• Wat is er met de iepen aan de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg in Oosterwold aan de hand?

  Na zorgvuldige inspectie, onderzoek en onlangs nogmaals een vervolgonderzoek hebben bomenexperts vastgesteld dat de iepen langs de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg last hebben van zwakke verbindingen tussen stam en wortels. Hierdoor zijn ze vatbaar voor breuk en omvallen, en vormen dan een gevaar voor de veiligheid van wegverkeer, fietsers en direct omwonenden en hun eigendommen. De oorzaak van de zwakke verbindingen bij de iepen ligt aan het enten. Het enten van bomen heeft veel voordelen, zoals het creëren van nieuwe variëteiten of het versnellen van de groei, maar kan ook leiden tot ‘uitgestelde onverenigbaarheid’.
   

 • Wat heeft de gemeente Almere precies aan de iepen laten onderzoeken en wat heeft dit onderzoek uitgewezen?

  Boomspecialisten van de vakgroep Groen & Spelen constateerden bij reguliere boominspecties en waarnemingen afwijkingen aan de iepen. Pius Floris stelde bij nader onderzoek vast dat de iepen te kampen hebben met ‘uitgestelde onverenigbaarheid’. Dit gebeurt wanneer de ent en de onderstam na verloop van tijd onverenigbaar blijken te zijn en elkaar afstoten. Hierdoor kunnen bomen omvallen, afbreken op de entplaats en/of takken verliezen. Bij vervolgonderzoek heeft Groenadvies Amsterdam trekproeven uitgevoerd en ondergronds onderzoek gedaan. Ook Groenadvies Amsterdam bevestigt dat er sprake is van uitgestelde onverenigbaarheid.

  Bekijk hier het onderzoeksrapport van Groenadvies Amsterdam

  Bekijk hier het vervolgonderzoek van Groenadvies Amsterdam

  Bekijk hier het onderzoeksrapport van Pius Floris

 • Wat is enten van bomen?

  Het enten van bomen is een techniek die in de boomkwekerijsector wordt gebruikt om de eigenschappen van een boom te veranderen of te verbeteren. Bij het enten wordt een tak of een stukje stam van een bepaalde boom, de “onderstam” genoemd, samengevoegd met een tak of een stukje stam van een andere boom, de “ent” genoemd. Hoewel het enten van bomen veel voordelen heeft, kan het ook leiden tot ‘uitgestelde onverenigbaarheid’. Dit gebeurt wanneer de ent en de onderstam na verloop van tijd onverenigbaar blijken te zijn en problemen veroorzaken. Het kan soms jaren duren voordat deze problemen zich voordoen, daarom wordt het ‘uitgestelde onverenigbaarheid’ genoemd. In het begin lijkt de ent goed te groeien en te functioneren, maar na verloop van tijd worden de problemen zichtbaar.
   

 • De iepen zien er gezond uit, hoe komt het dat de iepen toch worden verwijderd?

  De entplaats is niet zichtbaar, deze bevindt zich onder de grond. Hierdoor lijkt het dat er op het oog niets aan de hand is met de iepen. Wel zijn er de afgelopen jaren al diverse bomen bij bijvoorbeeld storm om deze reden omgewaaid.   

 

 • Wat gaat er met de iepen gebeuren?

  De iepen aan de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg moeten uit voorzorg worden vervangen.  De gemeente onderzoekt nog of (een deel) van de bestaande iepen tijdelijk kan blijven staan, maar dan moeten deze bomen drastisch teruggesnoeid worden. Ook de te snoeien bomen moeten dan alsnog binnen afzienbare tijd vervangen worden. Voor elke boom die verdwijnt, komt een nieuwe kwalitatief hoogwaardige boom terug die past. Daarbij voegen we ook extra groen, water en biodiversiteit aan de andere kant van de wegen toe. Hoe de gemeente Almere omgaat met bomen is te lezen in het bomenkader.

  Wat staat er in het bomenkader van Almere?

  In het Bomenkader is vastgelegd hoe belangrijk we bomen vinden voor Almere. Hier vind je de uitgangspunten die we gebruiken om afwegingen te maken tussen wensen van bewoners en behoud van bomen. Vaak moet de gemeente kiezen tussen het verwijderen of laten staan van een boom. Met het Bomenkader betrekken we inwoners beter bij dit soort beslissingen, daarnaast vertelt het Bomenkader in welke situaties de groene stad voorrang krijgt boven persoonlijke wensen.
  Bekijk het bomenkader op Bomenkader | Almere
   

 • Hoeveel iepen worden er vervangen?

  Het gaat om alle 800 iepen die langs de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg staan.
   

 • Worden bewoners betrokken?

Over de uiteindelijke keuze en inrichting van het gebied gaan we met direct omwonende in gesprek. De bewoners in de directe omgeving van de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg ontvangen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst en een wandeling in het veld om te spreken.
 

 • Binnen welk termijn worden de iepen vervangen?

  Alle bomen worden binnen 5 jaar in fases vervangen.
    

 • Welke bomen worden er terug gepland?

  Over de uiteindelijke keuze en inrichting wordt een plan gemaakt en gaan we met direct omwonenden in Oosterwold in gesprek.

  Bomen zijn erg waardevol voor Almere. Ze zorgen voor een groene buurt en zijn een belangrijke voedselbron voor vogels en insecten. Dat Almere zo groen is, wordt gezien als een van haar mooiste kwaliteiten. Dat willen we graag zo houden. In dit filmpje leggen we uit hoe we dit doen.