Op maandag 27 augustus 2022 is gestart met de reconstructie en verbreding van de Tureluurweg. In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarnaast worden de Big Bags naar de Goudplevierweg verplaatst en wordt de weg verbreed met nieuw asfalt. Ook wordt het hoofdriool aangelegd.

Vanwege omstandigheden met de kabels en leidingen zijn de werkzaamheden aan de Tureluurweg vertraagd. Hierdoor is de planning voor fase 3 tot en met 6 aangepast. Fase 3 gaat eind oktober van start. De Tureluurweg wordt van 31 oktober t/m 15 november 2022 afgesloten tussen de Hildegard van Bingenweg en de Reimslaan/Kathedralenpad. De aanliggende kavelwegen blijven toegankelijk, al dan niet via een omleiding. Meer weten over de nieuwe fasering? Kijk dan hier.