Eemvallei Zuid

Verbindt natuur, stad en landbouw

In Eemvallei Zuid werken Stichting Voedselbosbouw Nederland, Stichting Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en Staatsbosbeheer samen aan de ontwikkeling van een nieuw, openbaar natuurgebied (50 ha) waarin natuur, stad en landbouw op innovatieve wijze met elkaar worden verweven. Binnen de contouren van het voedselbos groeit in het Noordelijk deel kruidenrijk grasland voor het rundvee van Natuurboerderij Vliervelden en ontwikkelt Stichting Buytenwold speelplekken voor kinderen. Daarmee wordt het niet alleen een nieuw natuurgebied, maar ook een innovatief landbouw- en recreatiegebied omgeven door woningen. Het gebied geeft kortom een boeiend doorkijkje naar een duurzame toekomst van natuur, stad en landbouw. Begin 2020 zijn de wegen, fiets- en voetpaden, bomenlanen en een parkeerplaats van het gebied aangelegd.

In het korte plantseizoen 2019-2020 zijn in Voedselbos Eemvallei Zuid snelgroeiende pioniers machinaal aangeplant in de randen en in een grofmazig grid, in de plantvakken. Daarnaast zijn de kilometerslange pluklinten langs de paden aangeplant door ongeveer honderd vrijwilligers. De aanplant wordt het komende plantseizoen 2021-2022 vervolgd. Bij alle activiteiten in de Eemvallei Zuid werkt Stichting Voedselbosbouw niet alleen samen met de projectpartners, maar ook met een team van vrijwilligers dat zich met veel enthousiasme inzet voor de ontwikkeling van een vitaal, divers en productief voedselbos.

Stichting Voedselbosbouw Nederland, e-mail: stichting@voedselbosbouw.org.

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Oosterwold juli 2022 (Afval)water Zuiveren van afvalwater en innovaties via WaterLab Flevoland
Leven Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners