Steentijdwildernis

Hoewel Oosterwold nog een jong gebied is, ligt er een rijke geschiedenis onder haar voeten. Zo liggen er overblijfselen uit de Steentijd en sporen uit de Zuiderzeetijd. Oosterwold bewaart haar archeologische vondsten veilig onder de grond. Bovengronds kunnen Oosterwolders de ruimte boven een archeologische vondst inrichten als een archeologische vindplaats zodat bezoekers aan het gebied de geschiedenis kunnen ervaren.

Stel dat er op jouw kavel een archeologische vindplaats is gevonden, hoe kun je deze dan inpassen in jouw plannen? In de toolbox ‘Steentijdwildernis’ vind je ter inspiratie voorbeelden voor de inrichting, visualisatie en het gebruik van steentijdvindplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan markeren en afbakenen, aan beplanting, een route of meubilair. De toolbox is ontwikkeld door Bureau Archeologie en Monumentenzorg in samenwerking met DaF-architecten en de gemeentelijke afdeling Stedenbouw.

Steentijdwildernis:
Toolbox voor inrichten en visualiseren van steentijdvindplaatsen.

Meer weten?
Swifterbant Pionieren in Flevoland 6500 jaar geleden (W. Prummel, J.P. de Roever en A.F.L. van Holk red.), 2016 (ISBN-13: 9789492444097).

 

Michiel de Vries 8e blog Michiel de Vries Toen ik in Oosterwold kwam wonen, in december 1996, was ik 11 jaar.
Waterberging Zo voorkom je overstromingen
Zicht op archeologisch verleden Reis aan de hand van een indrukwekkende tijdlijn door het gebied
De rijke oogst van stadslandbouw Stadslandbouw verrijkt je wijk en je leven.
Groen: laat je inspireren Kansen voor originele en creatieve oplossingen
Steentijdwildernis Toolbox voor inrichten en visualiseren van steentijdvindplaatsen.
Duurzaam: aardgasvrij ecohuis Je kunt grote of kleine stapjes zetten in de richting van een duurzaam huis.
De spelers van Oosterwold Het bijzondere proces van bottum-up gebiedsontwikkeling. Een film van Marit Geluk.