Per 15 september 2022 is het huis-aan-huis ledigen van de huiscontainers in Oosterwold gestopt. Vanaf nu mogen huiscontainers alleen nog via de opstelplaatsen worden aangeboden. Heb je nog geen voorstel voor de definitieve opstelplaats ingediend en maak je je zorgen of je vuilnis nog wel wordt opgehaald, lees dan hier hoe je een tijdelijke opstelplaats kunt aanwijzen.

Een bericht van Stadsreiniging:

Zoals wij je in juli al hebben laten weten, is per 15 september 2022 het huis-aan-huis ledigen van de huiscontainers in Oosterwold gestopt. Vanaf nu mogen huiscontainers alleen nog via de opstelplaatsen worden aangeboden. Sommige bewoners in jouw buurt doen dit al. Voor anderen betekent dit een verandering.

Op de kaart staan alle opstelplaatsen ingetekend (bij benadering). De tijdelijke opstelplaatsen worden getoond met een rode stip. De definitieve opstelplaatsen worden getoond met een blauwe stip. De tijdelijke opstelplaatsen zijn door de gemeente Almere aangewezen, de definitieve door de kavelwegvereniging in samenspraak met de gemeente.

Vanaf week 38 (19 t/m 25 september 2022) haalt Stadsreiniging alleen nog huiscontainers leeg die bewoners via deze opstelplaatsen aanbieden.

Als jouw kavelwegvereniging er nog niet helemaal uit is en zodoende nog geen voorstel voor de definitieve opstelplaatsen heeft ingediend, dan ontvangen we deze graag alsnog. In het geval dat er nog wat meer tijd nodig is om de opstelplaats te bepalen, is er de mogelijkheid om een tijdelijke opstelplaats aan te wijzen. Het is hierbij belangrijk dat deze tijdelijke opstelplaats aan een verharde kavelweg ligt en dat deze de inzamelwagens een keermogelijkheid biedt. Na ontvangst van een voorstel voor zo’n tijdelijke oplossing, zullen wij inzameling vanaf deze locatie zo spoedig mogelijk realiseren.

Er zijn veel vragen gesteld over onder andere het nut en de noodzaak van de kadastrale vastlegging van de opstelplaatsen. Hier willen we in de komende weken nog een keer kritisch naar kijken. Dit doen wij samen met enkele vertegenwoordigers van de kavelwegverenigingen. Over de uitkomst informeren we je. Met de vastlegging kun je dus nog even wachten.

Mede hierom is nu besloten dat de eerder gecommuniceerde datum van 1 november 2022 als uiterste datum voor het regelen van de formaliteiten komt te vervallen. De nieuwe datum hiervoor is 1 maart 2023.