Nieuws 2022


Tijdelijke en definitieve opstelplaatsen

Tijdelijke en definitieve opstelplaatsen

Per 15 september 2022 is het huis-aan-huis ledigen van de huiscontainers in Oosterwold gestopt. Vanaf nu mogen huiscontainers alleen nog via de opstelplaatsen worden aangeboden. Heb je nog geen voorstel voor de...
Reconstructie van de Tureluurweg

Reconstructie van de Tureluurweg

Op maandag 22 augustus 2022 start gemeente Almere met de reconstructie en verbreding van de Tureluurweg. Zie voor meer informatie de werkzaamheden aan de Tureluurweg.
Akkoord op herzien bestemmingsplan

Akkoord op herzien bestemmingsplan

Na meerdere besprekingen keurde de raad op 7 juli 2022 de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold goed. Verschillende wensen van bewoners zijn in het bestemmingsplan opgenomen, zoals: verruiming...

30 km borden geplaatst

Dit voorjaar is de gemeente gestart met het plaatsen van 30 km zone borden bij de aansluiting van de polderwegen op de kavelwegen. Het plaatsen van de borden is een direct gevolg van het verkeersbesluit, genomen door...
Inzameling huishoudelijk afval wijzigt

Inzameling huishoudelijk afval wijzigt

Oosterwold wordt met veel vrijheid voor de bewoners vormgegeven. De afvalinzameling in het begin ook. Dit bleek al snel (financieel) niet haalbaar. Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente deze taak op zich...
Zomerschouw Waterschap Zuiderzeeland op 4 juli 2022

Zomerschouw Waterschap Zuiderzeeland op 4 juli 2022

Voorkom natte voeten: maak je sloot schoon van begroeiing Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Waterplanten in sloten – zoals riet –...
Vertraging werkzaamheden Goudplevierweg

Vertraging werkzaamheden Goudplevierweg

Op maandag 23 mei 2022 zijn wij gestart met de aanleg van de voorbelasting langs de oostzijde van de Goudplevierweg. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Per fase zal een deel van de Goudplevierweg worden...
Oosterwold Ontkiemt: een kijkje in de keuken

Oosterwold Ontkiemt: een kijkje in de keuken

Honderden bewoners, initiatiefnemers en geïnteresseerden hebben zaterdag 21 mei Oosterwold Ontkiemt bezocht. Ook dit jaar waren we te gast op het erf van stadsboerderij Vliervelden. Een aantal Oosterwoldse...