Donderdag 23 november heeft de gemeenteraad unaniem een besluit genomen over de aanleg van een rioolstelsel in Oosterwold. Alle seinen staan op groen voor de aanleg. Wat is er precies besloten:

  • De aanleg van de riolering in de kavelwegen wordt geregeld en betaald door de gemeente Almere.
    Na de aanleg van het riool moeten bewoners aansluiten op het riool, van het waterschap mag er dan niet meer geloosd worden.
  • De gemeente regelt en betaalt een aannemer die kaveleigenaren gaat helpen om aan te sluiten op het gemeenteriool en verwijdert desgewenst ook de IBA van de kavel, zodat je als kaveleigenaar geen kosten of schade hebt door de aanleg van het riool.
  • Kaveleigenaren ontvangen geen vergoeding voor de IBA, die investering is al verrekend in de oorspronkelijke kavelprijs.

De aanleg van het riool zal straat voor straat plaatsvinden, te beginnen met de collectieve systemen. Deze worden zoveel als mogelijk voor de zomer van 2024 aangesloten op het gemeenteriool. De volgorde waarin de andere straten aan bod komen moet nog worden bepaald. De uitvoering start daar in de loop van de zomer. Medio 2030 zijn alle kavels in Oosterwold aangesloten op het riool