Oosterwold wordt met veel vrijheid voor de bewoners vormgegeven. De afvalinzameling in het begin ook. Dit bleek al snel (financieel) niet haalbaar. Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente deze taak op zich genomen. Gevolg is dat er alsnog beleid voor afvalinzameling in Oosterwold moest worden gevormd. Dit is nu op hoofdlijnen klaar en er gaan een aantal zaken veranderen.

Veilig, efficiënt en toekomstbestendig

Afvalinzameling dient veilig, efficiënt en toekomstbestendig te zijn. Om dat te kunnen realiseren worden er eisen gesteld aan de kavelwegen. Kavelwegen moeten verhard zijn, bij doodlopende kavelwegen een keermogelijkheid voor de inzamelwagens hebben en per 8 containers een opstelplaats. Inherent aan de organische ontwikkeling van Oosterwold voldoen niet alle kavelwegen aan deze drie voorwaarden. Dit levert onveilige situaties op. Daarom rijden onze inzamelwagens per 15 september 2022 je kavelweg alleen nog op wanneer aan bovengenoemde drie voorwaarden is voldaan. De gebiedsorganisatie zorgt aan het begin van je kavelweg, bij de aansluiting op de polderweg, voor een tijdelijke centrale opstelplaats. Is een dergelijke tijdelijke plek er niet meld dit dan op realisatieoosterwold@almere.nl. Na 15 september kun je op die plek je afvalcontainer aanbieden.

Toelichting voorwaarden kavelwegen

In hoofdstuk 11 van het Handboek Oosterwold staan de eisen waaraan de kavelwegverharding, keermogelijkheid en containeropstelplaatsen moeten voldoen. Hieronder lichten wij toe waarom het voldoen aan de voorwaarden belangrijk is voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening:

Kavelwegverharding

Om afvalcontainers onder alle weersomstandigheden te kunnen legen is een verharde kavelweg noodzakelijk. Daarnaast kan verharding slijtage aan onze voertuigen voorkomen. In de uitvoering van kavelwegverharding zijn asfaltering of klinkerbestrating opties. Een puinverharding is niet toereikend omdat hierin gatenvorming kan optreden. De verharding moet verder in goede staat van onderhoud zijn.

Keermogelijkheid

Doodlopende kavelwegen moeten aan het einde een keermogelijkheid voor vracht- en inzamelwagens hebben. Hierdoor hoeven vracht- en inzamelwagens niet achteruit te rijden. Het aanbrengen van een keer-mogelijkheid kan in de vorm van een rotonde of een ‘T-keerpunt’.

Containeropstelplaatsen

De gemeente werkt steeds meer met opstelplaatsen voor afvalcontainers. Doordat er minder start- en stopbewegingen zijn, werkt dit efficiënter, is het veiliger en leidt het tot minder belasting van het milieu. In Oosterwold is de norm dat per container-opstelplaats bewoners van minimaal acht woningen de containers aanbieden. De containers moeten in een rij worden geplaatst, parallel aan de kavelweg.

Overleg kavelwegvereniging over opstelplaatsen

Wij verzoeken vertegenwoordigers van kavelwegverenigingen contact met Team Oosterwold op te nemen om je voorstel van de containeropstelplaats(en) te bespreken. Na goedkeuring kan de opstelplaats worden aangelegd. In overleg komen we graag een termijn overeen. Na realisatie wordt het geclusterd ophalen zo spoedig mogelijk ingepland. Het aanpassen van de routes kan nog enige tijd in beslag nemen.

Voor vragen en/of het maken van een afspraak kun je een mail sturen naar Realisatieoosterwold@Almere.nl.

De kavelwegverharding en de keermogelijkheid kunnen zonder overleg met Team Oosterwold worden aangelegd.

Zie voor meer informatie het Handboek Oosterwold www.maakoosterwold.nl.