De bijeenkomst over afvalwater Oosterwold op 10 oktober jl. trok live en online meer dan 200 belangstellenden. Deze aanwezigen zijn bijgepraat over de stappen die worden gezet om van IBA’s naar riolering te komen, de tijdelijke maatregelen, handhaving en financiële consequenties. Op maakoosterwold.nl is de videoregistratie en de presentatie gepubliceerd: https://maakoosterwold.nl/afvalwater/
Uiteraard houden we je op de hoogte van de voortgang en volgt t.z.t. weer een informatiebijeenkomst.