Ruimte voorstadslandbouw

Naast traditionele landbouw, die voor de wereldmarkt produceert, is een trend waarneembaar naar lokaal, duurzaam en verantwoord geproduceerd voedsel. Stadslandbouw heeft de toekomst. In ieder geval in Oosterwold, waar er veel ruimte voor wordt gereserveerd. Op die manier blijft Oosterwold agrarisch, maar dan meer verbonden met de omgeving. Want dat is de bedoeling van stadslandbouw.

In het bestemmingsplan is de volgende definitie voor stadslandbouw opgenomen:

Stadslandbouw is het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van kernen. Onder stadslandbouw valt ook veeteelt en de kweek van vissen voor consumptie. Leidend is dat er een agrarisch product uit voort komt en dat sprake is van korte voedselketens. Het kan daarbij zowel gaan over voedselproductie voor professioneel als voor zelfvoorzienend gebruik. Stadslandbouw levert een bijdrage aan de voedselopgave van de regio. Stadslandbouw heeft in Oosterwold ook zorg, recreatieve (leisure), educatieve, landschappelijke en economische (werkgelegenheid, zelfstandige ondernemingen) dimensies. Hierdoor zijn nevenfuncties mogelijk, zoals een mini-camping en een speeltuin. Ten minste 80% van het grondgebruik dient betrekking te hebben op het voortbrengen van agrarische voedselproducten in een voor de agrarische productie reële dichtheid en productiecyclus.

Het verschil tussen stadslandbouw en reguliere landbouw zit niet zozeer in schaal, vorm en intensiteit van de voedselproductie, maar in het zoeken en aangaan van verbindingen met kernen, het realiseren van korte ketens in de voedselproductie en het realiseren van zo min mogelijk vervoersbewegingen.

Stadslandbouw is namelijk niet per se hetzelfde als kleinschalige landbouw. Het verschil met reguliere landbouw ligt niet zozeer in de schaal, maar in de verbinding met de stad. Vormen van stadslandbouw zijn de buurt-, volks- en schooltuin maar ook ondernemingen in en rond de stad. Zij boren op het gebied van voedselproductie nieuwe markten aan zoals agrarische kinderopvang, zorg of het produceren van energie voor een nabijgelegen woonwijk. Het kan ook een landgoed zijn, dat wonen combineert met voedselproductie en andere functies.

Andere voorbeelden van stadslandbouw zijn:

Waarom in Oosterwold?

Waarom stadslandbouw heel goed bij de toekomst én bij het verleden van Almere en Zeewolde past, lees je in de brochure Stadslandbouw in Oosterwold. Daarin worden nog veel meer voorbeelden gegeven van geslaagde stadslandbouwprojecten in binnen- en buitenland. Je vindt er ook informatie over wat je moet doen als je zelf een stadslandbouwproject in Oosterwold wilt starten.

Paarden houden in Oosterwold

De ruimte en de agrarische omgeving in Oosterwold spreekt veel paardenliefhebbers aan. Bij het gebiedsteam Oosterwold melden zich dan ook regelmatig mensen met plannen voor het houden of fokken van paarden in Oosterwold.

Paarden fokken
Het accent bij de ontwikkeling van standaard- en landbouwkavels ligt op stadslandbouw. Het bestemmingsplan ziet het fokken van paarden, bijvoorbeeld ten behoeve van de paardensport, niet als agrarische activiteit maar als bedrijfsactiviteit. Er wordt niets vervaardigd, bewerkt of geïnstalleerd.

Paarden fokken voor consumptie
Paarden kunnen gehouden worden voor hun vlees, melk of leer. Deze activiteit hoort op een landbouwkavel. Op rijksgronden zijn op dit moment geen landbouwkavels meer beschikbaar. Wil je hier meer over weten, bekijk dan het bestemmingsplan. Deze vind je hier.

Paarden houden
Wanneer je in Oosterwold als particulier op een standaardkavel een paard wilt houden dan kan dat wel. De stal/paddock moet op het roodkavel ondergebracht worden. Het zal afhankelijk van de afmeting van het kavel (minimaal 2.000 m2 blijkt uit ervaring) puzzelen worden om uit te komen met de percentages, deze moeten kloppen. Het deel waar het paard komt te grazen kan dus niet onder de percentages stadslandbouw worden gebracht.

Paarden