In het weekend van 29 en 30 oktober 2022 organiseert Stichting Voedselbosbouw Nederland het eerste van vijf plantweekenden van het nieuwe plantseizoen. In Voedselbos Eemvallei Zuid wordt dit jaar 6 hectare (van de 30 ha) vol geplant met eetbare soorten, waaronder vele fruitstruiken en fruit- en notenbomen. Kom je meehelpen met de aanplant van dit prachtige stuk eetbaar bos aan de Tureluurweg?

Wil je meehelpen met aanplanten, stuur dan een mail naar info@toekomstplanter.nl of meld je aan via de site www.voedselbosbouw.org (Meedoen – Almere). Je kunt je ook opgeven voor een of meer van de andere plantweekenden: op 5-6 november, 19-20 november, 10-11 december en 17-18 december 2022.

In Eemvallei Zuid werken Stichting Voedselbosbouw Nederland, Stichting Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en Staatsbosbeheer samen aan de ontwikkeling van een nieuw, openbaar natuurgebied (50 ha). Hierin worden natuur, stad en landbouw op innovatieve wijze met elkaar verweven. In het noordelijk deel van de Eemvallei graast het rundvee van Natuurboerderij Vliervelden op kruidenrijk grasland tussen hagen en bosranden. In het zuidelijk deel ontwikkelt Stichting Buytenwold speelplekken voor kinderen die worden omzoomd door grote voedselbosvakken. Daarmee wordt het niet alleen een nieuw natuurgebied, maar ook een innovatief landbouw- en recreatiegebied omgeven door woningen. Het gebied geeft kortom een boeiend doorkijkje naar een duurzame toekomst van natuur, stad en landbouw.