Voorkom natte voeten: maak je sloot schoon van begroeiing

Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Waterplanten in sloten – zoals riet – belemmeren die doorstroming en dat is niet wenselijk. In Oosterwold zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor het maaien en weghalen van de begroeiing uit hun sloten.

Je bent als bewoner van Oosterwold onderhoudsplichtig. Dit is het geval als je eigenaar bent van een kavel die grenst aan een sloot. Het gaat om de sloten (watergangen) met een groene kleur op de schouwkaart. Je vindt de kaart ook op de website van het waterschap.

 

Op 4 juli controleren medewerkers van het waterschap of de sloten schoon zijn

Dat heet de zomerschouw. Bij het maaien van de sloot moet je rekening houden met de aanwezige flora en fauna. Als je geen of onvoldoende onderhoud aan je sloot hebt uitgevoerd, dan ontvang je een schouwbrief van het waterschap. Je hebt dan tot 1 augustus de tijd om je sloot alsnog te maaien en begroeiing weg te halen.

 

Heb je vragen?

Of wil je weten wat je moet doen als het niet lukt om uw sloot op tijd schoon van begroeiing te krijgen, neem dan contact op met Waterschap Zuiderzeeland via schouw-oosterwold@zuiderzeeland.nl.