Dit voorjaar is de gemeente gestart met het plaatsen van 30 km zone borden bij de aansluiting van de polderwegen op de kavelwegen. Het plaatsen van de borden is een direct gevolg van het verkeersbesluit, genomen door de gemeente Almere, om alle kavelwegen binnen Oosterwold tot 30 km zone te benoemen. Die borden worden geplaatst buiten de kavelwegen op openbaar terrein.

Op meerdere kavelwegen hebben bewoners al zelf borden geplaatst met een snelheid van 10 of 15 km per uur. Op deze wijze wordt inkomend verkeer eerst gewezen op de ingestelde 30 km zone en vervolgens op de snelheid die de kavelwegvereniging wenst op haar weg. Uiteraard staat het de bewoners vrij deze borden/verkeerstekens op de kavelwegen te plaatsen. Maar alleen 30 km is handhaafbaar en rechtsgeldig bij overtredingen of ongelukken. De gemeente zal bebording die door de kavelwegverenigingen en/of haar bewoners is geplaatst op gemeentelijk terrein verplaatsen naar de kavelwegen, dus naar privéterrein.

Omdat de polderwegen vallen onder het verkeersbesluit 60 km zone, plaatsen wij bij de uitgang van de kavelwegen de borden 60 km zone.
Bij vragen of opmerkingen over de 30 km zone in Oosterwold kun je contact opnemen met gebiedsteam Oosterwold via realisatieoosterwold@almere.nl.