Wat betekent de aanleg van riolering in Oosterwold voor de riool- en verontreinigings-/zuiveringsheffing?

Kaveleigenaar met IBA/CBA: geen aansluitbijdrage wel riool- en verontreinigings-/zuiveringsheffing

Voor kaveleigenaren die in het bezit zijn van een IBA of CBA wordt het aansluiten van hun woning of bedrijf op het riool en het eventueel verwijderen van de IBA of CBA en alle herstelwerkzaamheden vergoed. Het herstel is in natura. Deze eigenaren hoeven geen aansluitbijdrage te betalen. Zij hebben al geïnvesteerd in een zuivering. Voor die investering ontvangen zij geen vergoeding. Bij het bepalen van de hoogte van de grondprijs was namelijk al rekening gehouden met deze investering.
Deze kaveleigenaren gaan wel rioolheffing betalen. De gemeente heeft immers het beheer en onderhoud van de IBA’s/CBA’s overgenomen en vervult de zorgplicht. Ook betaal je verontreinigingsheffing omdat je loost op het oppervlaktewater. Vanaf het moment dat je op het riool wordt aangesloten, blijf je rioolheffing betalen en betaal je in plaats van verontreinigingsheffing, een zuiveringsheffing, net als in de rest van Almere gebruikelijk is.

Kaveleigenaar met voorlopige voorziening (put) of nieuwe initiatiefnemer: wel rioleringsbijdrage en riool- en zuiveringsheffing

De kaveleigenaren die niet hebben geïnvesteerd in een IBA of CBA moeten, naast riool- en zuiveringsheffing, ook een rioleringsbijdrage betalen. Deze eigenaren moeten zelf de leiding (van pot naar put) op eigen terrein realiseren, de aansluiting op de geplaatste put zal de gemeente verzorgen. Dat gebeurt ook in de rest van de stad op deze manier.

Planning

In de zomer 2024 kunnen we naar verwachting meer vertellen over de planning van de aanleg van de kavelwegriolering en waar we beginnen. Zodra meer bekend is brengen we u op de hoogte via de nieuwsbrief. Zoals in de nieuwsbrief van juli 2023 is toegelicht worden de kaveleigenaren in Oosterwold zoveel mogelijk ontzorgd bij de aanleg van de riolering. Dit is op 23 november door de gemeenteraad bevestigd. Zie het raadsbesluit in de tijdlijn afvalwater op www.maakoosterwold.nl/afvalwater.

Contact

Heb je vragen neem dan contact op via afvalwateroosterwold@almere.nl.