Nieuws 2022


Akkoord op herzien bestemmingsplan

Akkoord op herzien bestemmingsplan

Na meerdere besprekingen keurde de raad op 7 juli 2022 de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold goed. Verschillende wensen van bewoners zijn in het bestemmingsplan opgenomen, zoals: verruiming...

30 km borden geplaatst

Dit voorjaar is de gemeente gestart met het plaatsen van 30 km zone borden bij de aansluiting van de polderwegen op de kavelwegen. Het plaatsen van de borden is een direct gevolg van het verkeersbesluit, genomen door...
Inzameling huishoudelijk afval wijzigt

Inzameling huishoudelijk afval wijzigt

Oosterwold wordt met veel vrijheid voor de bewoners vormgegeven. De afvalinzameling in het begin ook. Dit bleek al snel (financieel) niet haalbaar. Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente deze taak op zich...
Zomerschouw Waterschap Zuiderzeeland op 4 juli 2022

Zomerschouw Waterschap Zuiderzeeland op 4 juli 2022

Voorkom natte voeten: maak je sloot schoon van begroeiing Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Waterplanten in sloten – zoals riet –...
Vacature: analiste Minilab 

Vacature: analiste Minilab 

De gebiedsorganisatie stelt op locatie in Oosterwold vanaf half juni 2022 een Minilab beschikbaar. Een handig en betaalbaar hulpmiddel waarmee IBA-eigenaren tussentijds zelf metingen kunnen laten doen en inzicht kunnen...