Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Zie voor meer informatie:

Animatievideo over de Omgevingswet | Video | Rijksoverheid.nl.

almere.nl/bouwen/omgevingswet 

almere.nl/vergunningen-en-procedures/wet-kwaliteitsborging.