gesloten.

Het vernieuwende aanbod dat Oosterwold mensen biedt, voorziet in een zeer gewilde vorm van gebiedsontwikkeling. Het beschikbare deel voor woonkavels in fase 1A (het gebied aan de oostkant van Almere tot de A27) heeft genoeg initiatiefnemers aangetrokken om dit deel te...
Nieuwe inschrijfmogelijkheden en loting voor fase 1A

Nieuwe inschrijfmogelijkheden en loting voor fase 1A

Tot en met 15 april 2021 is het weer mogelijk om je aan te melden voor een (collectief) initiatief in Oosterwold! Tot nu toe is 253 ha uitgegeven voor standaardkavels wonen in fase 1A. Dat betekent dat er volgens het bestemmingsplan nog 87.000 m2 beschikbaar is voor...
Planning van werkzaamheden in Oosterwold

Planning van werkzaamheden in Oosterwold

Hier volgt (onder voorbehoud) de planning van de werkzaamheden in Oosterwold: Aansluiting Daniel Goedkoopstraat op de Eksterweg is bouwrijp (bij de toekomstige Lidl). Aansluiting kruispunt naar de Grote Denkersdreef is in ontwerp klaar en wordt zo spoedig mogelijk in...
Tijdelijk parkeerterrein voor de Floriade

Tijdelijk parkeerterrein voor de Floriade

De gemeente Almere verwelkomt in 2022 bezoekers aan de Floriade in Almere. Die vindt plaats van 14 april – 9 oktober 2022 aan de zuidoever van het Weerwater. De gemeente probeert de gasten zoveel mogelijk te stimuleren met het openbaar vervoer te komen. Ook wordt...
Nieuwsbrief Maak Oosterwold van 29 maart 2021

Nieuwsbrief Maak Oosterwold van 29 maart 2021

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 29 maart 2021 kondigen we een grote stap aan voor Oosterwold, namelijk de besluitvorming rond de tweede fase in de gemeenteraad. Met dit raadsbesluit in zowel Almere als Zeewolde zijn de voorbereidingen voor het vervolg gestart....
Tijdelijk parkeerterrein voor de Floriade

Tijdelijk parkeerterrein voor de Floriade

De gemeente Almere verwelkomt in 2022 bezoekers aan de Floriade in Almere. Die vindt plaats van 14 april – 9 oktober 2022 aan de zuidoever van het Weerwater. De gemeente probeert de gasten zoveel mogelijk te stimuleren met het openbaar vervoer te komen. Ook wordt...